Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 27/12/2019

ACTA DEL CONSELL 27/12/2019

Órgan: Consell

Data: 27/12/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Agricultura, Justícia, Relacions amb les Corts, Transports, Retribucions, Formació, Pressupost públic, Seguretat, Territori, Sanitat, Universitats, Ocupació - Treball, Patrimoni, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

27 DE DESEMBRE DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 27 de desembre de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

                     ABSENTS

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 101/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 408.942,25 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 102/2019 per obligacions contretes en 2017 per import de 86.144,64 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 103/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 296.653,92 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 104/2019 per obligacions contretes en 2019 per import d'1.007.528,35€ (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 105/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 458.705,05 (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 106/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 476.666,68 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 107/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 95.775,24 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 108/2019 per obligacions contretes en 2019 per import d'1.336.543,23 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 109/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 13.260,75 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 76/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 3.268,48 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 78/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 64.353,28 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 82/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 4.083,75 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 83/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 9.473,51 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 84/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 14.265,17 € (IVA inclòs).
 6. Acord d'autorització de la subscripció d'accions per de l'ampliació de capital de CACSA per import de 3.076.000,00 €.
 7. Acord de compensació de deutes entre la Generalitat i CIEGSA per valor de 20.757.950,18 €.
 8. Modificació pressupostària 06.032/19-156.

S'autoritza una transferència de crèdit del capítol 2 del programa 612.60 "Despeses Diverses" a la línia de transferència X0706 (Finançament Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències) del capítol 4 del programa 221.30 amb la finalitat d'incrementar el capítol 2 del programa 221.10, "Emergències, Protecció Civil i Extinció d'Incendis" de l'AVSRE, per a donar cobertura a l'encàrrec al mitja propi TRAGSA del servei de suport logístic a la gestió de l'emergència i postemergència derivada dels efectes en la Comunitat Valenciana de la DANA de setembre de 2019, per un import d'1.639.613,20 €.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Distribució del 0,20% de la massa salarial addicional per a 2018 per al personal del cos d'auxili Judicial de l'Administració de Justícia, amb una dotació de 321.697,86 €.
 2. Distribució del 0,25% de la massa salarial addicional per a 2019 per a metges forenses i ajudants de laboratori de l'Administració de Justícia, amb una dotació de 276.763,00 €.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 47/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 13.826,06 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 48/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 1.840,50 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 49/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 260.413,47 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 50/2019 per obligacions contretes en 2019 per import d'18.523,67 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 51/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 424.185,41 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-81/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 23.628,66 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-82/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 9.271,92 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-83/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 24.779,97 (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-84/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 5.675,57 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-85/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 46.647,39 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-86/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 167.946,35 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-87/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 3.486,06 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-88/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 163.326,48 (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-89/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 23.653,85 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-90/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 390.496,26 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-91/2019 per obligacions contretes en 2018 per import de 4.133,12 € (IVA inclòs).
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-92/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 3.854,29 (IVA inclòs).
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-93/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 44.432,89 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Acord de regulació del programa especial de productivitat per a la reducció en 2020 de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut, amb una dotació de 16.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la instal·lació del servei Punt Labora.
 2. Presa de coneixement de la contractació d'emergència de la reparació de la coberta de l'Espai Labora d'Ibi.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 06/2019 per obligacions contretes per Labora en 2019, per import de 28.136,31 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 07/2019 per obligacions contretes per Labora en 2019, per import de 26.117,31 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Proposta d'autorització a l'EPSAR per a la contractació de les obres de construcció de la nova estació d'aigües residuals (EDAR) a l'Almoradí, amb un pressupost total base de licitació de 16.729.249,19 € (IVA exclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/136 per obligacions contretes en 2019 per import de 23.416,50 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/162 per obligacions contretes en 2019 per import de 50.249,61 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/187 per obligacions contretes en 2019 per import de 10.883,96 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/188 per obligacions contretes en 2019 per import de 28.569,57 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/227 per obligacions contretes en 2019 per import de 2.759,76 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/235 per obligacions contretes en 2019 per import de 68.162,79 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/251 per obligacions contretes en 2019 per import de 13.287,01 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/252 per obligacions contretes en 2019 per import de 113.072,46 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/255 per obligacions contretes en 2017 i 2018 per import de 4.344,47 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/258 per obligacions contretes en 2019 per import de 1.003,00 € (IVA inclòs).
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/259 per obligacions contretes en 2019 per import de 221,62 € (IVA inclòs).
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/262 per obligacions contretes en 2019 per import de 65.116,06 € (IVA inclòs).
 14. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/233 per obligacions contretes en 2019 per import de 10.384,54 €€ (IVA inclòs).
 15. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/234 per obligacions contretes en 2019 per import de 9.074,82 € (IVA inclòs).
 16. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/248 per obligacions contretes en 2019 per import d'11.379,96 (IVA inclòs).
 17. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/249 per obligacions contretes en 2019 per import de 10.591,17 € (IVA inclòs).
 18. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/250 per obligacions contretes en 2019 per import de 16.221,03€ (IVA inclòs).
 19. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/253 per obligacions contretes en 2019 per import de 9.101,49 € (IVA inclòs).
 20. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/261 per obligacions contretes en 2019 per import de 21.486,41 € (IVA inclòs).
 21. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0302/229 per obligacions contretes en 2019 per import de 12.989,65 € (IVA inclòs).
 22. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0304/232 per obligacions contretes en 2019 per import de 16.039,66 € (IVA inclòs).
 23. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0304/247 per obligacions contretes en 2019 per import de 5.044,11 € (IVA inclòs).
 24. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0304/254 per obligacions contretes en 2019 per import de 15.603,19 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Aprovació dels comptes anuals d'FGV de 2018.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernàndez d'Elx per a la realització de pràctiques formatives en 2020, amb una dotació de 42.370,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització de pràctiques formatives en 2020, amb una dotació de 26.960,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització de pràctiques formatives en 2020, amb una dotació de 115.610,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la realització de pràctiques formatives en 2020, amb una dotació de 50.070,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló en l'àmbit de la planificació territorial i les infraestructures en 2020, amb una dotació de 40.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al foment d'activitats de difusió del coneixement de la Càtedra Demetrio Ribes en 2020, amb una dotació de 102.600,00 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament ATMV 02/2008 per obligacions contretes en 2019 per import de 27.720,01 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de distribució de la dotació de la línia T8238000 (Finançament augment retribucions de personal d'universitats públiques de la Comunitat Valenciana) del programa 422.60 "Universitat i Estudis Superiors" per a 2019, per import de 869.846,22 €.
 2. Autorització de distribució de la dotació de la línia T8584000 (Compensació per costos derivats de la normativa estatal i autonòmica) del programa 422.60 "Universitat i Estudis Superiors" per a 2019, per import de 12.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. . Autorització d'expedient de rescabalament EI 19-12110-008 per obligacions contretes en 2019 per import de 9.002,40 € (IVA inclòs).

DECRETS

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores de la concessió directa de subvencions destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació i enclavaments laborals, i convocatòria per a 2020, amb una dotació de 24.463.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Decret d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.

 

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de la societat Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA (SPTCV) adopta els acords següents:
  • El cessament com a membre del Consell d'Administració de: Vicent Soler i Marco; Francecs Colomer Sánchez; Clara Ferrando Estrella; Isabel Castelló García; José Luis Ferrando Calatayud; Salvador Navarro Pradas; Cesar Sánchez Pérez;  Javier Moliner Gargallo; Amparo Marco Gual; Gabriel Echávarri Fernández; Joan Ribó i Canut; i Jorge Rodríguez Gramage.
  • El nomenament, pel terme de cinc anys, com a membre del Consell d'Administració i assignació de càrrecs de: Carolina Pascual Villalobos (presidenta); Jordi Juan Huguet (vicepresidente); José Villar Rivera (secretari); José Manuel García Duarte (vicesecretari). I els vocals:  Jorge Ivan Castañón Ortega; Jaume Monfort i Signes; Juan Salvador Pérez Ballester; Julia Company Sanus; Pedro Pernías Peco; Francesc Colomer Sánchez; Salvador Navarro Pradas; Arturo León López; i Ismael Saéz Vaquero.
  • I atorgament de facultats per a executar-los.

 

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 110/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 866.787,25 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp 06.033/19-157.

S'autoritza una transferència de credits del capítol 7 dels programes 422.20 "Ensenyament primari" i 422.30 "Ensenyament secundari" al capítol 4 del programa 422.60 "Universitat i estudis superiors" a fi d'incrementar la línia de transferencia T8584 (Compensació per costos derivats de la normativa estatal i autonòmica) per import de 12.000.000,00 €.

 1. Autorització de modificació pressupostària i ajust de projecte PIP

S'autoritza una generació de crèdit en el pressupost d'ingressos de la Generalitat per import de 430.689,77 € en l'aplicació pressupostària 16.00.00.380.05; i una generació de crèdits en el pressupost de despeses de l'exercici corrent pel mateix import, en l'aplicació pressupostària 16.03.02.313.60.6, mitjançant la inclusió del projecte PM016, amb destinació a la cobertura pressupostària de l'actuació "Alberic-Centre de Dia" per import de 430.689,77 €.

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Proposta d'autorització de distribució de la dotació adicional de la línia T8584000 (Compensació per costos derivats de la normativa estatal i autonòmica) del programa 422.60 "Universitat i Estudis Superiors" per a 2019,  per import complementari de 12.000.000,00 €.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:00 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].