Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 27 setembre 2017 Dia següent

Delegat del Consell per a lla Unió Europea i Relacions Externes

08:30

Reunió

Reunió amb tot el personal de la Delegació de la Generalitat a Brussel.les, de coordinació i preparatòria del viatge del Molt Honorable President de la Generalitat a Brussel.les en octubre.

Brussel.les

Director General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

09:30

Reunió

Es reuneix amb el director general d'Agricultura, ramaderia i pesca

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració II Fòrum de Turisme de València organització per la Universitat de València

València (València)

President

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assisteix a la sessió de control en Corts. Assisteixen consellera de Justícia, conseller d' Educació, consellera de Sanitat, conseller d'Economia, consellera d'Agricultura, consellera d'Habitatge i conseller de Transparència

València (València)

Delegat del Consell per a lla Unió Europea i Relacions Externes

10:00

Reunió

Assistència a la reunió del Grup PSE preparatòria de la reunió de la Comissió COTER (Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE) en el Comité Europeo de las Regiones.

Brussel.les

Directora General de Turisme (cessament 27.11.2018)

10:30

Reunió

Reunió Ana Laguna, professora Universitat Alacant - INVAT.TUR

Benidorm (Alacant)

Delegat del Consell per a lla Unió Europea i Relacions Externes

11:00

Reunió

Assistència a la reunió de la Comissió COTER (Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE) en el Comitè Europeu de les Regions, en representació del Molt Honorable President de la Generalitat.

Brussel.les

Secretari Autonòmic de Turisme

11:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevists VALENCIA PLAZA

València (València)

President

12:00

Inauguració

Participa en l’acte d'inauguració de l'Alqueria del Basket del Valencia Basket Club. Assisteix el conseller d'Educació

València (València)

Directora General de l'Advocacia General de la Generalitat

12:00

Reunió

Reunió Ciutat de la Justicia. Sala autoritats 5ª planta (tema incendi)

València (València)

Director General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

12:30

Reunió

Es reuneix am la directora general de l'Institut valencià de les dones i per la igualtat de gènere

València (València)

Director General d'Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació (cessament 14.11.2017)

13:00

Reunió

Reunió jornada València Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

13:00

Reunió

Reunió amb el director Agència Valenciana de Turisme i el director general d'anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació.

València (València)

President

19:00

Lliurament de Premis

Presideix el lliurament dels Premis Turisme Comunitat Valenciana 2016 i l’acte commemoratiu del Dia Mundial del Turisme. Assisteix el conseller de Transparència

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

19:00

Lliurament de Premis

Assistència Lliura Premis de Turisme, Dia Mundial del Turisme amb MHP

València (València)

Directora General de Turisme (cessament 27.11.2018)

19:00

Lliurament de Premis

Assistència Lliura Premis Turisme

València (València)

Delegat del Consell per a lla Unió Europea i Relacions Externes

Reunió

Assistència a la reunió de la Comissió de Política de Cohesió Territorial i Pressupostos de la UE (COTER) del Comitè Europeu de les Regions, en representació del Molt Honorable President de la Generalitat.

Brussel.les