Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL24/05/2019

ACTA DEL CONSELL24/05/2019

Órgan: Consell

Data: 24/05/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Agricultura, Administració local, Justícia, Alimentació , Formació, Funció Pública, Igualtat, Pressupost públic, Assistència jurídica, Urbanisme, Sanitat, Indústria, Universitats, Turisme, Infraestructres, Comerç, Salut pública, Ocupació - Treball, Educació, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

24 DE MAIG DE 2019

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 24 de maig de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

 

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

El president obri la sessió a les 09:25 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Decret de provisió de registres de la propietat, mercantils i de béns mobles vacants a la Comunitat Valenciana.

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Declaració de l'ocupació urgent de béns i drets per a l'execució del projecte de «condicionament d'interseccions en la carretera CV-415, en pk. 16+630, 17+700 i 18+890. Turís (València) (B-258)».
 2. Autorització a l'Advocacia General per a prestar assistència jurídica i defensar a personal funcionari en un procés judicial.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la creació i funcionament de la "Càtedra Prospect Comunitat Valenciana 2030" en 2019, amb una dotació de 70.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament de la Nucia per a la implantació i el desenvolupament del programa Tourist Info amb una dotació de 4.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i la Fundació de Turisme de Montanejos de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions de promoció i difusió del producte turístic de Montanejos en 2019 amb una dotació de 50.000,00 €.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per al manteniment de la «Càtedra de cultura gitana» amb una dotació de 40.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundación Secretariado Gitano, per a l'inclusió social i la lluita contra la pobresa i la discriminació de la població gitana amb una dotació de 155.000,00 €.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 35/2019 per obligacions contretes en 2018 per import de 83.911,31 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 06.003/19-009.

S'autoritzen transferències de crèdit amb destinació al capítol 1 del programa 612.80, Centre logístic, arxiu i parc mòbil de la Generalitat, per a la creació de 10 llocs de treball per a la posada en marxa de l'Arxiu Intermedi de la Generalitat, previst al Decret 50/2018, de 27 d'abril, del Consell, per import de 394.570,28 €.

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 17/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 15.614,05 €, IVA inclòs.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 18/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 27.606,10 €, IVA inclòs.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2019/ATV/06 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 59.313,23 €, IVA inclòs.
 4.  Autorització de l'expedient de rescabalament EI2019/ATV/07 per obligacions contretes en 2019 per import de 72.067,81 €, IVA inclòs.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la realització d'accions formatives dirigides a persones majors de 55 anys en 2019 amb una dotació de 24.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització d'accions formatives dirigides a persones majors de 55 anys en 2019 amb una dotació de 24.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la realització d'accions formatives dirigides a persones majors de 55 anys en 2019 amb una dotació de 24.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització d'accions formatives dirigides a persones majors de 55 anys en 2019 amb una dotació de 24.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernàndez d'Elx per a la realització d'accions formatives dirigides a persones majors de 55 anys en 2019 amb una dotació de 24.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'INSS i l'Institut de Salut Carles III per a la realització en línia d'un curs de malalties professionals per a personal medic en 2019 i 2020 amb una dotació de 7.362,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Confederació d'Empresaris del Comerç, Serveis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (CONFECOMERÇ) per a col·laborar amb el xicotet comerç en 2019, amb una dotació de 750.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb FORD ESPAÑA, SL per al desenvolupament de solucions sostenibles de mobilitat amb vehicles electrificats en 2019, amb una dotació de 300.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb FORD ESPAÑA, SL per a inversions sostenibles vinculades a la fabricació del nou model de vehicle Ford Kuga en 2019, amb una dotació de 9.000.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del convenis entre LABORA-Servef i els ajuntaments de Camporrobles, Cheste, El Campello, Hondón de los Frailes, La Pobla del Duc, Mislata, Monòver, Ondara, Pedreguer, Pego, Riba-Roja de Túria i Rojales per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la instal·lació del servei PUNT LABORA.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Autorització de subvenció a l'Institut Valencià d'Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA) per a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars en el curs 2018-2019, per import d'1.611.682,00 €
 2. Aprovació del conveni tipus  per a l'execució de les previsions de l'àrea de gestió de residus, i autorització de subscripció amb els consorcis C3/V1 i V4 amb una dotació total de 185.000,00€.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'Agència Valenciana de Foment i Garantía Agrària i el Fons Espanyol de Garantia Agrària per al prefinançament dels pagaments de les ajudes del FEAGA i del FEADER.

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig per a l'actuació de regeneració i renovació urbana del bloc 21 del barri Santa Isabel en 2019 amb una dotació de 165.729,52 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig per a l'actuació de regeneració i renovació urbana dels blocs 24 i 25 del barri Santa Isabel en 2019 amb una dotació de 31.834,31 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig per a l'actuació de regeneració i renovació urbana i rural del bloc 67 del barri Santa Isabel en 2019.amb una dotació de 200.000,00 €.

DECRETS

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL.

 1. Decret de determinació dels requisits i el procediment d'aprovació de l'oferta integrada de formació professional en instituts d'educació secundària autoritzats.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:40 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].