Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 20/03/2020

ACTA DEL CONSELL 20/03/2020

Órgan: Consell

Data: 20/03/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Organització del Consell, Agricultura, Serveis socials, Formació, Esports, Pressupost públic, Assistència jurídica, Transparència, Sanitat, Habitatge, Universitats, Mitjans de comunicació social, Turisme, Infraestructres, Salut pública, Participació ciutadana, Ocupació - Treball, Emergències, Autogovern, Educació, Despesa. Covid-19. 9, Estat d'alarma. ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

20 DE MARÇ DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 20 de març de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

                     ABSENTS

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

 

El president obri la sessió a les 09:05 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1.      Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació dels serveis de comunicació per a la difusió d'una campanya informativa sobre la COVID-19 per import de 302.441,38 € (IVA inclòs).

2.      Autorització a l'Advocacia General per a prestar assistència jurídica i defensar a personal al servei de la Generalitat en un procés judicial [exp. 147/20].

3.      Autorització a l'Advocacia General per a prestar assistència jurídica i defensar a personal al servei de la Generalitat en un procés judicial [exp. 150/20].

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

4.      Autorització a l'Advocacia General per a exercir l'acció popular en un cas d'agressió masclista a Moraira amb resultat de mort.

5.      Ratificació de la Resolució de 17/03/2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es disposen mesures extraordinàries de gestió dels serveis socials i soci-sanitaris en salvaguarda de les persones més vulnerables en el marc de la pandèmia per COVID-19.

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

6.      Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació Institut Valencià de l'Edificació per al foment de la qualitat, la sostenibilitat, la rehabilitació i l'espai urbà amb una dotació de 700.000,00 €.

7.      Autorització de l'expedient de rescabalament CNCC15/SS00Z/1 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per un import de 3.959,70 € (IVA inclòs).

8.      Autorització de l'expedient de rescabalament CNCC17/SS00Z/1 per obligacions contretes en 2019 per un import de 1.106,32 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

9.      Acord sobre control financer permanent en substitució de la intervenció prèvia com a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

10.   Autorització de l'expedient de rescabalament 03-08/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 34.283,12 € (IVA inclòs).

11.   Autorització de l'expedient de rescabalament 03-09/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 18.156,17 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

12.   Autorització de subscripció d'un acord marc per al subministrament de medicaments antivirals d'ús humà amb un valor estimat de 322.153.554, 24 (IVA exclòs).

13.   Autorització de l'expedient de rescabalament 02/2020 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 2.355.433,54 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

14.   Autorització de subscripció del conveni entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la Universitat d'Alacant per al desenvolupament del Pla Avalem Territori 2020 amb una dotació de 60.000,00 €.

15.   Autorització de subscripció del conveni entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la Universitat Jaume I de Castelló per al desenvolupament del Pla Avalem Territori 2020 amb una dotació de 50.000,00 €.

16.   Autorització de subscripció del conveni entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la Universitat de València-Estudi General per al desenvolupament del Pla Avalem Territori 2020 amb una dotació de 190.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

17.   Autorització de subscripció del conveni amb TCV i l'INE i en matèria d'estadístiques de turisme.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

18.   Acord d'aprovació de mesures per a limitar la pol·linització encreuada entre plantacions de cítrics.

19.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència acordada per l'EPSAR de les obres pels danys ocasionats per la borrasca "Gloria" en l'EDAR de Font de la Pedra per un pressupost estimat total de 158.581,16 € (IVA inclòs)

20.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència acordada per l'EPSAR de les obres de reparació dels danys per la borrasca "Gloria" en l'EDAR d'Alzira-Carcaixent per un pressupost estimat total de 396.754,95 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

21.   Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per al manteniment de la «Càtedra de responsabilitat social en 2020» amb una dotació de 35.000 €.

22.   Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la «Càtedra de dret foral valencià i desenvolupament estatutari» en 2020 amb una dotació de 30.000 €.

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1.      Decret sobre funcionament telemàtic dels órgans de govern de l'Administració de la Generalitat.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

2.      Decret de coordinació i finançament de l'atenció primària dels serveis socials.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

3.      Decret de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

4.      Decret de creació de l'Observatori valencià del treball decent.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:35 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].