Dia anterior dijous, 10 gener 2019 Dia següent

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb Conseller i alts càrrecs del Palau de les Arts

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

10:00

Reunió

Reunió amb la Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència

València (València)

Director General de Política Educativa

10:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista Radio Nacional s/ ordre d'inclusió

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

10:00

Reunió

Reunió amb el servici d'Advocacia de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

València (València)

Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència

10:00

Reunió

reunió amb el director de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectova, AVAP

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació

10:30

Reunió

representants de la Federació de Sindicats Independents de l'Ensenyament

València (València)

Director General de Centres i Personal Docent

11:00

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4, escala 4 baix.

València (València)

Director General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

11:00

Reunió

Subdirectora General d'Ensenyances de Règim Especial

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

11:30

Reunió

Reunió de coodinació amb la Subdirecció del Llibre, Arxius i Biblioteques

València (València)

Presidenta Consell Escolar CV

12:00

Reunió

Reunió amb representants del CECV d'UGT-PV i de CCOO-PV

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de SEcretaris i Subsecretaris

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió SSAA i sotssecretaris

València (València)

Director General de Política Educativa

16:00

Reunió

Reunió amb l'IES Veles e Vents

València (València)

Directora General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

16:00

Reunió

Comissió Mixta de Seguiment Pla Estratègic

València (València)

Director General de Política Educativa

16:30

Reunió

Reunió amb l'Alcalde Ajuntament de Villar del Arzobispo

València (València)

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

17:00

Reunió

Reunió de la Comissió de Valoració de la Capital Cultural Valenciana 2019-2020

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

17:00

Reunió

Reunió Comissió Valoració Capital Cultural Valenciana 2019-2020

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

17:00

Reunió

Reunió Comissió Valoració Capital Cultural Valenciana 2019-2020

València (València)