Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 19/10/2018

ACTA DEL CONSELL 19/10/2018

Órgan: Consell

Data: 19/10/2018
Localitat: València

Temes: activitat parlamentària; ajudes; autorització accions judicials; autorització de contractació; bé d'interés cultural; centres docents; cessaments/nomenaments; conveni; declaració d'emergència; declaració institucional; família; farmacia; medi ambient; pressupost; rescabalament; retribucions ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

19 D'OCTUBRE DE 2018

 

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 19 d'octubre de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

ABSENTS

 

Sra. Ana Barceló Chico

 

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

 

 

Per l'alerta meteorològica, la reunió del Consell inicialment convocada a la Casa de les Bruixes a Alacant, se celebra a València, circumstància que va ser comunicada la vesprada d'ahir 18 d'octubre.

El president obri la sessió a les 09:35 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

1. Decret de cessament d'Ignacio Arrondo Perals com a vocal del consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València, en representació de l'Administració General de l'Estat.

2. Acord de nomenament de José Antonio Morillo-Velarde del Peso com a vocal del consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València, en representació de l'Administració General de l'Estat.

3. Acord de renovació de Pedro Suárez Benavente com a vocal del consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València en representació de les organitzacions sindicals.

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

 • Presidència de la Generalitat

Resolucions núm.:1444/IX (ap 2-5), 1446/IX, 1447/IX i 1470/IX.

Moció núm. 50/IX;

Preguntes núm.: 46342, 46347, 46351 i 46352.

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Resolucions núm.1454/IX, 1455/IX (ap 2-10) i 1466/IX.

Moció núm. 49/IX.

Preguntes núm.: 1599 (oral Ple) i 46345.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Resolució núm. 1457/IX.

Preguntes núm.: 46356 a 46359, 46344, 46349 i 46350.

 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Resolucions núm.: 1458/IX a 1460/IX.

 

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolucions núm.: 1452/IX, 1453/IX i 1469/IX. Preguntes núm.; 46353, 46354, 46341 i 46348

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolucions núm.: 1461/IX a 1463/IX, 1471/IX, 1472/IX, 1474/IX i 1475/IX.

Pregunta núm. 396 (oral Com).

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Resolucions núm. 1443/IX, 1444/IX (ap 1), 1445/IX, 1456/IX, 1467/IX i 1473/IX (ap 2).

Pregunta núm. 46343.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Resolucions núm. 1448/IX a 1451/IX, i 1473/IX (ap 1, 3 i 4) .

 

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Resolucions núm. 1464/IX, 1465/IX i 1476/IX a 1478/IX.

Pregunta núm. 46362 .

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Resolucions núm. 1455/IX (ap 1 i 10) i 1468/IX .

 

2. Autorització a l'Advocacia General per a prestar assistència jurídica i defensar a funcionaris en un procés judicial.

3. Autorització del conveni amb la Fundació del Museu del Tèxtil de la CV per a la redacció del projecte i actuacions prèvies del Museu del Tèxtil, amb una dotació de 500.000,00 €.

4. Autorització del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Sagunt per a la realització del Pla de promoció turística del producte cultural a través de les arts escèniques, amb una dotació de 100.000,00 €.

5. Autorització del conveni entre TCV i la Fundació Cultural CDM de la Comunitat Valenciana "Centre Internacional per a la Música, la Tradició i el Patrimoni de la Corona d'Aragó" per activar i recolzar el producte turístic cultural mitjançant la música, amb una dotació de 45.000,00 €

6. Autorització del conveni entre l'AVI i la Universitat d'Alacant per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en I2RC (grup d'investigació d'informàtica i xarxes de computació), amb una dotació de 125.000,00 €.

7. Autorització del conveni entre l'AVI i l'Institut Tecnològic d'Informàtica per a la creació d'un centre de desenvolupament i transferència de tecnologies de fabricació avançada amb una dotació de 800.000,00 €.

8. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-24/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 17.554,92 € (IVA inclòs).

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

9. Autorització del conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament de Benijófar per regular l'emissió del Carnet Jove.

10. Autorització del conveni entre l'IVAJ i Autobuses Valencia a Catarroja SA per a facilitar el transport públic mitjançant descomptes, amb una dotació d'11.570 €.

11. Autorització de l'expedient de rescabalament 71/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 110.445 € (IVA inclòs).

12. Autorització de l'expedient de rescabalament 72/2018 per obligacions contretes en 2018, per import d'1.247.205,41 € (IVA inclòs).

13. Autorització de l'expedient de rescabalament 73/2018 per obligacions contretes en 2018, per import d'1.646.790,25 € (IVA inclòs).

14. Autorització de l'expedient de rescabalament 75/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 47.478,75 € (IVA inclòs).

15. Autorització de l'expedient de rescabalament 76/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 114.163,05 € (IVA inclòs).

16. Autorització de l'expedient de rescabalament 78/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 48.619,15 € (IVA inclòs).

17. Autorització de l'expedient de rescabalament 80/2018 per obligacions contretes en 2016, per import de 1.258,13 € (IVA inclòs).

18. Autorització de l'expedient de rescabalament 81/2018 per obligacions contretes en 2018, per import d'1.639.846,73 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

19. Acord d'incorporació a l'estat d'ingressos del Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2019 de determinats drets, per import de 1.325 milions d'euros.

2. Autorització de modificació pressupostària expedient núm. 06.018/18-111 II

 • S'autoritzen determinades transferències de disponibilitats de crèdit de diferents capítols i programes al capítol 2 del programa 412.22 "Assistència Sanitària" de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per import global de 15.825.190,35 €.

21. Acord de reintegrament de transferències corrents i de capital de l'exercici 2017 no aplicades a la seua finalitat, per import global de 126.559.257,95 €

22. Autorització de l'expedient de rescabalament 36/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 265.278,28 € (IVA inclòs).

23. Autorització de l'expedient de rescabalament 37/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 439.276,45 € (IVA inclòs).

24. Autorització de l'expedient de rescabalament 38/2018 per obligacions contretes en 2015 i 2016, per import de 5.828,21 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

25. Autorització de l'expedient de rescabalament 33/2018 per obligacions contretes en 2018 per import de 52.077,41 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

26. Presa de coneixement de l'acord de 10 d'octubre de 2018 sobre determinació de la data d'inici de determinat personal docent

El president de la Generalitat s'absenta de la reunió a les 10:45 hores. D'ací endavant la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Politiques Inclusives exercirà com a presidenta de la sessió, i el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i esport com a secretari.

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

27. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació d'actuacions per a la instal·lació de climatització a l'hospital Marina Baixa.

28. Autorització de l'expedient de rescabalament 10/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 94.302.063,16 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

29. Autorització de subvenció del SERVEF per al foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional en centres especials d'ocupació i enclavaments laborals, a Compañía Valenciana para la Integración y el Desarrollo, SL per import d'1.264.064,63 €.

30. Autorització de subvenció de l'IVACE al Centre Europeu d'Empreses i Innovació de València, per import d'1.424.906,53 €.

31. Autorització del conveni amb la Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana per al seu finançament en 2018, amb una dotació de 25.000,00 €.

32. Autorització del conveni amb la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat per al seu finançament en 2018, amb una dotació de 200.000,00 €.

33. Autorització del conveni amb la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunitat Valenciana per al seu finançament en 2018, amb una dotació de 25.000,00 €.

34. Autorització del conveni amb la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana per al seu finançament en 2018, amb una dotació de 200.000,00 €.

35. Autorització del conveni entre el SERVEF i els ajuntaments de Catadau, Loriguilla, Salinas i Sedaví per a la prestació del servei AUTOSERVEF.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

36. Criteri favorable a la presa en consideració de la proposició de llei per a la prevenció i el foment de l'economia circular presentada pel grup parlamentari Podemos-Podem.

37. Autorització del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a projectes d'investigació aplicada a recursos hídrics en 2018, amb una dotació de 10.000,00 €.

38. Autorització del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a projectes d'investigació aplicada a recursos hídrics en 2018, amb una dotació de 10.000,00 €.

39. Autorització del conveni amb la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià per a l'organització conjunta d'un «Pla d'informació sobre el pla de contingència de la Xylella fastidiosa» amb una despesa pressupostada d'11.616,00 €.

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

40. Autorització del conveni amb l'Ajuntament d'Alfarp per a la reparació de l'edifici de l'ajuntament, amb una dotació de 80.000 €.

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

41. Autorització del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la realització del projecte "Cooperació universitària 2018-impuls a l'agenda 2030 i als objectius de desenvolupament sostenible", amb una dotació de 130.000,00 €.

42. Declaració institucional amb motiu del 24 d'octubre, dia de les Nacions Unides (ONU):

El pròxim 24 d'octubre es commemora l'entrada en vigor de la Carta de les Nacions Unides, el seu document fundacional. Han transcorregut 73 anys des del seu naixement, i amb aquest motiu se'ns brinda l'oportunitat de reconéixer i revisar el treball de l'organització en pro de la pau, el desenvolupament sostenible i els drets humans, així com d'afermar les relacions de confiança entre les regions que formem part de la mateixa i transmetre aquest treball conjunt a la ciutadania.

 

El nostre món cada vegada més interconnectat i complex planteja desafiaments que obliguen a transcendir totes les fronteres. Davant aquestos reptes globals, l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides al setembre de 2015, representa el més recent esforç internacional dirigit a proposar solucions i vies d'acció comunes a tots els pobles del món per a eradicar la pobresa, aconseguir els drets humans a tot arreu i per a totes les persones, i avançar en la construcció d'un món més pacífic i sostenible. Aquesta agenda de les Nacions Unides pretén ser un punt d'inflexió històric, una proposta universal, transformadora i integral que canvie el paradigma cap a un model de desenvolupament sostenible social, econòmica i mediambientalment.

 

Amb aquesta ocasió, el Consell reitera el seu ferm compromís amb els principis recollits en la Carta de les Nacions Unides i amb la defensa dels drets fonamentals de les persones, de la dignitat i el valor de la persona humana i de la igualtat de drets d'homes i dones, per a continuar treballant en la consolidació d'una societat més justa, solidària i equitativa; i recolza la consecució de l'Agenda 2030, mitjançant una estratègia autonòmica que assente les aliances i accions necessàries.

 

Com a expressió d'aquest reconeixement a l'insubstituïble paper de l'Organització de les Nacions Unides durant la setmana del 22 al 28 d'octubre de 2018, coincidint amb el seu aniversari, la bandera de les Nacions Unides onejarà en el Palau de la Generalitat.

 

DECRETS

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

1. Decret pel que s'aprova el reglament que regula la Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià.

2. Decret de declaració de béns d'interès cultural, amb la categoria de zones arqueològiques i paleontològiques, determinats immobles.

3. Decret pel qual es crea el Conservatori Professional de Dansa a Castelló de la Plana.

4. Decret pel qual es crea l'Escola d'Educació Infantil de primer cicle Maestro Enrique a San Miguel de Salinas.

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

5. Decret pel qual es regula la concertació dels serveis professionals farmacèutics assistencials i l'acreditació de les oficines de farmàcia per a la seua prestació.

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

6. Decret de creació de la Comissió Permanent d'Inversions del Punt d'Acceleració de la Inversió.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

7. Decret de declaració com a paisatge protegit de la Serra Escalona i el seu entorn.

INFORMES

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

1. La vicepresidenta informa sobre la situació del reconeixement de famílies nombroses a la Comunitat Valenciana.

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

 

ACORDS:

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

1. Autorització a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per a ampliar el crèdit del capítol 2, en el programa 412.2 "Prestacions assistencials, farmacèutiques i complementàries", en els seus diferents subprogrames en 150.000.000 €.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

2. Autorització a l'EPSAR per a la contractació del servei de funcionament i manteniment del sistema de sanejament i depuració d'aigües residuals de Pinedo, amb un valor màxim estimat de 86.067.478,55 € (IVA exclòs).

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta en funcions dóna per finalitzada la sessió a les 10:15 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

La vicepresidenta del Consell : Mónica Oltra Jarque; El conseller secretari, en funcions: Vicent Marzà Ibáñez. [segueixen signatures i rúbriques].