Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 27/03/2020

ACTA DEL CONSELL 27/03/2020

Órgan: Consell

Data: 27/03/2020
Localitat: Reunió telemàtica

Temes: Organització GVA, Relacions amb les Corts, Justícia, Transports, Serveis socials, Formació, Joventut, Pressupost públic, Territori, Col•legis Professionals, Tributs, Sanitat, Economia, Universitats, Infraestructres, Participació ciutadana, Emergències, Educació, Despesa,. Covid-19, Estat d'alarma. ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

27 DE MARÇ DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

El 27 de març de 2020 es reuneixen, excepcionalment, de forma telemàtica i prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

S'ha verificat de visu la identitat de les persones integrants del Consell i les garanties tècniques de la plataforma de videoconferència, d'acord amb allò previst pel Decret 37/2020, de 20 de març, del Consell, sobre funcionament telemàtic dels òrgans de govern de l'Administració de la Generalitat.

 

El president obri la reunió telemàtica a les 09:05 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-05/2020 per obligacions contretes en 2020, per  import de 25.923,68 € (IVA inclòs).

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Ratificació de la Resolució de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es disposen mesures extraordinàries de gestió de l'acció concertada de centres d'atenció diürna i ambulatòria independentment del sector de referència i tipologia de centre en el marc de la pandèmia per Covid-19.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i l'Associació Iniciatives Solidàries per a la inserció de joves en l'àmbit penitenciari, amb una dotació de 80.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària 06.005/20-014.

Transferència de crèdits, de la secció 20, programa 612.60 "Despeses diverses", capítol 5 Fons de contingència, al capítol 7 del programa 221.30 "Agència valenciana de seguretat i resposta a les emergències" destinat a incrementar el pressupost de l'AVSRE per a finançar el subministrament i instal·lació de tres hospitals de campanya, per import de 4.844.840,00 €.

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 11/2020 per obligacions contretes en 2020 per import d'11.896,44 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 12/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 128.706,56 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció de conveni amb el CGPJ sobre accés a expedients judicials electrònics.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 1/2020 AVSRE per obligacions contretes en 2018 per import de 7.732,95 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la «Càtedra de Drets Lingüístics» amb una dotació de 80.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció de conveni amb FEDACOVA per a la promoció de la seguretat alimentària i foment de l'autocontrol en les indústries alimentàries en 2020 amb una dotació de 70.000,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 01/2020 per obligacions contretes entre 2016 i 2019 per import de 481.206.143,19 (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Autorització de la subscripció de l'acord de cooperació amb la Universitat de València-Estudi General per al coneixement i la difusió dels paisatges valencians i la participació ciutadana en 2020 amb una dotació de 30.000 €.
 2. Autorització de la subscripció de l'acord de cooperació amb la Universitat de València-Estudi General per al foment del coneixement i la difusió de la cultura territorial valenciana en 2020 amb una dotació de 30.000,00 €.
 3. Autorització de la subscripció de l'acord de cooperació amb la Universitat de València-Estudi General per al foment de la investigació sobre la història del transport i les seues infraestructures en 2020 amb una dotació de 137.000,00 €.
 4. Autorització de la subscripció de l'acord de cooperació amb la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques formatives en 2020 amb una dotació de 42.370,00 €.
 5. Autorització de la subscripció de l'acord de cooperació amb la Universitat d'Alacant per a la realització d'actes de divulgació, participació i estudi en la planificació territorial i les infraestructures en 2020 amb una dotació de 10.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció de l'acord de cooperació amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la divulgació, participació i estudi en la planificació territorial i les infraestructures en 2020 amb una dotació de 10.000,00 €.
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 1/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 181.778,53 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 2/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 256.635,50 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 3/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 7.077,72 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 4/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 22.785,66 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 5/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 21.570,02 € (IVA inclòs).

DECRETS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret de mesures extraordinàries aplicables als serveis essencials d'intervenció de gestió de l'emergència per la pandèmia per Covid-19.

DECRETS LLEI

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC; CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret llei de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l'impacte de la Covid-19.

AVANTPROJECTES DE LLEI

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Avantprojecte de llei de dissolució del Col·legi Professional de Delineants i Dissenyadors Tècnics de Castelló.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió telemàtica a les 09:30 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].