Dia anterior dijous, 15 març 2018 Dia següent

Directora General de Salut Pública

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Salut Pública

Madrid (Madrid)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació al XXI Congrés Nacional d'Informàtica de la Salut "INFORSALUD 2018"

Madrid (Madrid)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació al XXI Congrés Nacional d'Informàtica de la Salut "INFORSALUD 2018"

Madrid (Madrid)

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió setmanal de secretaris autonómics

València (València)