Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 21/09/2018

ACTA DEL CONSELL 21/09/2018

Órgan: Consell

Data: 21/09/2018
Localitat: València

Temes: activitat parlamentària; ajudes; autorització de contractació; cessaments/nomenaments; conveni; igualtat; medi ambient; pressupost; rescabalament; retribucions; universitats; ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

21 DE SETEMBRE DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 21 de setembre de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

El president obri la sessió a les 09:25 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

 

Cessaments i nomenaments

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

1. Decrets de cessament de Francesc Colomer Sánchez com a secretari autonòmic de l'Agència Valenciana de Turisme; i de nomenament de Francesc Colomer Sánchez com a secretari autonòmic de Turisme.

 

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

  • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Interpel·lació núm.: 111166.

Pregunta (oral Ple) núm.: 1549.

  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Interpel·lació núm.: 110461.

Preguntes (orals Com.) núm.: 391 a 393.

2. Autorització per a subscriure un conveni entre TCV i l'Associació Sant Jordi d'Alcoi per a la promoció i impuls de les festes de moros i cristians d'Alcoi.

3. Autorització per a subscriure un conveni entre TCV i la Plataforma representativa estatal de persones amb discapacitat física per a la formació i la promoció del sector turístic.

4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 20/2018, per obligacions contretes amb Europa Travel, SA en 2018, per import de 2.761,53 € (IVA inclòs).

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

5. Autorització per a subscriure un conveni entre l'IVAJ i Autos Vallduxense, SL per a facilitar el transport públic mitjançant descomptes.

6. Autorització per a subscriure un conveni entre l'IVAJ i Edetania Bus per a facilitar el transport públic mitjançant descomptes.

7. Autorització per a subscriure un conveni entre l'IVAJ i Autobuses La Concepción, Vicente Montés e Hijos, SL per a facilitar el transport públic mitjançant descomptes.

8. Autorització de l'expedient de rescabalament 64/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 45.352,89 € (IVA inclòs).

9. Autorització de l'expedient de rescabalament 65/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 51.005,27 (IVA inclòs).

10. Autorització de l'expedient de rescabalament 69/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 403.577,64 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

11. Autorització de les modificacions pressupostàries següents:

  • 05.010/18-097

S'autoritza una transferència de crèdit del capítol 7 al 6 del programa 221.30 "Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències", per a l'habilitació del capítol 6, Inversions reals, i la inclusió del projecte d'inversió ET000 "Elements de Transport", així com la modificació del pressupost de l'AVSRE, per import total de 424.350,00 €.

 

  • 16.003/18-018

S'autoritza una transferència del capítol 6 dels programes 313.40 "Diversitat Funcional" i 313.60 "Gestió de Centres de Persones Majors" al capítol 7 del programa 313.50 "Inclusió Social", per a incrementar la línia de subvenció S5185 (Programes d'interés general (inversions) a càrrec de 0,7% de l'IRPF), per import total d'1.411.644,32 €.

 

  • VL 09.003/18-010

S'autoritza un increment del límit per a comprometre despeses plurianuals a càrrec de la línia de subvenció S0104 "Finançament infraestructures i equipament científic. PO FEDER 2014-2020" del capítol 7 del programa 542.50 "Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i)" a fi d´atendre el máxim de sol.licituds rebudes.

 

  • VL 09.004/18-011

S'autoritza un increment del límit per a comprometre despeses plurianuals a càrrec de la línia de subvenció corrent S8233 "Formació tècnica i de gestió de la I+D. Ocupació juvenil 2014-2020" i a la línia de subvenció de capital S8252 "Suport a persones investigadores amb talent. Pla generació de talent" del programa 542.50 "Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i)" a fi d´atendre les sol.licituds pendents.

12. Autorització de l'expedient de rescabalament 33/2018 per obligacions contretes amb Everis Spain, SLU en 2018, per import de 45.563,18€ (IVA inclòs).

13. Autorització de l'expedient de rescabalament 34/2018 per obligacions contretes amb Fujitsu Technology Solutions, SA en 2018, per import de 209.994,05 € (IVA inclòs).

14. Autorització de l'expedient de rescabalament 35/2018 per obligacions contretes amb Everis Spain, SLU en 2018, per import de 50.940,27 € (IVA inclòs)

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

15. Autorització per a subscriure un conveni amb l'INAP per a l'intercanvi de cursos de formació on line, xarxa social professional i col·leccions editorials.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

16. Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament d'Alboraia per al finançament del centre docent d'educació de persones adultes en 2018.

17. Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament d'Alfafar per al finançament del centre docent d'educació de persones adultes en 2018.

18. Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament d'Altea per al finançament del centre docent d'educació de persones adultes en 2018.

19. Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament de Burjassot per al finançament del centre docent d'educació de persones adultes en 2018.

20. Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament de Catarroja per al finançament del centre docent d'educació de persones adultes en 2018.

21. Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament de Cullera per al finançament del centre docent d'educació de persones adultes en 2018.

22. Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament de Paiporta per al finançament del centre docent d'educació de persones adultes en 2018.

 

 

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

23. Autorització per a subscriure un conveni específic al Protocol general de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior (Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre drogues) per a 2018.

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

24. Autorització per a subscriure un conveni amb la Federación de Cooperativas de Viviendas Valenciana (FECOVI) per al seu finançament en 2018.

25. Autorització per a subscriure un conveni entre el SERVEF i la Mancomunitat de municipis Racò d'Ademús per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant el servei «AutoServef».

26. Autorització per a subscriure un conveni entre l'IVACE i l'associació Red de Institutos Tecnológicos (REDIT) per a recolçar les actuacions i projectes desenvolupats per REDIT en 2018.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

27. Autorització per a subscriure un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, per a la creació de la càtedra d'estructures agràries.

28. Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització del projecte «Estudi I Anàlisi de les Infraestructures de Regadiu a la Comunitat Valenciana».

29. Autorització per a subscriure un conveni amb la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana per al manteniment del registre de senderes en 2018.

30. Autorització a l'EPSAR per a la contractació del «servei de funcionament i manteniment dels sistemes de sanejament i depuració d'aigües residuals de Xàtiva, Canals-l'Alcúdia de Crespins i la urbanització "Cumbres de València"» en Moixent, per un import màxim estimat de 8.092.412,00 €.

31. Autorització a l'EPSAR per a la contractació del «servei de funcionament i manteniment de la planta potabilitzadora (ETAP) de Sagunt i la resta d'infraestructures del sistema de proveïment d'aigua potable al Camp de Morvedre», per un import màxim estimat de 7.821.621,45 €.

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

32. Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament de Morella per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana.

33. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/008 per obligacions contretes amb Correos y Telégrafos, SA en 2018, per import de 68.883,11 € (IVA inclòs).

34. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/118 per obligacions contretes amb Soldene, SA en 2018, per import de 47.971,92 € (IVA inclòs).

35. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2015/001/147 per obligacions contretes amb Red Española de Servicios, SA en 2017 i 2018, per import de 41.668,04 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

36. Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per al projecte «Programa de cooperació universitaria al desenvolupament 2018».

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Decret de modificació del Decret 123/2017 de 22 de setembre, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores i es concediesen ajudes per a la realització d'actuacions per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges ocorregudes en la Comunitat Valenciana els mesos de novembre i desembre de 2016.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

2. Decret sobre el règim transitori d'aplicació per les universitats públiques valencianes de les retribucions addicionals del professorat universitari  aprovades pel Decret 174/2002.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

3. Decret de desenvolupament de la Llei 4/2006 de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana.

INFORMES

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

1. La vicepresidenta informa sobre la situació de reconeixement de famílies monoparentals a l'entrada en vigor del Decret 19/2018

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:00 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].