Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 31/01/2020

ACTA DEL CONSELL 31/01/2020

Órgan: Consell

Data: 31/01/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Col•legis Professionals, Organització GVA, Sanitat, Relacions amb les Corts, Serveis socials, Ports, Turisme, Formació, Educació ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

31 DE GENER DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 31 de gener de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

                     ABSENTS

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Acord de renovació com a vocals del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Castelló de María Dolores Guillamón Fajardo, en representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló; de Juan Antonio Gimena Robles, en representació de les organitzacions sindicals; i de Sebastián Pla Colomina, en representació dels sectors econòmics relevants en l'àmbit portuari; de cessament com a vocal del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València de Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa; i de nomenament com a vocal del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València de Vicente Boluda Fos, en representació de les organitzacions empresarials.

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb els ajuntaments d'Altura i Picassent i l'organisme autònom local Centre Municipal d'Assistència Hospital Asilo Santa Marta de Vila Joiosa, per al desenvolupament de projectes de formació professional dual en centres educatius.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització d'un acord marc de subministrament de medicaments per al tractament de la hipertensió arterial pulmonar amb un valor estimat màxim de 22.338.404,54 € (IVA exclòs).

 

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret de disciplina turística en la Comunitat Valenciana.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a l'Associació de Familiars de malalts mentals de La Costera i Àrea 13, i a l'Associació Protectora de Minusvàlids Verge de la Seu per a la millora de l'atenció a persones amb diversitat funcional, amb una dotació de 84.459,74 €.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret de canvi de denominació del «Col·legi Oficial d'Ajudants Tècnics Sanitaris i Diplomats en Infermeria de Castelló» per la de «Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Castelló».

INFORMES

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. El president informa de l'activitat parlamentària del Consell - X Legislatura - 1r. període de sessions (maig- desembre 2019).

 

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de la societat Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU (CACSA) adopta els acords següents:
  • El cessament com a membres del Consell d'Administració de: Francisco Álvarez Molina, Albert Girona Albuixech, Isabel Castelló García; i Josep Ochoa Monzó.
  • El nomenament com a membres del Consell d'Administració de Teresa García Muñoz; Raquel Tamarit Iranzo; Cristina Moreno Fernández;  i Cristian Veses Donet.
  • I atorgament de facultats per a executar-los.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:35 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].