Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

ACTA DEL CONSELL 28/02/2020

ACTA DEL CONSELL 28/02/2020

Órgan: Consell

Data: 28/02/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Agricultura, Relacions amb les Corts, Justícia, Serveis socials, Aigua, TIC, Pressupost públic, Transparència, Sanitat, Medi ambient, Cultura, Participació ciutadana, Emergències, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

28 DE FEBRER DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 28 de febrer de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.

2. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-03/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 25.923,68 € (IVA inclòs).

3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-04/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 7.792,85 € (IVA inclòs).

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

4. Autorització de la contractació del servei per a la gestió integral del centre d'atenció especialitzada per a persones dependents "Gran Via" de Castelló de la Plana amb un valor estimat de 27.976.126,57 € (IVA exclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

5. Presa de coneixement de la liquidació del Pressupost de la Generalitat de 2019.

6. Autorització de l'expedient de rescabalament 02/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 64.353,28 € (IVA inclòs).

7. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2020/ATV/01 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 96.326,33 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

8. Acord d'autorització de la contractació del nou sistema de gestió processal de la Comunitat Valenciana amb un valor estimat de 17.411.312,00 € (IVA inclòs).

9. Autorització de subscripció del conveni amb el Consell General del Notariat, sobre accés a bases de dades per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

10. Autorització, de manera excepcional, de la pertinença de Raquel Tamarit Iranzo, secretaria autonòmica de Cultura i Esport al Consell Rector i Consell Assessor de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), al Consell de direcció de l'Institut Valencià de Cultura; al Patronat del Misteri d'Elx; al Patronat i comissió executiva de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía; al Patronat de la Fundació la Llum de les Imatges; al Consell d'Administració del Circuit Motor i Promoció Esportiva Ricardo Tormo; i al Consell d'Administració de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA); de Carmen Amoraga Toledo, directora general de Cultura, al Consell Rector de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM); al Consell de direcció de l'Institut Valencià de Cultura; al Patronat del Misteri d'Elx; al Consell de direcció de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I); al Patronat de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía; al Patronat de la Fundació la Llum de les Imatges; i al Consell General del Consorci de Museus; d'Eva Coscollà Grau, subsecretària de la Conselleria de Educació, Cultura i Esport, al Consell Rector de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM); al Consell de direcció de l'Institut Valencià de Cultura; al Consell de direcció de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I); al Patronat de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía; al Patronat de la Fundació la Llum de les Imatges; i al Consell General del Consorci de Museus.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

11. Autorització de la contractació de les obres d'ampliació i reforma del bloc quirúrgic de l'Hospital general universitari d'Elx amb un valor màxim estimat de 12.391.569,48 € (IVA exclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

12. Presa de coneixement de la declaració d'emergència dels treballs de reposició de canonades de sanejament i proveïment d'aigua potable a Almoradí afectades per la DANA de setembre de 2019 per import de 147.137,00 €.

13. Autorització de subvenció a la Comunitat de regants de Campo Arcís de Requena per a racionalització de l'ús de l'aigua de reg per import d'1.649.403,80 €.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

14. Acord de remissió a les Corts de l'informe anual de l'Oficina de control de conflictes d'interessos, corresponent a 2019.

DECRETS

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

1. Decret d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament del Museu de Belles Arts de València.
 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

2. Decret de modificació de la forest número 143 del Catàleg de forest de domini públic i utilitat pública de la província de València.

3. Decret d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019, amb una dotació de 20.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

4. Decret de regulació del Consell Valencià de Responsabilitat Social.

INFORMES

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

1. El conseller informa sobre el nou sistema econòmic-financer de la Generalitat (projecte NEFIS).
 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:10 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].