Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 18/10/2019

ACTA DEL CONSELL 18/10/2019

Órgan: Consell

Data: 18/10/2019
Localitat: ALACANT

Temes: Obres públiques, Agricultura, Relacions amb les Corts, Administració local, Retribucions, Ports, Funció Pública, Pressupost públic, Seguretat, Territori, Urbanisme, Habitatge, Economia, Universitats, Medi ambient, Turisme, Infraestructres, Cultura, Ocupació - Treball, Patrimoni, Emergències, Cooperació al desenvolupament, Educació, Despesa, recursos administraius, administració local ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

18 D'OCTUBRE DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En Alacant, a la Delegació del Consell –Casa de les Bruixes-, el 18 d'octubre de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Secretari del Consell, en funcions

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

 

ABSENTS

Sra. Mónica Oltra Jarque

Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

 

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:10 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

PROPOSTA CONJUNTA: PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Acord de cessament d'Emili Josep Sampío Morales;  José Moreno Soler; Rafael Sotoca Covaleda; Josep Lluís Ferrando Calatayud; Clara Ferrando Estrella; María Dolores Parra Robles; Dèlia Álvarez Alonso; José Joaquín Carrión Candel; Jaime Lloret Lloret; Luis Rubio Catalán; Josep Bort Bono; Fernando Marcos Mena; Antonio Lorenzo Górriz; Anaïs Menguzzato García i José Vicente Herrera Arrando , i de nomenament d'Antoni Llorente Ferreres; Eva Martínez Ruiz; David Fernández Martínez; Immaculada Orozco Ripoll; Francesc Gamero Lluna; Rebeca Torro Soler; Diego Marín Fabra; Miquel Soler Gracia, Javier Senda Mengual; Abel Ibánez Mallasén; María Josep Amigó Laguarda; José Ramón González González; Omar Braina Bou; Aarón Cano Montaner i Salvador Soler Chuliá, tots ells com a vocals del consell de direcció de l'AVSRE.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Acord de cessament de César Sánchez Pérez, i  designació de María Carmen Sánchez Mora com a vocals del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària d'Alacant en representació de l'Ajuntament d'Alacant.

DILIGENCIA PER FER CONSTAR UNA CORRECCIÓ D'ERRADES

En aquesta acta, en el punt 2 [Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat] de l'apartat Cessaments i nomenaments, s'ha detectat una errada. On diu «María Carmen Sánchez Mora», ha de dir «María Carmen Sánchez Zamora».

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Declaració de l'ocupació urgent dels béns i drets per a l'execució del projecte «Nova adducció des de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de la Presa Manises a la Xarxa Metropolitana d'Aigua en Alta. tram III, des de n-220 a Mislata i València (PI-02/2012TIII-XOC-EXPR)».
 3. Declaració de l‘ocupació urgent dels béns i drets per a l'execució del projecte «Aqüeducte entre la planta potabilitzadora del Realon i Albal. Actualització 2018 (PI-08/2009 EXPR_Complementària)».
 4. Autorització de subscripció del conveni marc entre TCV i l'Ajuntament d'Alcoi per a la restauració, adequació i gestió d'un edifici com a CdT d'interior.
 5. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i VisitElche per a la promoció turística a Elx en 2019 amb una dotació de 100.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni entre TCV, el Patronat Provincial de Turisme de Castelló i l'Associació Intermunicipal Municipis de Penyagolosa per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística de Penyagolosa en 2019 amb una dotació de 70.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana per a fomentar el turisme musical de la CV en 2019 amb una dotació de 50.000,00 €.
 8. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i IFA per a donar suport a les actuacions de turisme gastronòmic, nàutic, cultural i familiar en 2019 amb una dotació de 60.000,00 €.
 9. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i FMI València per al suport i col·laboració d'accions del Turisme Gastronòmic (Gastrònoma), MICE, Actiu i Esportiu en 2019 amb una dotació de 120.000,00 €.
 10. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per a la promoció del producte musical autòcton en 2019 amb una dotació de 95.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVI i la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la creació d'una Unitat Científica d'Innovació Empresarial amb una dotació de 250.000,00 €.
 2. Desestimació del recurs de reposició interposat per [nom, cognom1, cognom2][1] contra el Decret 40/2019 d'aprovació del canvi de denominació del municipi de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana per la forma exclusiva en valencià de «Castelló de la Plana».

[1] Dades personals anonimitzades [Decret 105/2017]

 1. Desestimació del recurs de reposició interposat per l'Associació de Veïns Verge del Lledó, contra el Decret 40/2019 d'aprovació del canvi de denominació del municipi de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana per la forma exclusiva en valencià de «Castelló de la Plana».

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per al foment d'activitats que incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal amb una dotació de 25.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al foment d'activitats que incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal amb una dotació de 25.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per al foment d'activitats que incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal amb una dotació de 25.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per al foment d'activitats que incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal amb una dotació de 25.000,00 €.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 34/2019 per obligacions contretes entre 2016 i 2019, per import de 60.472,56 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Acord de ratificació i validació del document atorgat a AEROCAS acreditatiu de la seua solvència econòmica financera.
 2. Modificació pressupostària 09.021/19-084

Autorització d'una generació de crèdits en la línia de subvenció S6412 (Programa de tecnificació en centres d'alt rendiment i en centres de tecnificació esportiva) del capítol 4 del programa 457.10 "Foment de l'activitat esportiva" per ingressos finalistes no previstos del Consell Superior d'Esports a comunitats autònomes que desenvolupen programes esportius de tecnificació per a finançar tasques directament relacionades amb els programes esportius d'alt rendiment o tecnificació estatal, per import de 44.641,57 €.

 1. Modificació pressupostària VL 05.002/19-018.

Autorització d'un increment del límit quantitatiu per a assumir compromisos pluriennals, a càrrec del capítol 2 del programa 111.70 "Gabinet d'organització", amb la finalitat de donar cobertura a diferents contractes de serveis i subministraments relacionats amb activitats d'assistència al president i relatius a la imatge institucional de la Generalitat.

 1. Modificació pressupostària VL 09.003/19-017.

Autorització d'un increment del límit quantitatiu per a comprometre despeses pluriennals a càrrec de la línia de subvenció corrent S8233 (Formació tècnica i de gestió de la I+D. Ocupació Juvenil 2014-2020) del programa 542.50 "Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (I+D+i)" a fi de prorrogar les subvencions.

 1. Modificació pressupostària VL10.002/19-016.

Autorització d'un increment del límit quantitatiu i del nombre d'anualitats per a comprometre despesa en exercicis futurs, a càrrec del capítol 2 del programa 313.20 "Drogodependències i altres addiccions" per a dur a terme determinats contractes i les seues pròrrogues.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les obres de reparació de forjat sanitari de l'edifici d'educació primària del CEIP Escultor Ortells de Vila-real per import de 477.047,50 € (IVA inclòs).
 2. Aprovació del conveni tipus amb centres educatius privats i concertats i de titularitat pública diferent de la Generalitat per a la gestió i pagament de les ajudes per al menjador escolar; i d'autorització per a la subscripció.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Aprovació del pressupost de 2019 de la Fundació per a la gestió de l'Institut d'Investigació Sanitària i Biomédica d'Alacant (ISABIAL), amb una dotació de 3.188.745,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València de creació i funcionament de la «càtedra de transició energètica» en 2019 amb una dotació de 30.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA i els ajuntaments de Benetússer, Canals, Moixent i Muro d'Alcoi per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la instal·lació del servei Punt Labora.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València en la lluita contra plagues amb una dotació de 200.000,00 €.
 2. Autorització de la subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a l'execució en 2019 de projectes de recerca aplicada a recursos hídrics en la Comunitat Valenciana amb una dotació de 10.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb el CEDEX per a la realització del projecte «Estudi d'alternatives per a la restauració integral del Riu Vinalopó» amb una dotació de 102.250,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni marc amb la Federació de Caça per a la investigació i la formació en l'àmbit de la gestió de la fauna cinegètica, la protecció dels hàbitats i la seguretat de les persones i béns.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana per a la formació i divulgació de les millores tècniques per al control de la sanitat vegetal amb una dotació de 30.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

PROPOSTA CONJUNTA: VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Acord d'inici del procés d'elaboració de l'Agenda Urbana Valenciana.

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Acord d'autorització de la distribució de la dotació de la línia T8238000 (Finançament augment retribucions de personal d'universitats públiques) del programa pressupostari 422.60, "Universitat i estudis superiors" per a 2019, dotada amb 15.000.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la realització d'actuacions del programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) per a 2019 amb una dotació de 37.522,12 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la realització d'actuacions del programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) per a 2019 amb una dotació de 86.968,13 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització d'actuacions del programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) per a 2019 amb una dotació de 66.170,84 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització d'actuacions del programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) per a 2019 amb una dotació de 5.471,39 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la realització d'actuacions del programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) per a 2019 amb una dotació de 10.867,52 €.
 7. Autorització de suscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló, per al finançament i construcció de la segona fase de la Facultat de Ciències de la Salut en 2019 amb una dotació de 900.000,00 €.

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el Fons Valencià per la Solidaritat per a la realització del projecte "Enfortiment de consells municipals plurals a El Salvador" amb una dotació de 120.000,00 €.

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

PROPOSTA CONJUNTA: PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT; CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en els habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents a persones físiques per a pal·liar la pèrdua de vehicles sinistrats produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Decret sobre règim transitori de les retribucions addicionals del professorat universitari de les universitats públiques valencianes, regulades en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, adopta els acords següents:
  • Aprovació de la rectificació dels articles 2.1.a), 2.5, i 10.5 dels Estatuts.
  • El cessament de María José Mira Veintimilla, José María Vidal Beltran, Alfonso Puncel Chornet, i Rosa Pardo Marín;  i el nomenament de Francesc Gamero i Lluna, José Manuel García Duarte, Blanca Marín Ferreiro, i Jordi Juan i Huguet, com a membres del Consell d'Administració
  • I atorgament de facultats per a executar-lo.

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Declaració institucional per la defensa dels drets de les persones davant la situació de crisi humanitària com a conseqüència dels conflictes armats.

 

En el IV Pla Director de la Cooperació Valenciana l'objectiu general inclou la defensa dels drets fonamentals de les persones impulsant el foment de la pau i el ple gaudi dels drets de les dones i els homes a tot arreu.

 

La situació de conflicte en les diferents zones del món generen situacions de crisi humanitària com a conseqüència dels desplaçaments forçats de la població afectada, aquest tipus de conflictes afecten principalment i amb major cruesa a la població més vulnerable, xiquets, dones, ancians o persones amb diversitat funcional. Moltes d'aquestes persones moren en la seua fugida cap a zones més segures i suposa una flagrant vulneració dels Drets Humans, comportant per a elles un conflicte que s'eternitza de forma despietada i genera la pèrdua de tota confiança en la seua resolució a curt termini, i la deshumanització dels intervinents.

 

Aquests últims dies, l'augment de la conflictivitat en el nord de Síria ens recorda que la situació de crisi humanitària continúa, tant a l'Orient Mitjà com a altres zones del món, i en molts casos de manera silenciada per a l'opinió pública.

La complexitat d'aquests conflictes armats amb múltiples causes interrelacionades, fan necessària una actuació coordinada dels organismes internacionals, els governs i les organitzacions de la societat civil.

 

És per això que el Consell ratifica:

1. el seu compromís en la defensa dels Drets Humans i d'ajuda a les persones refugiades i desplaçades afectades per conflictes, crisis cròniques i desastres a tot el món.

2. el seu compromís de col·laboració en la resolució d'aquests conflictes a través dels instruments de cooperació internacional al desenvolupament, d'ajuda humanitària i mitjançant actuacions d'informació i sensibilització de la ciutadania valenciana sobre la situació.

3. el recolçament de totes aquelles actuacions que s'estan duent a terme en els països receptors de la població refugiada síria (Líban, territoris palestins i Jordània) i, si escau de l'activació dels instruments existents per a donar una resposta d'emergència davant un escenari probable de recrudescència del conflicte.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:45 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat : Ximo Puig i Ferrer; El conseller secretari, en funcions: Vicent Marzà Ibáñez. [segueixen signatures i rúbriques].