Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 28/06/2019

ACTA DEL CONSELL 28/06/2019

Órgan: Consell

Data: 28/06/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Pressupost públic, Organització GVA, Nomenaments i cessaments, Declaració institucional, LGTBI ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

28 DE JUNY DE 2019

REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 28 de juny de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió extraordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELL

  • Decrets de cessament dels alts càrrecs de l'Administració del Consell següents:

 

José Vicente Villar Rivera, sotssecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; Juan Ángel Poyatos León, sotssecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; Concepción del Ruste Aguilar, sotssecretària de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; Francesc de Borja Signes Núñez, sotssecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori; Alfonso Puncel Chornet, sotssecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació; Eva María Coscollà Grau, directora general de Funció Pública; Francisco Álvarez Molina, director general d´Economia, Emprenedoria i Cooperativisme; Ignasi Costa Pina, director general de Comerç i Consum; Rafael Francisco Briet Seguí, director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana; María Dolores Parra Robles com a directora general d´Internacionalització; i Marina Sánchez Costas, directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

 

  • Decrets de nomenament com a alts càrrecs de l'Administració del Consell de les persones següents:

 

Laura Soto Francés, secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica; Concepción Desamparados Andrés Sanchís, secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària; Rebeca Mariola Torró Soler, secretària autonòmica d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum; Rafael Tabarés Seisdedos, secretari autonòmic d'Universitats i Investigació; María Blanca Giménez Garrido, sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica; Eva María Coscollà Grau, sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; David Fernández Martínez, sotssecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; Ignasi Costa Pina, sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; Rafael Francisco Briet Seguí, sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat; i Cristian Veses Donet, sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

 

 

ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

  1. Acord sobre remissió del Compte General de la Generalitat de l'exercici 2018 a la Sindicatura de Comptes.
 
FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

 

ACORDS

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l'Orgull LGTBI

 

Hui, fa 50 anys, es van produir diverses revoltes en Stonewall (Nova York) per defensar els drets de les persones LGTBI i denunciar la criminalització a la qual estaven sotmeses. Des d'aleshores se celebra per part de les entitats socials, i cada volta per part de més governs i organitzacions públiques, l'Orgull LGTBI per defensar els drets, la llibertat, els afectes i la igualtat de les persones gais, lesbianes, trans, bisexuals i intersexuals.

El govern valencià fou pioner en 2015 en la creació de la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat per impulsar tant un marc normatiu avançat com noves polítiques públiques en la línia de defensar els drets de les persones LGTBI i en contra de la seua discriminació. Un impuls que ha permés que tota la societat valenciana en el seu conjunt guanye en drets i llibertats, en protecció pública i reconeixement de la seua diversitat.

A més, enguany, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTB) ha decidit que l'any es dedique per visualitzar una doble discriminació que pateixen les persones majors LGTBI, amb el lema "Majors sense armaris: Història, lluita i Memòria". Un homenatge a les persones que van defensar els drets i llibertats dels que hui totes i tots podem gaudir, i els quals hem de seguir defensant, així com reivindicar el dret a la sexualitat i lliure identitat de gènere, orientació sexual i expressió de gènere en totes les etapes vitals.

Per tot això, el Consell, es compromet a seguir desenvolupant la Llei 23/2018, amb l'objectiu de recuperar la memòria LGTBI i d'oferir a les persones majors LGTBI la felicitat i llibertat que mereixen. En la campanya institucional amb motiu del dia de la LGTBIfòbia i dia internacional de l'orgull, retre homenatge a la memòria de les persones que van obrir camí en defensa de la llibertat, del dret a la vida i la igualtat de les persones LGTBI i sensibilitzar davant la situació de discriminació i de soledat que hui encara moltes persones sofreixen per ser LGTBI i majors.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:40 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].