Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 31/05/2019

ACTA DEL CONSELL 31/05/2019

Órgan: Consell

Data: 31/05/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Empresa, Justícia, Administració local, Serveis socials, Alimentació , Esports, Igualtat, Joventut, Assistència jurídica, Urbanisme, Indústria, Universitats, Turisme, Infraestructres, Comerç, Cultura, Salut pública, Ocupació - Treball, Patrimoni, Educació, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

31 DE MAIG DE 2019

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 31 de maig de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

 

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització a l'Advocacia General per a prestar assistència jurídica i defensar a personal funcionari en un procés judicial.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Llucena, per a la implantació de l'Oficina Tourist Info amb una dotació d'11.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Xàtiva per a la promoció de la Ruta dels Borja en 2019 amb una dotació de 80.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i la Universitat d'Alacant per al foment de la investigació, la innovació i la transferència de coneixement al sector turístic de la Comunitat Valenciana en 2019 amb una dotació de 249.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i la Universitat Jaume I de Castelló per al foment de la investigació, la innovació i la transferència de coneixement al sector turístic de la Comunitat Valenciana en 2019 amb una dotació de 146.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i la Universitat de València-Estudi General per al foment de la investigació, la innovació i la transferència de coneixement al sector turístic de la Comunitat Valenciana en 2019 amb una dotació de 220.000,00 €.
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament EI05/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 48.762,00 € (IVA exempt
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament EI11/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 21.420,00 € (IVA exempt).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament EI15/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 16.380,00 € (IVA exempt).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització del conveni-tipus per al finançament de programes d'actuació juvenil i la seua subscripció amb diversos consells locals de joventut amb una dotació de 104.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament de Montaverner per regular l'emissió del Carnet Jove.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 25/19 per obligacions contretes en 2019 per import d'1.089.561,82 (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 36/19 per obligacions contretes en 2016, 2017, 2018 i 2019 per import d'1.212.593,06 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 39/19 per obligacions contretes en 2019 per import de 95.822,90 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 47/19 per obligacions contretes en 2019 per import de 215.268,82 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Cessió a l'Ajuntament de Moncofa de l'ús per termini de deu anys d'un immoble situat en la Partida Beniesma.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Inadmissió a tràmit de la sol·licitud de revisió d'ofici del Decret 177/2016, de 2 de desembre, del Consell, pel qual es crea i regula la Comissió Interdepartamental per a la Recuperació de la Memòria Democràtica.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 7/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 494.748,72 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 8/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 22.473,12 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 9/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 507.164,81 € (IVA inclòs).

 

 

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Aprovació del conveni-tipus i autorització de la subscripció amb federacions esportives de la Comunitat Valenciana per a l'organització dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en 2019, amb una dotació total de 300.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Benirredrà per al canvi de titularitat del centre d'educació de primer cicle de Benirredrà.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la «Càtedra de pilota valenciana» en 2019, amb una dotació de 100.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la creació de la «Càtedra de drets lingüístics» amb una dotació de 80.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb l'Institut Ramon Llull per a la promoció del valencià en l'àmbit universitari en 2019, amb una dotació de 175.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra per a la difusió del patrimoni bibliogràfic en 2019, amb una dotació de 10.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i l'Associació Cultural Espai de No Ficció Nofic Docs València per a l'organització de la tercera edició de "DOCS València", amb una dotació de 70.000,00 €.
 8. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i Association Europeenne du Film d'Animation–Cartoon per a l'organització de "Cartoon Springboard" en 2019, amb una dotació de 70.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació Empresarial d'Agroalimentació de la Comunitat Valenciana, per a la promoció de la higiene alimentària i foment d'autocontrol en les indústries alimentàries en 2019 amb una dotació de 70.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció dels convenis entre LABORA-Servef i els ajuntaments de Biar, Orba, Venta del Moro i Vinalesa per a la prestació conjunta del servei PUNT LABORA.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA-Servef i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana per a desenvolupar cursos de màrqueting digital i comunicació en 2019 amb una dotació de 75.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre IVACE i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana per a desenvolupar activitats per a la internacionalització de les empreses de la CV en 2019 amb una dotació de 800.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Autorització del conveni-tipus amb les entitats constituïdes per a l'execució de les previsions de les àrees de gestió de residus per a millora d'instal·lacions amb una dotació de 21.780,00 €.
 2. Autorització de subscripció de l'acord de cooperació amb l'EPSAR i l'Ajuntament de Navarrés per a l'execució d'infraestructures de sanejament i depuració amb una dotació de 143.334,26 €.

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Callosa de Segura per a la gestió de la regeneració i renovació urbana en 2019 amb una dotació de 375.020,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Onda per a la gestió de la regeneració i renovació urbana del nucli antic en 2019 amb una dotació de 163.176,00 €.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:40 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].