Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 28/09/2018

ACTA DEL CONSELL 28/09/2018

Órgan: Consell

Data: 28/09/2018
Localitat: VALÈNCIA

Temes: activitat parlamentària; provisió registres; convenis; ajudes; innovación empresarial; rescabalament, acció judicial; joventut;economia social; contractació; formación professional; esports autòctons; salud; subvencions sindicals; prevenció d'incendis, territorio, desenvolupament ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

28 DE SETEMBRE DE 2018

 

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 28 de setembre de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

El president obri la sessió a les 09:35 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

Cessaments i nomenaments

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

1.Decret de nomenament per a proveir registres de la propietat, mercantils i de béns mobles a la Comunitat Valenciana.

 

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

  • Presidència de la Generalitat

Preguntes núm. 45783 a 45788,  45779, 45780, 45821, 45822, i 45847 a 45853.

  • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Preguntes núm.: 45760 a 45764,  45766, i 45817 a 45819

  • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Preguntes núm.: 45820, i 45854 a 45857

  • Conselleria de Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Preguntes núm.: 45869 a 45872

  • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Preguntes núm1562 (oral), 45796, 45744 a 45746, i 45778.

  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

 

Preguntes núm.: 45797, 45765, i 45767 a 45769.

  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Interpel·lació núm. 111324

Preguntes núm.: 1561 (oral), 45751, 45725 a 45727, 45747, 45816, i 45830 a 45843.

  • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Preguntes núm.: 45781, 45782, 45798, 45799 i 45815.

  • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Preguntes núm.: 45728 a 45735.

2. Autorització per a subscriure un conveni entre TCV i l'Ajuntament de Xàtiva per a potenciar la ruta turística de la família Borja, amb una dotació de 80.000 €.

3. Autorització per a subscriure un conveni entre l'AVI i la Universitat Politècnica de València per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut Universitari d'Investigació de Tecnologia Nanofotònica, amb una dotació de 250.000 €

4. Autorització per a subscriure un conveni entre l'AVI i la Universitat Politècnica de València per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut d'Instrumentació per a Imatge Molecular, amb una dotació de 250.000 €.

5. Autorització per a subscriure un conveni entre l'AVSRE i la Universitat de València-Estudi General, per al foment de línies d'investigació en l'anàlisi intel·ligent de dades mitjançant analítica predictiva aplicada a l'emergència, amb una dotació de 12.600 €.

6. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 9/18 per obligacions contretes amb Rotorsun, SL, en 2018, per import de 487.578,36 € (IVA inclòs).

7. Proposta d'autorització de l'expedient de rescabalament EI 21/18 per obligacions contretes amb Europa Travel, SA i Viajes Gulliver, SL en 2018, per import de 3.320,64 € (IVA inclòs).

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

8. Autorització a l'Advocacia General per a exercir l'acció popular en un cas d'agressió masclista a Borriol amb resultat de mort.

9. Autorització per a subscriure un conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament d'Alacant per a facilitar el transport públic mitjançant descomptes, amb una dotació de 195.100 €.

10. Autorització per a subscriure un conveni tipus entre l'IVAJ i diferents mancomunitats per al desenvolupament de polítiques de joventut, amb una dotació total de 50.000 €, distribuïts com segueix: Mancomunitat Comarcal Els Ports 12.500 €; Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat 12.500 €; Mancomunidad de Municipios Bajo Segura 12.500 €; Mancomunidad del Interior Tierra del Vino 12.500 €.

11. Autorització per a subscriure un conveni entre l'IVAJ i Autocares Herca SL per a facilitar el transport públic mitjançant descomptes, amb una dotació de 7.990 €.

12. Autorització per a subscriure un conveni entre l'IVAJ i Buñol SL per a facilitar el transport públic mitjançant descomptes, amb una dotació de 27.130 €.

13. Autorització per a la subscriure un conveni entre l'IVAJ i Travicoi SA per a facilitar el transport públic mitjançant descomptes, amb una dotació de 16.150 €.

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

14. Autorització per a subscriure un conveni amb l'IVIE, S.A., per a la promoció i consolidació de les activitats d'investigació econòmica bàsica i aplicada, amb una dotació de 245.000 €.

15. Autorització per a subscriure un conveni amb la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la CV, per a la transformació modernizadora i capacitació del capital humà en 2018, amb una dotació de 2.000.000 €.

16. Presa de coneixement de la memòria d'activitats de la Junta Superior de Contractació Administrativa corresponent a l'exercici 2017.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

17. Autorització per a subscriure un conveni amb els ajuntaments de Tales, Pinoso i Elx per al desenvolupament de projectes de formació professional dual.

18. Autorització per a subscriure un conveni amb la Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana, per a fomentar i donar suport al tir i arrossegament com a esport autòcton, amb una dotació de 9.000 €.

19. Autorització per a subscriure un conveni amb l'Associació de Pesca amb Rall de la Comunitat Valenciana, per a fomentar i donar suport a la pesca amb rall com a esport autòcton, amb una dotació de 5.000 €.

20. Autorització per a subscriure un conveni amb la Federació Cultural Valenciana de Vela Llatina, per a fomentar i donar suport a la vela llatina com a esport autòcton, amb una dotació de 5.000 €.

21. Autorització per a subscriure un conveni amb la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana, sobre els jocs i esports tradicionals com a esports autòctons, amb una dotació de 9.000 €.

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

22. Autorització per a subscriure un conveni amb el Col.legi Notarial de València per a la transmissió telemàtica dels documents de voluntats anticipades.

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

23. Autorització de la concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional en centres especials d'ocupació i enclavaments laborals, per un import màxim total de 6.835.735,59 €, distribuïts com segueix: Ilunion Servicios Industriales Levante, SL 1.869.008,74 €; Modular Logística Valenciana, SL 3.024.343,29 €; Talento y Experiencia, SL 1.942.383,56 €.

24. Autorització de bestreta del 50% de la subvenció directa a CCOO-PV, per import de 400.000 €.

25. Autorització de bestreta del 50% de la subvenció directa a la CEV, per import de 400.000 €.

26. Autorització per a subscriure un conveni entre l'IVACE i ATEVAL per a la celebració de la convenció anual del tèxtil «EURATEX 2018», amb una dotació de 15.000 €.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

27. Presa de coneixement de la declaració d'emergència dels treballs per a la mitigació del risc d'inundació, conservació de sòls i restauració de les masses afectades per l'incendi de Llutxent de 2018, per import de 600.000 €.

28. Autorització per a subscriure un conveni amb el Fons de Garantia Agrària OA per a la realització de treballs de control sobre el terreny per teledetecció per via satèl·lit en les campanyes 2018-2020, amb una dotació de 359.352,18 €.

29. Autorització per a subscriure un conveni amb el Fòrum Estatal de Xarxes i Entitats de Custòdia de Territori per a la celebració de les VII Jornades estatals de custòdia del territori, amb una dotació de 3.630 €.

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

30. Desestimació del requeriment previ formulat per l'Ajuntament de Moncofa contra el Decret 58/2018 (Pativel).

31. Desestimació del requeriment previ formulat pel Ministeri per a la Transició Ecològica contra el Decret 58/2018 (Pativel).

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

32. Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la realització del projecte de cooperació universitaria al desenvolupament 2018, amb una dotació de 130.000 €.

33. Autorització per a subscriure un conveni amb la Coordinadora Valenciana d'ONGD per a un projecte de defensa de les polítiques coherents amb l'enfocament de drets humans i d'altres en l'eradicació de la pobresa en 2018, amb una dotació de 150.000 €.

 

No s'han arribat a tractar els assumptes següents:

 

B.- PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

1. Proposta de modificacions pressupostàries.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:25 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].