Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 24/01/2020

ACTA DEL CONSELL 24/01/2020

Órgan: Consell

Data: 24/01/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Pressupost públic, Sanitat, Organització GVA, Economia, Administració local, Justícia, Relacions amb les Corts, Ports, Hisenda, Infraestructres, Emergències ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

24 DE GENER DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 24 de gener de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

  1. Decret de provisió de notaries a la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

2. Decret de cessament d'Alicia Brancal Mas, com a vocal, en representació de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, del Consell d'administració de l'Autoritat portuària de Castelló de la Plana.

3. Acord de nomenament d'Amparo Marco Gual i Rafael Simó Sancho, com a vocals, en representació de l'Ajuntament de Castelló, del Consell d'administració de l'Autoritat portuària de Castelló de la Plana.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

2. Autorització de la creació de deute públic de la Generalitat en 2020 i gener de 2021, per un import de 134.174.903,00 €.

 

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

3. Acord en relació amb l'encàrrec a l'AIReF d'una anàlisi Spending Review del Sistema Valencià de Salut.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 4. Desestimació dels recursos de reposició interposats pels ajuntaments d'Alberic, Montaverner, Otos i Muro d'Alcoi, contra el Decret 197/2019 (bases reguladores i concessió directa d'ajudes urgents als municipis afectats per la DANA).

5. Acord d'inici d'actuacions per a pal·liar els danys produïts per la borrasca Gloria en la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

6. Autorització del conveni-tipus per a l'impuls dels projectes empresarials declarats com a prioritaris i la subscripció amb les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

DECRETS

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

1. Decret de regulació de la central de compres en l'àmbit de la sanitat pública valenciana.

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

  1. Cessaments i nomenaments d'alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.

Decret de cessament de Rafael Tabarés Seisdedos com a secretari autonòmic d'Universitats i Investigació; de cessament de Carmen Bevià Baeza com a directora general de Ciència i Investigació i de nomenament de Carmen Bevià Baeza com a secretària autonòmica d'Universitats i Investigació.

ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

  1. Modificació pressupostària 00.005/19-905.

Aprovació de la contrapartida dels ajustos pressupostaris realitzats en virtut de l'article 22 de la Llei 28/2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, per a donar cobertura pressupostària a crèdits ampliables mitjançant disponibilitats al tancament de l'exercici 2019, per import de 238.093.439,22 €.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:55 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].