Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 9 gener 2019 Dia següent

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

10:00

Reunió

Reunió sobre el Servei d'Orientació Jurídica en el Centre d'Internament d'Estrangers (SOJCIE).

València (València)

Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

11:00

Reunió

Reunió amb l'empresa Tragsatec.

València (València)

Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

11:00

Altres

Reunió amb representants de CaixaBank

València (València)

Directora General de Justícia

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Pla de Control de Pensions

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

11:30

Reunió

Reunió amb el Sr. José Luis González Cussac, Director de l'Institut de Criminologia de la Universitat de València.

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

12:30

Reunió

Reunió amb la Diputada Sra. Alicia Piquer.

València (València)