Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 26/07/2019

ACTA DEL CONSELL 26/07/2019

Órgan: Consell

Data: 26/07/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Empresa, Serveis socials, Infància i adolescència, Igualtat, Tributs, Habitatge, Medi ambient, Universitats, Turisme, Patrimoni, Emergències, Organització GVA, Justícia, Administració local, Transports, Funció Pública, Esports, Joventut, Pressupost públic, Sanitat, Innovació, Economia, Investigació / Recerca, Ocupació - Treball, Educació, Despesa, Nomenaments i cessaments ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

26 DE JULIOL DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 26 de juliol de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització de la contractació per CACSA del servei de vigilància i seguretat per un valor màxim estimat de 6.693.342,89 € (IVA exclòs).
 2. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i la Federació Empresarial de Camping i CV de la Comunitat Valenciana per a la promoció i dinamització de l'oferta turística de càmpings de la CV en 2019 amb una dotació de 100.000,00 €.
 3.  Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Associació Club de Producte dels Allotjaments d'Interior de la CV-Temps, per a promoció i comercialització de l'oferta turística d'interior de la CV en 2019 amb una dotació de 70.000,00 €.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de la contractació del servei de gestió del centre socioeducatiu "Els Reiets" per un valor màxim estimat de 27.302.916,90 € (IVA exclòs).
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i Autobuses Valencia a Catarroja SA (AUVACA) per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes amb una dotació de 15.215,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i l'Empresa Municipal de Transports de València (EMT) per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes amb una dotació de 80.310,00 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 7/2019 per obligacions contretes en 2018 per import d'1.139.782,22 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 13/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 9.079,40 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 58/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 225.482,73 € (IVA inclòs).
 7.  Autorització de l'expedient de rescabalament 59/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 194.375,71 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 61/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 61.377,60 € (IVA inclòs).
 9.  Autorització de l'expedient de rescabalament 62/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 45.345,63 € (IVA inclòs).
 10.  Autorització de l'expedient de rescabalament 63/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 152.556,75 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 67/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 107.518,85 € (IVA inclòs).
 12.  Autorització de l'expedient de rescabalament 69/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 61.196,60 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Acord de cessió gratuïta a l'EVHA de la propietat de 35 immobles situats a Castelló de la Plana.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Proposta de modificació pressupostària exp. 16.007/19-087

S'autoritza una transferència de crèdit de la línia de transferència X4997 (IVASS- Finançament operacions de capital) del capítol 7 del programa 313.40 "Diversitat funcional o discapacitat" a les línies de concessió directa, S5230 (Finançament entitats locals. Programes de serveis socials dirigits a persones amb diversitat funcional o discapacitat) i S6587 (Finançament entitats locals. Manteniment de centres d'atenció social per a persones amb diversitat funcional o discapacitat) del capítol 4 del mateix programa, per import de 6.821,35 i 1.111.084,37 € respectivament, per a atendre obligacions degudament adquirides.

 

 

 

 1.  Proposta de modificació pressupostària exp. 12.007/19-081

S'autoritza una transferència de crèdit del capítol 5 del programa 612.60 "Despeses diverses" al capítol 7 del programa 442.40 "Medi natural i avaluació ambiental",per a la inclusió d'una nova línia de subvenció denominada (Ajudes per a l'incendi forestal de Llutxent i altres poblacions de 2018) de conformitat amb el Decret 67/2019, de 10 de maig, del Consell, per import de 933.942.10 €.

 1.  Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV i el Col·legi de Procuradors de València, en relació amb la presentació de documents amb transcendència tributària davant l'administració tributària de la Generalitat.
 2.  Autorització de l'expedient de rescabalament EI2019/ATV/08 per obligacions contretes en 2019 per import de 52.529,01 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Acord d'inici de les actuacions per a pal·liar els danys produïts per l'incendi forestal del 15 de juliol de 2019 en Beneixama.
 2. Acord de distribució del personal eventual en Presidència de la Generalitat, vicepresidències i conselleries.
 3.  Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per al desenvolupament d'activitats d'investigació conjunta i col·laboració en els estudis pericials.
 4.  Autorització de l'expedient de rescabalament 16/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 15.233,17 € (IVA inclòs).
 5.  Autorització de l'expedient de rescabalament AVSRE/16/2019 per obligacions contretes en 2019 per l'AVSRE per import de 2.998,80 € (IVA inclòs).
 6.  Autorització de l'expedient de rescabalament AVSRE/19/2019 per obligacions contretes en 2019 per l'AVSRE per import de 7.816,20 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Pilota Valenciana per al desenvolupament del programa Pilota a l'Escola, amb una dotació de 200.000,00 €..

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de la contractació de subministrament de material de laboratori en les fundacions d'investigació sanitària IISS LA FE, INCLIVA I FISABIO per un valor màxim estimat de 34.617.000,00 € (IVA exclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència per a la contractació del subministrament i instal·lació d'un nou sistema de climatització a l'edifici II de l'Hospital General Universitari d'Elda per import de 300.888,07 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització de cursos, congressos i jornades relacionades amb l'economia social en 2019 amb una dotació de 10.000,00 €.
 2.  Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació Valenciana d'Start-ups per al foment d'startups de la CV en 2019 amb una dotació de 30.000,00 €.

 

 1.  Autorització de subscripció del conveni entre LABORA i diversos ajuntaments per a la instal·lació del servei PUNT LABORA.
 2.  Autorització de subscripció del conveni entre l'IVACE i els parcs científics de la CV per a impulsar la transferència de coneixement i tecnologia entre universitat i empresa i recolzar l'emprenedoria innovadora amb una dotació d'1.750.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVACE i la Universitat Politècnica de València per a impulsar un hub valencià d'innovació digital en robòtica per a la indústria amb una dotació de 225.000,00 €.

 

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència dels treballs per a pal·liar els efectes de pluges torrencials i incendis en la parcel·la 58 del polígon 28 de Sollana per import de 868.272,51 €.
 2.  Presa de coneixement de la declaració d'emergència dels treballs per a pal·liar danys pel temporal de pluges en novembre de 2018 en infraestructures agràries en 3 municipis de la província de Castelló per import de 130.133,73 €.
 3.  Presa de coneixement de la declaració d'emergència dels treballs per a pal·liar danys pel temporal de pluges de novembre de 2018 en infraestructures agràries en 12 municipis de la província de València per import d'1.909.654,97 €.
 4.  Presa de coneixement de la declaració d'emergència dels treballs per a pal·liar danys pel temporal de pluges de novembre de 2018 en infraestructures agràries en 18 municipis de la província de València per import de 2.007.292,85 €.
 5.  Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Cooperatives Agroalimèntaries de la Comunitat Valenciana per a la realització d'un Pla de Formació en 2019 amb una dotació de 70.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Criteri favorable sobre la proposició de llei de modificació de la disposició addicional segona de la Constitució Espanyola per a la reintegració efectiva del Dret civil valencià.

 

 

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis Emergències, SAU adopta els acords següents:
  • Aprovació dels comptes de l'exercici 2018, aplicació de resultats, i atorgament de facultats per a executar-ho.

 

 

 

 

 
FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

 • Decrets de cessament dels alts càrrecs de l'Administració del Consell següents:

 

Josep-Manuel Bernal i Giménez, sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Fernando José Flores Giménez, director general d'Anàlisi i Polítiques Públiques. Eduardo Roca Hernáiz, director general de Tributs i Joc.

 

 

 • Decrets de nomenament com a alts càrrecs de l'Administració del Consell de les persones següents:

 

Daniel Mestre Cañón, sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Josep-Manuel Bernal i Giménez com a sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Ana Berenguer Giménez, directora general de Anàlisi i Polítiques Públiques. Lorena Sanz Aleixandre, directora general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana. Rafael Beneyto Cabanes, director general de Tributs i Joc. Yolanda Parrado Marcos, directora general de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública. Miguel Ángel Lorente López, director general d'Economia Sostenible. Vicente Joaquín García Nebot, director general d'Urbanisme. Emilio Miguel Obiol Menero, director general de Ports, Aeroports i Costes.

 

 

I seI sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:50 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].