Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 30/11/2018

ACTA DEL CONSELL 30/11/2018

Órgan: Consell

Data: 30/11/2018
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Obres públiques, Fundacions, Organització GVA, Agricultura, Justícia, Administració local, Relacions amb les Corts, Serveis socials, Infància i adolescència, Pressupost públic, Urbanisme, Sanitat, Investigació / Recerca, Turisme, Comerç, Ocupació - Treball, Emergències, Patrimoni, Cooperació al desenvolupament, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

30 DE NOVEMBRE DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 30 de novembre de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

 • Presidència

Resolució 1494/IX.

Preguntes escrites núm. 46881 a 46897.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Resolució 1496/IX (2).

 

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Pregunta oral Ple núm. 1643.

Pregunta oral Comissió núm. 400.

Pregunta escrita núm. 46898.

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Resolució 1496/IX (1, 3, 4 i 6).

Resolució 1497/IX.

 

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Resolució 1496/IX (5)

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Pregunta escrita núm. 46901.

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Resolució 1495/IX.

 1. Declaració de l'ocupació urgent dels béns i drets afectats per l'expedient expropiatori instruït per l'Ajuntament de Llíria per a l'execució del projecte d'accés al poliesportiu municipal el Canó.

 2. Acord d'inici d'actuacions per a pal·liar els danys produïts per l'episodi de fortes pluges ocorregudes a la Comunitat Valenciana entre els dies 14 a 19 de novembre de 2018.

 3. Autorització del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Bigastro, sobre el programa Tourist Info , amb una dotació de 8.000,00 €.

 4.  Autorització del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Culla, sobre el programa Tourist Info en el municipi de Culla, amb una dotació de 4.000,00 €.

 5.  Autorització del conveni entre TCV i la Mancomunitat Espadán-Mijares, sobre el programa Tourist Info en les comarques de la Plana baixa i el Alto Mijares, amb una dotació de 12.000,00 €.

 6.  Autorització del conveni entre TCV i la Mancomunitat de municipis de la Vall d'Albaida, sobre el programa Tourist Info, amb una dotació de 4.000,00 €.

 7.  Autorització del conveni entre TCV i l'Associació Cátedra China, per al foment de la imatge de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la promoció turística i cultural, amb una dotació de 55.000,00 €.

 8.  Autorització del conveni entre TCV i la Federació de falles de la secció especial, per a la promoció i l'impuls en 2018, amb una dotació de 33.000,00 €.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

 

 1. Autorització del conveni marc amb l'Ajuntament de Benicarló i l'Ajuntament de Vinaròs, per a la constitució d'un laboratori social especialitzat en serveis socials a Castellò.

 2.  Autorització del conveni marc amb la Diputació de València, la Universitat de València-Estudi General, la Mancomunitat de la Ribera Alta i l'Ajuntament d'Alzira, per a la constitució d'un laboratori social especialitzat en serveis socials, a la comarca de la Ribera Alta.

 3.  Autorització de l'expedient de rescabalament 47/2018, per obligacions contretes en 2018 per un import de 35.291,62 € (IVA inclòs).

 4.  Autorització de l'expedient de rescabalament 94/2018, per obligacions contretes en 2014, 2016 i 2018 per un import d'1.203.769,57 € (IVA inclòs).

 5.  Autorització de l'expedient de rescabalament 95/2018, per obligacions contretes en 2018 per un import de 751.282,76 € (IVA inclòs).

 6.  Autorització de l'expedient de rescabalament 96/2018, per obligacions contretes en 2018 per un import d'1.170.019,36 € (IVA inclòs).

 7.  Autorització de l'expedient de rescabalament 97/2018, per obligacions contretes en 2018 per un import de 80.688,00 € (IVA inclòs).

 8.  Autorització de l'expedient de rescabalament 98/2018, per obligacions contretes en 2018 per un import de 49.372,29 € (IVA inclòs).

 9.  Autorització de l'expedient de rescabalament 99/2018, per obligacions contretes en 2018 per un import de 107.263,20 € (IVA inclòs).

 10.  Autorització de l'expedient de rescabalament 101/2018, per obligacions contretes en 2018 per un import de 282.775,20 € (IVA inclòs).

 11.  Autorització de l'expedient de rescabalament 102/2018, per obligacions contretes en 2018 per un import de 442.605,83 € (IVA inclòs).

 12.  Autorització de l'expedient de rescabalament 103/2018, per obligacions contretes en 2018 per un import d'1.269.677,11 € (IVA inclòs).

 13.  Autorització de l'expedient de rescabalament 104/2018, per obligacions contretes en 2016, 2017 i 2018 per un import d'114.690,62 € (IVA inclòs).

 14.  Autorització de l'expedient de rescabalament 106/2018, per obligacions contretes en 2017 i 2018 per un import d'1.414.969,81 € (IVA inclòs).

 15.  Autorització de l'expedient de rescabalament 107/2018, per obligacions contretes en 2018 per un import d'1.283.837,14 € (IVA inclòs).

 16.  Autorització de l'expedient de rescabalament 108/2018, per obligacions contretes en 2018 per un import de 397.043,34 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

 1. Criteri de disconformitat amb la tramitació de l'esmena RE 116492 presentada pel Grup parlamentari popular al Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

 2.  Acord de creació i aprovació dels estatuts de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergència (SVGISE), nomenament del Consell d'Administració i subscripció d'accions per import de 60.000,00 €.

 PROPOSTA CONJUNTA: PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT;

 1. Aprovació dels pressupostos de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències per a 2018, amb una dotació de 230.000,00 €.

 PROPOSTA CONJUNTA: PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT;

 1. Acord de cessió a l'Ajuntament d'Albatera de l'ús, per termini, de deu anys de l'immoble propietat de la Generalitat situat en la Plaça d'Espanya 6.

 2.  Autorització de l'expedient de rescabalament EI2018-IVAT-01 per obligacions contretes en 2018, per un import de 16.967,77 € (IVA inclòs).

 3.  Autorització de l'expedient de rescabalament EI2018-IVAT-02 per obligacions contretes en 2018, per unn import de 17.613,71 € (IVA inclòs).

 4.  Autorització de l'expedient de rescabalament EI2018-IVAT-03 per obligacions contretes en 2018, per un import de 14.012,98 € (IVA inclòs).

 5.  Autorització de l'expedient de rescabalament EI2018-IVAT-04 per obligacions contretes en 2018, per un import de 41.051,06 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1.  Autorització de l'encàrrec a TRAGSA de la redacció del projecte i execució de les obres d'adequació funcional de la seu del TSJ-CV, per import de 24.956.366,89 €.

 2.  Designació de les persones que integren la comissió tècnica sobre memòria democràtica.

 3.  Autorització de l'expedient de rescabalament 42/2018, per obligacions contretes en 2017, per import de 860,44 € (IVA inclòs).

 4.  Autorització de l'expedient de rescabalament 43/2018 per obligacions contretes en 2017, per import de 1.229,69 € (IVA inclòs).

 5.  Autorització de l'expedient de rescabalament 44/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 187.744,28 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1.  Autorització del conveni entre l'Institut Valencià de Cultura, la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Peníscola, per a la realització del XXIII Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peñíscola, amb una dotació de 63.197,00 €.

 2.  Autorització del conveni entre l'IVAM i el Musée de Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée per a la coorganització de l'exposició «Jean Dubuffet, un Bàrbar a Europa», amb una dotació de 411.080,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1.  Autorització de l'expedient de rescabalament 12/2018, per obligacions contretes entre 2014 i 2017, per import de 5.674.068,11 € (IVA inclòs) .

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1.  Autorització de la modificació dels estatuts de la Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana i de l'aportació de la Generalitat de 50.000 € a la dotació fundacional.

 2.  Autorització de la concessió d'una subvenció per a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per un import de 10.000.000,00 €.

 3.  Autorització del conveni amb IFA en matèria de promoció d'accions i certàmens firals en 2018, amb una dotació de 200.000,00 €.

 4.  Autorització del conveni amb la Fundació Florida per al desenvolupament de noves tecnologies de la informació i comunicacions a entitats d'economia social, en 2018, amb una dotació de 21.500,00 €.

 5.  Autorització del conveni entre el SERVEF i la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant l' AUTOSERVEF

 6.  Autorització de la modificació tècnica del conveni amb la FVMP, sobre projectes en matèria de comerç en municipis de l'interior.

 7.  Autorització de la modificació tècnica del conveni amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la C. V. per al funcionament de l'oficina PATECO i del PATSECOVA.

 8.  Autorització de la modificació tècnica del conveni amb IFA per a l'adequació de les infraestructures.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1.  Autorització de l'expedient de rescabalamentCNEN18/0301/95 per obligacions contretes en 2018, per un import de 157.900,69 (IVA inclòs).

 2.  Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN18/0302/144 per obligacions contretes en 2018, per un import de 13.068,84 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1.  Acord de desestimació del recurs de reposició contra l'acord de 18 de maig de 2018, de nomenament de vocals del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària d'Alacant.

 2.  Autorització del conveni amb l'Ajuntament d'Elx per a la gestió de la primera fase de l'actuació de regeneració i renovació urbana del barri de Sant Antoni, per un import de 3.968.870,50 €.

 

 

DECRETS

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1.Decrets de concessió de les distincions per la defensa dels drets i llibertats constitucionals a Pascual Sala Sánchez i a la plataforma Mesa estatal pel blindatge de les pensions (MERP).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret pel qual es declaren Béns Mobles d'Interés Cultural el conjunt de 70 campanes gòtiques de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Decret pel qual es regulen els programes de cribratges neonatals a la Comunitat Valenciana, detecció precoç de la hipoacúsia neonatal i cribratge neonatal de malalties congènites.

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1.  Decret pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial d'Ordenació i Dinamització de l'Horta de València.

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Decret pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a realitzar actuacions d'emergència en l'estat de Palestina, amb una dotació de 49.999,92 €.

 2. Decret pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a realitzar actuacions d'emergència en la República d'Indonèsia, amb una dotació de 100.000 €.

 

 

 

ALTRES ACORDS del CONSELL, previstos en l'ordre del dia, constituït com a Junta General d'Accionistes amb caràcter universal d'empreses del sector públic de la Generalitat

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA), adopta els acords següents:

 • Cessament de Juan Ángel Poyatos León, i nomenament d'Isabel Castelló García com a membres del Consell d'Administració; i atorgament de facultats per a executar-los.

 1.  Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA), adopta els acords següents:

 • Cessament de Juan Ángel Poyatos León, i nomenament d'Isabel Castelló García com a membres del Consell d'Administració; i atorgament de facultats per a executar-los.

 

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

 1.  Modificació pressupostària, expedient VL 06.002/18-021.

S'autoritza l'increment del límit quantitatiu per a assumir compromisos plurianuals, a càrrec dels capítols 2 i 6 del programa 121.60 "Sistemes d'informació" i al capítol 2 del programa 421.90 "Innovació tecnològica educativa" per a atendre compromisos pressupostaris per als pròxims exercicis, a fi de dur a terme tant les actuacions ja iniciades com les noves i necessàries a realitzar per al correcte funcionament dels serveis assumits.

 1. Modificació pressupostària, expedient 09.038/18-157  i correcció d'errades de modificació pressupostària, expedient 09031/18-124.

S'autoritza una transferència de crèdits per import de 18.628.983,18 € del capítol 7 del programa 422.20 "Ensenyament Primari", al capítol 4 del programa 422.60 "Universitat i Estudis Superiors"a fi d'incrementar la línia de transferéncia T7404 (Convenis de finançament de despesa corrent), per resultar insuficient per a finançar globalment l'activitat de les universitats públiques de la Comunitat i per tractar-se de despesa destinada a la prestació de serveis públics fonamentals, així com corregir un error en la distribució dels 37.000.000 €, aprovada per acord del Consell de 31 d'octubre, en assignar-se l'import que corresponia a la Universitat Jaume I de Castelló a la Universitat Miguel Hernández.

 1. Modificació pressupostària, expedient 07.014/18-153.

S'autoritza la modificació de la qualificació del mode de concessió de les línies S1674 (Consell Valencià de Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana) i S1675 (Consell Valencià de Col·legis de Procuradors de la Comunitat Valenciana) del capítol 4 del programa 112.70 "Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia", que passen de 168.1 A) a 168.1 B). Així mateix, s'incrementa la dotació de la línia S1674 per import d'1.286.903,12, mitjançant disponibilitats existents en el capítol 2 per import de 818.183,12 € i en les línies de subvencions i transferències corrents S7938 (Subvenció entitats mediadores de la Comunitat Valenciana) i T7931 (Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques) del mateix programa, per import de 468.720 €.

 

 1.  Modificació pressupostària, expedient 06.016/18-145.

S'autoritzen transferències de crèdits entre seccions, capítols i programes, derivades de la nova estructura competencial i orgànica de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de l'Institut Valencià de Finances, així com la consegüent modificació en el pressupost de despeses i ingressos d'aquest últim; per import de 134.817,37 €.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:00 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].