Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 29/03/2019

ACTA DEL CONSELL 29/03/2019

Órgan: Consell

Data: 29/03/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Fundacions, Justícia, Administració local, Transports, TIC, Pressupost públic, Seguretat, Assistència jurídica, Sanitat, Indústria, Economia, Medi ambient, Universitats, Turisme, Investigació / Recerca, Infraestructres, Cultura, Educació, Despesa ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

29 DE MARÇ DE 2019

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 29 de març de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

 

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització del conveni entre TCV i la Federació gestora de Gaiates de Castelló per a la realització d'actuacions de màrqueting col·laboratiu per a la promoció de la festa de rellevant interés turístic de la Magdalena a Castelló de la Plana, amb una dotación de 35.000,0.0 €.
 2. Autorització del conveni tipus i de subscripció entre TCV i diversos ajuntaments sobre l'estratègia de destinacions turístiques intel·ligents de la Comunitat Valenciana (DTICV).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 04/2019 per obligacions contretes en 2018 per import de 5.562,48 € (IVA inclòs).

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 17/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 719.796,71 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 18/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 2.708.249,72 € (IVA inclòs).

 

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 19/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 2.269.873,18 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Modificació pressupostària exp. 10.003/19-032

Transferència de crèdit de la línia de transferència T0440 "Ajudes pobresa farmacèutica" del capítol 4 del programa 412.25 al capítol 2 de diferents programes de la Conselleria de Salut Universal i Salut Pública, a fi d'atendre diverses actuacions per a despeses de funcionament, entre les quals cal destacar la pròrroga d'un contracte d'assegurança de responsabilitat civil, contractes de places assistencials en règim de comunitat terapèutica; adquisició de vacunes fins al final d'exercici i obligacions derivades del funcionament dels centres integrats de salut pública, per un import de 7.500.000 €.

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 06/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 205.030,42 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 07/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 24.423,41€ (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Autorització del conveni amb el Ministeri de Justícia per a la realització en valencià de les proves d'accés a la professió d'advocacia i procuradoria.
 2. Autorització del conveni amb l'Associació de Víctimes del Terrorisme per al desenvolupament de les seues activitats amb una dotació de 20.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització del conveni entre la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors i la Societat Espanyola de Matemàtica Aplicada (SeMA) i pel finançament de l'organització del congrés ICIAM2019 amb una dotació de 45.000 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització per a la contractació del servei de tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisis per un valor estimat de 86.017.696,80 €.
 2. Autorització del conveni amb la Federació d'Associacions de Donants de Sang de la Comunitat Valenciana, per a la promoció de la donació de sang en 2019, amb una dotació de 50.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització del conveni amb FEMEVAL per al desenvolupament d'actuacions que promocionen la qualitat i la seguretat industrial en 2019 amb una dotació de 30.000 €.
 2. Autorització del conveni amb FEMPA per al desenvolupament d'actuacions que promocionen la qualitat i la seguretat industrial en 2019 amb una dotació de 30.000 €.
 3. Autorització del conveni amb COIICV per al desenvolupament d'actuacions que promocionen la qualitat i la seguretat industrial en 2019 amb una dotació de 30.000 €.
 4. Autorització del conveni amb COGITICOVA per al desenvolupament d'actuacions que promocionen la qualitat i la seguretat industrial en 2019 amb una dotació de 30.000 €.
 5. Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la Càtedra d'economia del bé comú en 2019, amb una dotació de 30.000 €.
 6. Autorització del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la Universitat d'Alacant per al funcionament de la Càtedra interuniversitària d'economia blava en 2019, amb una dotació de 30.000 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Acord d'actualització del Pla de millora de qualitat de l'aire de l'aglomeració ES1016: L'Horta i Area Metropolitana.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 19/0101/10 per obligacions contretes en 2018 per import de 15.097,50 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Autorització de la contractació del suport al manteniment de vies i infraestructures en les línies i tramvies de FGV a la província de València, per un valor estimat d'11.306.603,25 € (IVA exclòs).

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret de regulació de l'organització i funcionament del Registre de policies locals de la Comunitat Valenciana.
 2. Decret de regulació dels encàrrecs de gestió de proves selectives unificades per a l'ingrés en l'escala bàsica dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

PROPOSTA CONJUNTA: PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret de convocatòria d'eleccions a entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret de declaració de Bé d'Interés Cultural amb la categoria de Bé Immaterial, de les festes de moros i cristians d'Alcoi.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Decret de modificació del Decret 71/1993, de Règim Jurídic del Parc Natural de l'Albufera.

 

DECRETS LLEI

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Decret llei de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicle amb conductor.

No s'han arribat a tractar els assumptes següents:

B.- PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Proposta de modificació pressupostària exp. 06.006/19-028.

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELL

 1. Decret de cessament de Clara Ferrando Estrella com a secretària autonòmica d'Hisenda.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització del conveni entre CACSA i Berklee College of Music, delegació de la Fundació a Espanya, per a activitats d'interpretació musical en 2019 i 2020, amb una dotació de 80.400,00€.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:00 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].