Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 19/07/2019

ACTA DEL CONSELL 19/07/2019

Órgan: Consell

Data: 19/07/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Agricultura, Transports, Relacions amb les Corts, Administració local, Funció Pública, Esports, Igualtat, Pressupost públic, Joventut, Seguretat, Assistència jurídica, Sanitat, Tributs, Universitats, Turisme, Investigació / Recerca, Cultura, Cooperativisme/Economia social, Protecció civil, Emergències, Educació, Despesa, Nomenaments i cessaments ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

19 DE JULIOL DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 19 de juliol de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1.      Assignació d'iniciatives parlamentàries.

2.      Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Buñol per a la promoció del producte turístic de Buñol amb una dotació de 40.000,00 €.

3.      Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Associació per a la promoció del Turisme Familiar de la CV per al foment de turisme familiar a la CV en 2019 amb una dotacio de 50.000,00 €.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

4.      Autorització a l'Advocacia General de la Generalitat per a exercir l'acció popular en un cas d'agressió masclista a Alboraia amb resultat de mort

5.      Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la realització de programes d'intervenció amb homes que han exercit o es troben en risc d'exercir la violència de gènere amb una dotació de 60.000,00 €.

6.      Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i la Diputació Provincial d'Alacant per a la realització de l'activitat «La senda del poeta» amb una aportació de 6.000,00 €.

7.      Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i la Hispano del Cid SA per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes amb una dotació de 140,00 €.

8.      Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i Autotransportes Colectivos Castellonenses SA per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes amb una dotació de 960,00 €.

9.      Autorització de l'expedient de rescabalament 55/2019 per obligacions contretes en 2019 per un import d'1.361.362,44 € (IVA inclòs).

10.   Autorització de l'expedient de rescabalament 57/2019 per obligacions contretes en 2019 per un import de 59.199,90 € (IVA inclòs).

11.   Autorització de l'expedient de rescabalament 66/19 per obligacions contretes en 2019 per un import d'1.017.959,97 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

12.    Autorització de l'expedient de rescabalament 31/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 9.368,52 € (IVA inclòs).

13.   Autorització de l'expedient de rescabalament 32/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 268.216,28 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

14.   Presa de coneixement de la tramitació d'emergència de la contractació del servei d'avions destinats a l'extinció d'incendis forestals en la Comunitat Valenciana de juny a octubre de 2019, per import de 3.615.706,80 € (IVA inclòs).

15.   Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat de València-Estudi General per a l'investigació en l'anàlisi intel·ligent de dades mitjançant analítica predictiva aplicada a l'emergència, amb una dotació de 12.600,00 €.

16.   Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat de València-Estudi General per al desenvolupament de l'activitat investigadora relacionada amb el risc d'inundacions, amb una dotació de 25.200,00 €.

17.   Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat de València-Estudi General sobre vigilància radiològica en matèria d'emergències, amb una dotació de 42.300,00 €.

18.   Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat Politècnica de València sobre vigilància radiològica en matèria d'emergències, amb una dotació de 42.300,00 €.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

19.   Autorització del nombre màxim d'unitats escolars a concertar en centres privats sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2019-2020.

20.   Autoritzacio de subscripció del conveni amb la Federació de ciclisme de la CV per al desenvolupament del programa Aula ciclista amb una dotació de 200.000,00 €.

21.   Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i la Sala Loco Club per a la implementació de l'abonament cultural valencià.

22.   Autorització de subscripció del conveni entre l'lVC i Círculo de la Escena SL per a la implementació de l'abonament cultural valencià.

23.   Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i el Teatre Micalet per a la implementació de l'abonament cultural valencià.

24.   Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i Teatro de lo Inestable per a la implementació de l'abonament cultural valencià.

25.   Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i Olympia Metropolitana SA per a la implementació de l'abonament cultural valencià.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

26.   Declaració d'urgència de la tramitació del projecte de decret de regulació del procediment d'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per infermeres i infermers en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

27.   Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació Florida per al desenvolupament de noves tecnologies de la informació i comunicació a entitats d'economia social en 2019, amb una dotació de 22.000,00 €.

28.   Autorització de subscripció del conveni amb CIRIEC per al desenvolupament d'activitats d'estudi i difusió de l'economia social en 2019, amb una dotació de 160.000,00 €.

29.   Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació de Joves Empresaris de la CV per al suport a l'emprenedoria juvenil i el creixement empresarial en 2019, amb una dotació de 30.000,00 €.

30.   Autorització de l'expedient de rescabalament ENRI/SCAGE/02/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 6.245,68 € (IVA inclòs).

31.   Autorització de l'expedient de rescabalament ENRI/SCAGE/03/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 97.864,13 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

32.   Autorització de subscripció de l'addenda al conveni d'01/09/2015 entre l'IVIA i la Universitat Politècnica de València per a la creació d'una unitat associada entre el Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia i el Centre de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana.

33.   Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/82 per obligacions contretes en 2019 per import de 35.124,75 € (IVA inclòs).

34.   Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/83 per obligacions contretes en 2019 per import de 21.767,92 (IVA inclòs).

35.   Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0302/102 per obligacions contretes en 2019, per import de 10.021,35 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

36.   Autorització de subscripció del conveni entre l'ATMV, l'Ajuntament de València i la Diputació de València per a l'ampliació de la línia 9 de l'EMT a Sedaví.

37.   Autorització de l'expedient de rescabalament JCECOM/2017/01/7 per obligacions contretes en 2019 per import de 6.245,68 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

38.   Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a l'execució de l'experiment «MoEDAL del gran col.lisionador d'hadrons (LHC)» en el CERN en 2019, amb una dotació de 30.000,00 €.

39.   Autorització de subscripció del conveni amb el consorci del «Centre associat Alzira-València Francisco Tomás y Valiente» de la UNED per al desenvolupament del projecte de virtualització progressiva del pla d'acció tutorial en 2019, amb una dotació de 150.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

40.   Autorització de l'expedient de rescabalament E.I.19/12180/004, per obligacions contretes en 2019 per import de 4.446,95 € (IVA inclòs).

 

DECRETS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1.      Decret d'establiment de les bases i els criteris generals per a la selecció, la promoció i la mobilitat del personal de les escales i les categories dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

 

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

 

§        Decrets de cessament dels alts càrrecs de l'Administració del Consell següents:

 

José María Vidal Beltran, secretari autonòmic de Comunicació. David Alfonso Jarque, sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Zulima Pérez Seguí, sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. I Delia Álvarez Alonso, directora general de Prevenció d'Incendis Forestals.

 

 

 

§        Decrets de nomenament com a alts càrrecs de l'Administració del Consell de les persones següents:

 

Blanca Marín Ferreiro, secretària autonòmica de Comunicació. Cristina Moreno Fernández, sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Esther Ortega Borderia, directora del Gabinet del President. Zulima Pérez Seguí, directora general de Coordinació del Diàleg Social. María Such Palomares, directora general de l'Institut Valencià de les Dones. Juan Salvador Pérez Ballester, director general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera. José Manuel García Duarte, director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. David Alfonso Jarque, director general de Funció Pública. Manuel Gomicia Giménez, director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. María Llanos Cuenca González, directora general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient. Diego Marín Fabra, director general de Prevenció d'Incendis Forestals.I María Consuelo Angulo Luna, directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

 

 

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:10 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].