Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 29 maig 2018 Dia següent

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

08:30

Reunió

Reunió amb el delegat especial de l'Agencia Tributaria

València (València)

Director General de Tributs i Jocs / IVAT (cessament 13.02.2019)

08:30

Visita

Visita punt d´atenció de la Campanya de la Renda

Busot (Alacant)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

09:30

Reunió

Reunió de centrals de contractació

Madrid (Madrid)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:00

Reunió

Reunió de coordinació interna amb els Subdirectors Generals DGTIC.

València (València)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

10:45

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic de Comunicació

València (València)

Directora General de Pressupostos

10:45

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Comunicació.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

11:00

Visita

Visita al punt d'atenció de la campanya de la Renda de l'Ajuntament de Busot

Busot (Alacant)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

12:00

Visita

Visita Ajuntament Bussot

Busot (Alacant)

Director General de Fons Europeus

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de TRAGSA

Madrid (Madrid)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

12:15

Reunió

Reunió amb el subsecretari d'Educació. Investigació, Cultura i Esport

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió Delegada del Consorci València 2007

València (València)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

13:00

Reunió

Despatx amb el subdirector general de Model Econòmic

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

13:00

Reunió

Reunió amb l'empresa EVERIS i Jfs. de Serveis TIC

València (València)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

16:30

Reunió

Reunió amb la Directora General de Pressupostos

València (València)

Directora General de Pressupostos

16:30

Reunió

Director General del Sector Públic, Model Económic i Patrimoni.

València (València)