Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 25/01/2019

ACTA DEL CONSELL 25/01/2019

Órgan: Consell

Data: 25/01/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: activitat parlamentària, Transparència, Organització GVA, Sanitat, Universitats, Relacions amb les Corts, Serveis socials, Infraestructres, Funció Pública, Igualtat, Educació, TIC ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

25 DE GENER DE 2019

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 25 de gener de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

El president obri la sessió a les 09:25 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

 

 • Presidència

Preguntes escrites núm.: 47444.

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Preguntes orals Ple núm.: 1678 i 1679.

Preguntes escrites núm.: 47316 a 47329, 47431 a 47433, i 47438.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Preguntes orals Ple núm.: 1681 i 1682.

Preguntes escrites núm.: 47434 a 47436, 47443, 47445, i 47464 a 47475.

 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Preguntes orals Ple núm. 1672.

Preguntes escrites núm.: 47447 a 47450.

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Preguntes orals Ple núm.: 1677 i 1683.

Preguntes escrites núm.: 47430, 47426, 47427, 47425, 47439 a 47442 i 47446.

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Preguntes orals Comissió núm.: 418 a 420.

 

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Preguntes orals Ple núm.: 1671 (Presidència), 1674 i 1680

Preguntes escrites núm.: 47434 a 47436, 47443, 47445, i 47464 a 47475.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Pregunta oral Ple núm. 1691.

Preguntes escrites núm.: 47314 i 47315.

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Preguntes escrites núm.: 47330 a 47342, i 47452 a 47463.

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Preguntes escrites núm.: 47437.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT;

 1. Autorització de l'addenda al conveni amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional i RED.es per a l'extensió de l'accés a la banda ampla ultra-ràpida.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència per a les obres en el CEIP Penyagolosa de Borriana, amb una dotació de 266.200,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Autorització del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló, per al foment d'activitats en matèria de transparència i participació ciutadana en 2019, amb una dotació de 32.282,61 €.

 2. Autorització del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per al foment d'activitats en matèria de transparència i participació en 2019, amb una dotació de 32.282,61 €.

 

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Decret pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret pel qual s'autoritza la implantació de nous ensenyaments universitaris oficials de grau en la Universitat Internacional Valenciana.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Decret d'aprovació del Pla d'Ordenació de Recursos Humans 2019-2021 del personal de gestió directa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i es regula la prolongació de la permanència en el servei actiu del personal estatutari.

 

No s'aproven els assumptes següents:

PROPOSTES D'ACORD

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

 1. Proposta de presa de coneixement de la declaració d'emergència de les contractacions de serveis d'atenció immediata i de primera acollida.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Proposta de presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació del servei de radiodiagnòstic en el departament de salut de Vinaròs.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:20 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].