Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 26/04/2019

ACTA DEL CONSELL 26/04/2019

Órgan: Consell

Data: 26/04/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Empresa, Agricultura, Serveis socials, Infància i adolescència, Urbanisme, Habitatge, Indústria, Universitats, Finançament, Turisme, Cultura, Patrimoni, Emergències, Organització GVA, Administració local, Justícia, Transports, Hisenda, Esports, Aigua, TIC, Pressupost públic, Transparència, Aeroports, Sanitat, Economia, Investigació / Recerca, Infraestructres, Comerç, Ocupació - Treball, Educació, Cooperació al desenvolupament, Despesa, Canvi climàtic ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

26 D'ABRIL DE 2019

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 26 d'abril de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

 

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

El president obri la sessió a les 09:15 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Acord de nomenament de Sofía García Solís com a vocal de la Comissió Executiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, a elecció de les Corts.

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Decret de cessament de Clara Ferrando Estrella com a membre del Consell d'Administració d'FGV.
 2. Acord de nomenament de Francesc Gamero Lluna com a membre del Consell d'Administració d'FGV.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Acord d'inici de les actuacions per a pal·liar els danys produïts per les inundacions ocorregudes a la Comunitat Valenciana entre el 18 i 22 d'abril de 2019.
 2. Autorització de la contractació del servei d'avions destinats a extinció d'incendis forestals en la Comunitat Valenciana per valor estimat de 34.932.630,00 € (IVA exclòs).
 3. Autorització a CACSA per a la contractació de la constitució d'un dret de superfície per a la construcció, instal·lació i explotació d'un Caixafòrum a l'Àgora.
 4. Autorització del conveni amb l'Asociación Española de Municipios de Montaña (esMONTAÑAS) per al finançament de les despeses de funcionament amb una dotació de 30.000 €.
 5. Autorització del conveni marc de col·laboració entre TCV i l'Ajuntament de Requena per a la restauració de la Casa de Los Pedrón.
 6. Autorització del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Morella per a l'encàrrec de gestió per al manteniment del complex Fàbrica de Giner en 2019 amb una dotació de 125.000,00 €.
 7. Autorització del conveni entre TCV i l'Ajuntament d'Altea per a màrqueting turístic i promoció del municipi amb una dotació de 45.000,00 €.
 8. Autorització del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Sagunt per a la realització del Pla de promoció turística i cultural amb una dotació de 100.000,00 €.
 9. Autorització del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Crevillent per a la implantació de l'Oficina Tourist Info amb una dotació de 6.000,00 €.
 10. Autorització del conveni entre TCV i l'Ajuntament de la Vilavella per a accions turístiques en 2019 amb una dotació de 25.000,00 €.
 11. Autorització del conveni entre TCV i la Federació Falles Secció Especial per a actuacions en 2019 amb una dotació de 35.000,00 €.
 12. Autorització del conveni entre TCV i l'Associació Sant Jordi per a la promoció de la festa de Moros i Cristians d'Alcoi amb una dotació de 35.000,00 €.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de la contractació del servei de gestió integral del centre d'acolliment de menors Lucentum per a 2019-2023 per un valor estimat de 19.328.429,00 € (IVA exclòs).
 2. Autorització de la contractació del servei per a la gestió dels punts de trobada familiar (judicials) de la Comunitat Valenciana per un valor estimat de 35.852.842,02 € (IVA exclòs).
 3. Autorització del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la investigació sobre els indicadors socials en serveis socials de la Comunitat Valenciana amb una dotació de 47.000,00 €.
 4. Autorització del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la investigació sobre els indicadors socials en serveis socials de la Comunitat Valenciana amb una dotació de 47.000,00€.
 5. Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la investigació sobre els indicadors socials en serveis socials de la Comunitat Valenciana amb una dotació de 47.000,00 €.
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 20/2019 per obligacions contretes en 2013-2015 per import de 73.026,91 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 23/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import d'1.154.046,69 € € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 24/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 52.811,29 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 31/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 119.704,49 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 33/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 2.078.518,28 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització a Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana SAU per a la contractació d'obres d'execució del Centre Cultural de Benidorm amb un valor estimat de 13.042.520,17 € (IVA exclòs).
 2. Aprovació del pressupost de 2019 de la Societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, (ISTEC) amb una dotació de 5.231.500,00 €.
 3. Acord de cancel·lació del deute de la Fundació CV Centre d'Estudis Ciutat de la Llum amb la Generalitat, per un saldo de 436.830,30 €.
 4. Autorització per a la subscripció de participacions per l'ampliació de capital d'AEROCAS per import d'11.550.000,00 €.
 5. Aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris a personal funcionari dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per import de 8.243,41 €.
 6. Autorització del conveni amb la Universitat de València- Estudi General per a activitats de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic en 2019 amb una dotació de 30.000,00 €.
 7. Autorització del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a activitats de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic en 2019 amb una dotació de 30.000,00 €.
 8. Autorització del conveni amb Air Nostrum, Línies Aèries de la Mediterrània, SA per al desenvolupament d'un projecte estratègic de caràcter sostenible en el sector aeri amb una dotació de 3.000.000,00 €.
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 09/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 7.936,72 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 11/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 168.143,16 € (IVA inclòs) .

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Autorització de la contractació del subministrament d'un sistema d'enregistrament de vistes i servei de suport control per a l'administració de justícia en la Comunitat Valenciana, per un valor estimat de 14.118.460,00 € (IVA exclòs).
 2. Autorització de la pròrroga del conveni amb el CGPJ, el Ministeri de Justícia, les comunitats autònomes de Galícia, Andalusia i Madrid, i la UNED per a la realització de pràctiques externes en jutjats i tribunals.
 3. Autorització del conveni amb l'Associació cossos i forces de seguretat de l'estat de víctimes del terrorisme per al desenvolupament de les seues activitats, amb una dotació de 20.000,00 €.
 4. Autorització del conveni amb la Fundació professor Manuel Broseta per al desenvolupament de les seues activitats, amb una dotació de 20.000,00 €.
 5. Autorització del conveni amb l'Associació 11-M afectats del terrorisme per al desenvolupament de les seues activitats, amb una dotació de 20.000,00 €.
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 3/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019, per import de 64.060,43 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 4/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019, per import de 71.458,24 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 5/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019, per un import de 901.040,26 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 6/2019 per obligacions contretes en 2019, per import de 4.055,35 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Ratificació de l'acord de distribució del 0,2% d'increment de massa salarial addicional de 2018 per al personal docent amb una dotació global d'1.686.576,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-12/2019SCA per obligacions contretes en 2018 per un import de 111.754,41 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-13/2019SCA per obligacions contretes en 2018 i 2019 per un import de 36.695,12 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-14/2019SCA per obligacions contretes en 2018 per un import de 180.377,68 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-16/2019SCA per obligacions contretes en 2018 per un import de 19.746,61 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-17/2019SCA per obligacions contretes en 2018 per un import de 10.052,84 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-18/2019SCA per obligacions contretes en 2018 i 2019 per un import de 269.028,08 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-20/2019SCA per obligacions contretes en 2017 i 2018 per un import de 644.006,67 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-21/2019SCA per obligacions contretes en 2019 per un import d'1.474,50 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-22/2019SCA per obligacions contretes en 2017 i 2018 per un import de 432,03 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-23/2019SCA per obligacions contretes en 2017 per un import de 994,45 € (IVA inclòs).
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-24/2019SCA per obligacions contretes en 2015 per un import de 32.703,31 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de la contractació de les obres de diverses infraestructures de salut en Campanar (València) per un valor estimat de 25.683.155,11 € (IVA exclòs).
 2. Autorització del conveni amb el Col•legi Professional de Tècnics Superiors Sanitaris de la Comunitat Valenciana, per a establir les condicions de dispensació, facturació i pagament de les aportacions per tractaments ortoprotètics.
 3. Autorització del conveni amb el Consorci de compensació d'assegurances, UNESPA, l'Hospital General Universitari de València i l'Hospital provincial de Castelló per a l'atenció de l'assistència sanitària en accidents de trànsit per al període 2019-2020.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 04/2019 per obligacions contretes en 2019 per un import de 248.402.029,10 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Aprovació del Pla valencià d'estadística 2019-2022, amb una dotació global de 14.165.656,00 €.
 2. Autorització del conveni amb l'IVF per a la gestió i dotació del fons "Instruments Financers de la Comunitat Valenciana" (FININVAL) amb una dotació econòmica de 3.000.000,00 €.
 3. Autorització del conveni amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a activitats en matèria de comerç en 2019 amb una dotació de 50.000,00 €.
 4. Autorització del conveni amb el Col·legi Oficial Professional d'Agents Comercials de València per a col·laborar en la celebració de l'Assemblea Europea d'Agents Comercials a València en 2019 amb una dotació de 8.000,00 €.
 5. Autorització del conveni amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Orihuela per a despeses de funcionament en 2019 amb una dotació de 50.000,00 €.
 6. Autorització del conveni amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Alcoi per a despeses de funcionament en 2019 amb una dotació de 50.000,00 €.
 7. Autorització del conveni amb Unió Gremial – Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià per a la promoció del xicotet comerç de la Comunitat Valenciana en 2019 amb una dotació de 250.000,00 €.
 8. Autorització del conveni amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Serveis, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana per a despeses de funcionament en 2019 amb una dotació de 350.000,00 €.
 9. Autorització del conveni amb la Fundació per al Foment de l'Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) en el marc del programa "Foment de l'Emprenedoria Científica" 2019, amb una dotació de 10.000,00€.
 10. Autorització del conveni amb la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana (INCLIVA) en el marc del programa "Foment de l'Emprenedoria Científica" 2019 amb una dotació de 10.000,00 €.
 11. Autorització del conveni amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Investigació Príncipe Felipe (CIPF) en el marc del programa "Foment de l'Emprenedoria Científica" 2019, amb una dotació de 10.000,00 €.
 12. Autorització del conveni amb la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT) en el marc del programa "Foment de l'Emprenedoria Científica" 2019 amb una dotació de 10.000,00 €.
 13. Autorització del conveni amb ASEIVAL per al desenvolupament de la qualitat i la seguretat industrial en 2019, amb una dotació de 380.000 €.
 14. Autorització del conveni amb la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana per a la 14a fase d'inversions en modernització d'infraestructures i instal·lacions industrials i dotació de serveis en l'Àrea Industrial d'Almussafes i zones limítrofes en 2019, amb una dotació de 2.009.800,00 €.
 15. Autorització del conveni amb Ford España, SL per al suport a inversions productives sostenibles en el sector de l'automoció en 2019, amb una dotació de 4.005.000,00 €.
 16. Autorització del conveni amb Ford España, SL per al suport de projectes de desenvolupament experimental en el sector de l'automoció en 2019, amb una dotació de 5.000.000,00 €.
 17. Autorització del conveni entre LABORA i els ajuntaments d'Albatera i Alginet per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la instal·lació del servei AUTOSERVEF.
 18. Autorització del conveni entre LABORA i els ajuntaments d'Ayora, Benicàssim, Benigànim, Betxí, Busot, Cabanes, Ràfol d'Almúnia, Finestrat, Guardamar de Segura, l'Alcora, l'Alcúdia de Crespins, l'Olleria i Manises per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la instal·lació del servei PUNT LABORA.
 19. Autorització de convenis per a la realització de fòrums d'ocupació en el marc del Pla AVALEM Territori, entre LABORA i Consorci Pacte Territorial per l'ocupació de la Plana Baixa; Mancomunitat de la Costera-La Canal; Ajuntament d'Ibi; Mancomunitat de l'interior Terra del Vi; Consorci gestor del pacte territorial per l'ocupació dels municipis ceràmics i la seua àrea d'influència de la província de Castelló; Ajuntament de Xixona; Consorci de la Ribera; Consorci per a la recuperació econòmica i de l'activitat Marina Alta; Ajuntament de València; Ajuntament de Càlig; Ajuntament de Sagunt; Consorci per al desenvolupament econòmic del Baix Segura (Convega); Consorci Pacte Local per l'ocupació de Castelló de la Plana; Mancomunitat de la Foia de Bunyol-Xiva; Ajuntament de Cabanes; Mancomunitat del Camp de Túria; Ajuntament d'Alacant; Mancomunitat Intermunicipal de l'Alt Palància; Mancomunitat de Municipis de la Safor; Mancomunitat Els Ports; Consorci del Pacte Territorial per a la creació Pactem Nord; Ajuntament de Tales; Ajuntament de Guardamar del Segura; Ajuntament de Rosell; Ajuntament d'Elx; Mancomunitat del Racó d'Ademús; Consorci per a la creació d'ocupació de l'Horta Sud, Acco Sud.
 20. Autorització de l'expedient de rescabalament 01/2019 per obligacions contretes en 2018 per import de 724.958,68 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Autorització del conveni amb la Diputació de València i l'Ajuntament de València per a la constitució del Consorci Consell de l'Horta de València amb una dotació de 2.300.000,00 €.
 2. Autorització de l'acord de cooperació amb l'EPSAR i l'Ajuntament del Campello per a l'execució d'infraestructures de sanejament i depuració, amb una dotació de 3.599.563,70 €.
 3. Autorització del conveni amb la Universitat Politècnica de València per al desenvolupament d'una metodologia de monitoratge de les superfícies de les explotacions agràries, amb una dotació de 100.000,00 €.
 4. Autorització del conveni amb el Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana per a l'intercanvi i manteniment de dades per als controls creuats de la Política Agrícola Comuna, amb una dotació de 100.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Autorització de la contractació de l'execució d'obres del projecte de la línia 9 de la xarxa Tram d'Alacant d'FGV entre Gata i Dénia, per un valor estimat de 15.560.289,91 € (IVA exclòs).
 2. Autorització de la modificació del conveni amb el Ministeri de Foment, l'Ajuntament d'Alacant, RENFE-Operadora ADIF i ADIF-AV per a la remodelació de la xarxa arterial ferroviària d'Alacant, amb una dotació de 12.518.976,00 €.
 3. Autorització del conveni amb l'Ajuntament d'Alacant per a la rehabilitació d'elements comuns del complex residencial "Ciutat Elegida Joan XXIII" en 2019, amb una dotació de 611.034,40 €.
 4. Autorització del conveni amb l'Ajuntament d'Alcoi per a la gestió de la actuació de regeneració i renovació urbana i rural del seu nucli antic en 2019, amb una dotació de 621.860,00 €.
 5. Autorització del conveni amb l'Ajuntament d'Alcoi per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana en 2019, amb una dotació de 711,40 €.
 6. Autorització del conveni amb l'Ajuntament de Morella per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana en 2019, amb una dotació de 188.445,00 €.
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2010/05/254 per obligacions contretes en 2016, per import de 34.084,77 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2011/09/50 per obligacions contretes en 2018, per import de 308.588,38 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2011/09/051 per obligacions contretes en 2017, per import de 802.985,38 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2011/09/52 per obligacions contretes en 2018, per import de 309.315,42 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2011/09/64 per obligacions contretes en 2017, per import de 70.028,06 € (IVA inclòs).
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2011/09/65 per obligacions contretes en 2017, per import de 156.017,71 € (IVA inclòs).
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2011/09/66 per obligacions contretes en 2017, per import de 273.587,47 € (IVA inclòs).
 14. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2011/09/095 per obligacions contretes en 2018, per import d'1.499.320,35 € (IVA inclòs).
 15. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2013/25/007 per obligacions contretes en 2018, per import de 997.994,73 € (IVA inclòs).
 16. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2013/25/08 per obligacions contretes en 2018, per import d'1.515.386,23 € (IVA inclòs).
 17. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2017/29/65 per obligacions contretes en 2018, per import de 3.279.087,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Aprovació del Pla biennal de transparència de la Generalitat 2019-2021.
 2. Autorització del conveni amb l'Asociación Farmacéuticos Mundi (Farmamundi) per a la realització del projecte "Garantir la prestació d'una acció humanitària que contribuïsca a la millora de l'assistència i protecció de les poblacions afectades per conflictes, crisis cròniques i desastres en l'any 2019", amb una dotació de 250.000,00 €.

 

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Decret de modificació del Decret 54/2019, de 5 d'abril, del Consell d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de la Joventut.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret de creació del centre de formació de persones adultes "Vicent Ventura" amb una dotació de 46.368,71 €.

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Decret de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics.

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Decret de regulació de la Comissió Interdepartamental per a la prevenció d'irregularitats i males pràctiques en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

 

INFORMES

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. El conseller informa sobre la remissió a la Sindicatura de Comptes del Compte General de la Generalitat de 2017.

 

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

ALTRES ACORDS del CONSELL, previstos en l'ordre del dia, constituït com a Junta General d'Accionistes amb caràcter universal d'empreses del sector públic de la Generalitat

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Acord del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de "Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana SAU ":

 

 • Desemborsament de dividends passius pendents de l'ampliació de capital de 29/12/2017 per import de 2.249.936,70 €;
 • Modificació de l'article 7é "Capital social" dels estatuts;
 • i atorgament de facultats per a executar-los.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Acord del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de "Construccions i Infraestructures educatives de la Generalitat, SAU" (CIEGSA):

 

 • Nomenar, com a membre del Consell d'Administració Francesc Gamero Lluna, en substitució de Clara Ferrando Estrella;
 • i atorgament de facultats per a executar-los.

 

 1. Acord del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de "Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU":

 

 • Nomenar, com a membre del Consell d'Administració Francesc Gamero Lluna, en substitució de Clara Ferrando Estrella;
 • i atorgament de facultats per a executar-los.
 
FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de la modificació del pressupost exp. VL 06002/19011

Autorització de l'increment del límit per a comprometre despesa pluriennal a càrrec del capítol 2 del programa 121.60, Sistemes d'informació, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 1. Autorització de la modificació del pressupost exp. VL 06001/19007

Autorització de l'increment del límit per a comprometre despeses pluriennals a càrrec de la línia de subvenció S5134 "Subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana" del capítol 7 del programa 611.40, "Finançament autonòmic i coordinació financera", de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 1. Autorització de la modificació del pressupost exp. VL 08001/19010

Autorització per a adquirir compromisos de despesa en les anualitats de 2020 a 2029, a càrrec del capítol 8 "Actius financers" del programa 513.10, "Infraestructures públiques", derivats de l'addenda al conveni de 7 de maig de 2003 entre el Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament d'Alacant, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) i l'Ens Públic Gestor d'Infraestructures Ferroviàries (GIF) per a la remodelació de la xarxa arterial ferroviària de la ciutat d'Alacant.

 1. Autorització de la modificació del pressupost exp. VL 16002/19002; VL16003/19004; i VL 16004/19005 [conjunta]

Autorització de l'increment del límit per a adquirir compromisos de despesa pluriennal en la línia S5234 "Gestió de polítiques d'infància i adolescència" del capítol 4 del programa 313.30, "Infància i adolescència", i en les línies S5235 "Servei especialitzat d'atenció i assessorament a la població LGTBI" i S5236 "Serveis especialitzats en l'àmbit socioeducatiu per a la infància, l'adolescència i la joventut gitana" del capítol 4 del programa 313.80, "Igualtat en la diversitat", de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

 1. Autorització de la modificació del pressupost exp.11004/19047

Autorització d'una generació de crèdits per import de 50.470.000 euros en el capítol 4 del programa 322.50 "Servei Valencià d'Ocupació i Formació" de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i determinats ajustos entre capítols i programes de l'esmentada conselleria i una transferència entre seccions per import global de 3.000.000,00 €.

 1. Autorització de la modificació del pressupost exp. 09010/19045

Autorització d'una transferència de crèdits del capítol 2 del programa 453.40, "Arts plàstiques i escèniques", i del capítol 4 del programa 454.10, "Promoció cultural, patrimoni artístic i museus", al capítol 2 del programa 453.50, "Museu de Belles Arts", adscrits a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per import global de 600.000,00 €.

 1. Autorització de la modificació del pressupost exp. 06013/19051

Autorització d'una transferència de crèdit del capítol 2 del programa 612.60, "Despeses diverses", als capítols 4 i 7 del programa 121.70, "Telecomunicacions i societat digital", de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per import global d'1.540.580,00 €.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:45 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].