Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 24/04/2020

ACTA DEL CONSELL 24/04/2020

Órgan: Consell

Data: 24/10/2020
Localitat: Reunió telemàtica

Temes: Organització GVA, Relacions amb les Corts, Justícia, Serveis socials, TIC, Habitatge, Sanitat, Universitats, Infraestructura de dades espacials (IDE) / Cartografia, Medi ambient, Finançament, Mitjans de comunicació social, Comerç, Salut pública, Educació, Despesa, COVID-19, Estat d'alarma ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

24 D'ABRIL DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

El 24 d'abril de 2020 es reuneixen, excepcionalment, de forma telemàtica i prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

S'ha verificat de visu la identitat de les persones integrants del Consell i les garanties tècniques de la plataforma de videoconferència, d'acord amb allò previst pel Decret 37/2020, de 20 de març, del Consell, sobre funcionament telemàtic dels òrgans de govern de l'Administració de la Generalitat.

El president obri la reunió telemàtica a les 09:05 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

1.      Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de les actuacions necessàries per a l'atenció i contenció de la COVID-19 en persones, residències i centres, complementària de la de 25/03/2020, per import estimat de 160.446,00 €.

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

2.      Acord de reintegrament de 5.282.125,29 € per les institucions de la Generalitat en concepte de romanents de tresoreria.

3.      Presa de coneixement de l'informe general del Pla anual d'auditories del sector públic de l'exercici 2018.

4.      Autorització de l'expedient de rescabalament 13/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 17.042,03 € (IVA inclòs).

5.      Autorització de l'expedient de rescabalament 14/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 16.785,64 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

6.      Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat de València-Estudi General, per al desenvolupament de la càtedra universitària "Càtedra Deblanc" amb una dotació de 140.000,00 €.

7.      Autorització de l'expedient de rescabalament 10/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 124.694,78 € (IVA inclòs).

8.      Autorització de l'expedient de rescabalament 4/2020 AVSRE per obligacions contretes en 2019 per import de 2.981,72 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

9.      Autorització de subscripció del conveni de col·laboració entre l'IVC i la Fundació "La Caixa" per a l'organització dels concerts escolars "That's a Musical" i "Bitàcola. Un quadern musical", en 2020, amb una dotació de 400.00,00 €.

10.   Autorització de l'expedient de rescabalament 03-14/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 63.659,46 € (IVA inclòs).

11.   Autorització de l'expedient de rescabalament 03-15/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 113.739,96 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

12.   Autorització de subscripció de conveni amb l'FVMP per a la promoció i protecció de la salut de la població en 2020, amb una dotació de 50.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

13.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de la utilització del Chatbot Carina amb informació sobre el coronavirus a la ciutadania per la COVID-19 per import de 7.260,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

14.   Autorització de subscripció del conveni amb La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià per a la divulgació de la PAC i la reforma de l'organització comuna de mercats agrícoles amb una dotació de 9.000,00 €.

15.   Autorització de subscripció del conveni amb la Federació Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana (FECOAV) per a la divulgació de la PAC i la reforma de l'organització comuna de mercats agrícoles amb una dotació de 329.000,00 €.

16.   Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA)per a la divulgació de la PAC i la reforma de l'organització comuna de mercats agrícoles amb una dotació de 40.000,00 €.

17.   Autorització de la subscripció del conveni amb la Federació Provincial d'Agricultors de Castelló (FEPAC) per a la divulgació de la PAC i la reforma de l'organització comuna de mercats agrícoles amb una dotació de 2.000,00 €.

18.   Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació Joves Agricultors ASAJA-Alacant per a la divulgació de la PAC i la reforma de l'organització comuna de mercats agrícoles amb una dotació de 22.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

19.   Presa de coneixement de la declaració de la contractació d'emergència d'un servei de publicitat en mitjans de comunicació per informar de les mesures per reduir l'ús del transport públic en la situació d'emergència sanitària per la COVID-19, per import de 255.448,12 € (IVA inclòs).

20.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació d'un servei de taxi, en l'àrea de prestació conjunta l'Alcoià-El Comtat, per al trasllat de personal sanitari per la COVID-19 per import de 21.600,00 € (IVA inclòs).

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

1.      Decret d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual amb una dotació de 7.500.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

2.      Decret de creació de l'Observatori fiscal de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

3.      Decret d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a persones treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO conseqüència de la COVID-19, amb una dotació de 30.000.000,00 €.

S'ajornen els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

1.      Proposta de cessament i nomenament d'alt càrrec.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió telemàtica a les 09:35 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].