Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 18/01/2019

ACTA DEL CONSELL 18/01/2019

Órgan: Consell

Data: 18/01/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: activitat parlamentària Pressupost públic, Sanitat, Organització GVA, Administració local, Retribucions, Serveis socials, Hisenda, Cultura, Funció Pública, Educació, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

18 DE GENER DE 2019

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 18 de gener de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

El president obri la sessió a les 09:25 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Preguntes escrites núm.: 47286 a 47288.

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Pregunta escrita núm. 47284.

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Preguntes escrites núm.: 47289 a 47294.

 1. Acord de rebuig del requeriment previ interposat per l'entitat local menor d'el Perelló contra el Decret 182/2018 (Fons de cooperació municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana).

 2. Acord de rebuig del requeriment previ interposat per l'entitat local menor de Ballestar contra el Decret 182/2018 (Fons de cooperació municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana).

 3. Acord de rebuig del requeriment previ interposat per l'entitat local menor de Mareny de Barraquetes contra el Decret 182/2018 (Fons de cooperació municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

 1. Autorització d'una addenda al conveni amb el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social per a difusió i implantació de sistema d'informació d'usuaris de serveis socials (SIUISS).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Modificació pressupostària, expedient 06.001/19-001.

Transferència de crèdit del capítol 1 i 4 de la Secció 20 a les diferents seccions per a l'aplicació de l'increment retributiu previst en el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, per un import de 163.941.494,00 €.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Acord amb el servei cultural de l'ambaixada de França (Institut Français d'Espanya) en desenvolupament de l'acord marc entre el govern del Regne d'Espanya i el de la República Francesa de programes educatius, lingüístics i de formació professional.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Acord de regulació del programa especial de productivitat per a la reducció en 2019 de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut, amb una dotació de 9.000.000,00 €.

 2. Autorització d'un acord marc per al subministrament de guants amb destinació als centres dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb un pressupost màxim de 28.081.321,84 € (IVA exclòs).

 

DECRETS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència Tributària Valenciana.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret de declaració de Bé d'Interés Cultural Immaterial dels actes de la Baixada del Crist i de les Ambaixades de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent.

 

DECRETS LLEI

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Decret llei de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

S'ajornen els assumptes següents:

PROJECTES DE DECRET

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Projecte de decret d'aprovació de les bases reguladores, i de concessió d'ajudes per a combatre les plagues i malalties dels cultius afectats per la tempesta de l'1 de juliol de 2018, a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:40 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].