Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 17/04/2020

ACTA DEL CONSELL 17/04/2020

Órgan: Consell

Data: 17/04/2020
Localitat: Reunió telemàtica

Temes: Organització GVA, Agricultura, Justícia, Serveis socials, Hisenda, Aigua, Pressupost públic, Seguretat, Sanitat, Tributs, Innovació, Economia, Universitats, Mitjans de comunicació social, Investigació / Recerca, Turisme, Cooperativisme/Economia social, Salut pública, Emergències, Educació, Despesa, COVID-19, Estat d'alarma ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

17 D'ABRIL DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

El 17 d'abril de 2020 es reuneixen, excepcionalment, de forma telemàtica i prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

S'ha verificat de visu la identitat de les persones integrants del Consell i les garanties tècniques de la plataforma de videoconferència, d'acord amb allò previst pel Decret 37/2020, de 20 de març, del Consell, sobre funcionament telemàtic dels òrgans de govern de l'Administració de la Generalitat.

El president obri la reunió telemàtica a les 09:15 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

CONSELL

 1. Declaració institucional de dol per les víctimes de la COVID-19:

 

"La societat valenciana es troba commocionada pels greus efectes en la salut pública provocats per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana, en el conjunt d'Espanya i en els països més colpits per esta pandèmia global.

L'elevat número de víctimes que el coronavirus està deixant a la nostra terra –centenars de persones a la Comunitat Valenciana i milers a tot Espanya– ens ha situat en un escenari desconegut per a les actuals generacions.

La reacció de la societat valenciana ha estat admirable des del primer moment. És un exemple de responsabilitat, esforç i unitat. Des d'aquelles persones més exposades en la lluita contra el virus -com és tot el personal de la sanitat o dels serveis socials-  fins els treballadors, les treballadores i les empreses que estan garantint el funcionament dels serveis públics essencials: cossos i forces de seguretat, serveis d'emergències, alimentació, logística, neteja o farmàcies, entre molts altres.

Tota la ciutadania, a més, ha complit el confinament domiciliari decretat per l'Estat d'Alarma del 14 de març d'una manera immensament majoritària, i està donant una lliçó de gratitud, serenor i esperança eixint cada vesprada a aplaudir al balcó i mantenint viu l'Esperit de les Huit de la Vesprada com a símbol d'unitat i responsabilitat.

Amb tot, la societat valenciana sent, amb profunda tristesa, el dolor i el patiment que està sembrant la pandèmia global de la COVID-19.

Dolor i patiment en les persones que han perdut la vida, en aquelles que estan lluitant per superar la malaltia i, sobretot, en les famílies que han perdut les seues persones estimades amb un final especialment difícil i de soledat per raons de seguretat sanitària.

A aquesta desgràcia –extraordinària en la nostra història, com ho van ser la pesta negra al segle XIV, el còlera en 1885 o l'anomenada "grip espanyola" en 1918– mai serà indiferent la Generalitat Valenciana, que està adoptant mesures i accions per combatre i pal·liar els efectes sanitaris, socials i econòmics de la pandèmia.

 

Per tot això, per solemnitzar el pesar de tot un poble i de la seua institució d'autogovern, el Consell acorda:

 

Primer.- Declarar el dol oficial a tota la Comunitat Valenciana el diumenge 19 d'abril.

Segon.- Com a mostra de respecte, condol i reconeixement per les persones que han perdut la vida a causa de la Covid-19, eixe dia les banderes oficials onejaran a mitja asta en l'exterior dels edificis públics de la Generalitat Valenciana.

Tercer.- Convidar al conjunt de les institucions valencianes a secundar aquesta mesura i que eixe dia baixen les seues banderes a mitja asta en tots els edificis oficials.

Quart.- Per a recordar a les víctimes d'esta pandèmia i honrar la seua memòria, convocar tres minuts de silenci el diumenge 19 d'abril a les dotze del migdia, moment en què valencians i valencianes podran expressar el seu condol eixint als balcons, en silenci, durant tres minuts.

Cinqué.- Després d'este acte de record enmig de la pandèmia, i una vegada haja sigut superada la crisi sanitària, es decretarà un dol oficial amb un sentit homenatge de record a totes les víctimes i també de suport a les seues famílies, així com per testimoniar l'agraïment de la Generalitat Valenciana a totes les persones que han ajudat a mitigar els efectes de la pandèmia del Covid-19."

 

[Així mateix, s'acorda publicar aquesta declaració en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana]

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació dels serveis de comunicació per a la difusió d'una segona campanya informativa sobre la COVID-19, per import d'1.210.000,00 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de les actuacions necessàries per a l'atenció i contenció de la COVID-19 en persones, residències i centres, complementària de la de 25/03/2020, per un valor estimat de 207.562,50 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 06/2020 per obligacions contretes entre 2018 i 2020 per import de 21.072.681,68 € (IVA inclòs).
 3. Ratificació de la Resolució de 09/04/2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de mesures extraordinàries dels contractes de gestió integral de centres d'atenció diürna i ambulatòria i les prestacions vinculades en el marc de la pandèmia per Covid-19.
 4. Ratificació de la Resolució de 13/04/2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'habiliten temporalment determinats centres com a centres d'acolliment temporal d'emergència de caràcter social i sociosanitari en el marc de la pandèmia per Covid-19.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 06.003/20-006.

Autorització d'una ampliació del límit per a comprometre despesa pluriennal a càrrec del capítol 6 del programa 612.30 "Patrimoni de la Generalitat" per a contractar les obres de demolició de la residència de temps lliure Eduard Altet, en Sant Joan d'Alacant.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 06.004/20-007.

Autorització de l'increment del límit per a comprometre despesa pluriennal a càrrec del capítol 2 del programa 421.90 "Innovació tecnològica educativa" per al subministrament i actualització de versions i serveis d'implantació i suport d'una aplicació informàtica per a la gestió acadèmica i administrativa de determinats centres.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 09.009/20-024.

Autorització d'una transferència de crèdit del capítol 2 del programa 454.10, «Promoció cultural, patrimoni artístic i museus», i del capítol 6 del programa 453.40, «Arts plàstiques i escèniques», al capítol 6 del programa 452.10, «Llibre, arxius i biblioteques», de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per import global de 472.000,00 €.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 09.011/20-025.

Autorització d'una transferència de crèdit del capítol 2 dels programes 421.20, «Administració de personal», i 421.60, «Formació del professorat», al capítol 4 del programa 453.40, «Arts plàstiques i escèniques», de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, així com una modificació del pressupost de l'Institut Valencià de Cultura per import de 3.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx sobre justícia penal i drets fonamentals amb una dotació de 75.000,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 2/2020 AVSRE per obligacions contretes en 2019 per import de 6.798,78 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 3/2020 AVSRE per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 31.862,92 (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de la contractació de serveis de neteja en centres docents públics de la Comunitat Valenciana per un valor estimat de 29.221.945,47 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-12/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 131.236,44 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-13/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 73.139,99 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la "Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Investigació Príncep Felip" per al seu finançament en 2020 amb una dotació de 4.714.000,00€.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de la subscripció del conveni entre LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació i l'Agrupació Empresarial de Societats Laborals i Economia Social de la Comunitat Valenciana (AESAL-CV) per a accions de teleformació en 2020, amb una dotació de 100.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació per l'EPSAR de la reparació de la impulsió 7, a l'entorn de l'EBAR 7.4 de l'Horta Nord-Pobla de Farnals amb un pressupost estimat de 92.603,14 € (IVA inclòs).
 2. Autorització a l'EPSAR per a la contractació del servei de funcionament i manteniment del sistema de sanejament i depuració d'aigües residuals d'Albufera Sud amb un valor estimat del contrate d'11.111.585,85 € (IVA exclòs).
 3. Autorització a l'EPSAR per a la contractació del servei de funcionament i manteniment dels sistemes de sanejament i depuració d'aigües residuals de Crevillent amb un valor estimat del contracte de 5.264.779,85 € (IVA exclòs).
 4. Autorització a l'EPSAR per a la contractació del servei de funcionament i manteniment de xicotets sistemes de sanejament i depuració municipals de la província d'Alacant amb un valor estimat del contracte de 36.366.452,56 € (IVA exclòs).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de subministrament de gel higienitzant per la COVID-19 per import de 90.441,45 € (IVA inclós).
 2. Proposta d'autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/55 per obligacions contretes en 2020 per import de 35.651,74 € (IVA inclòs).

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom, i xicotetes i mitjanes empreses del sector turístic afectades per la crisi de la COVID-19, amb una dotació de 6.500.000,00 €.

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Decret d'aprovació del Reglament Orgànic i Funcional de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i convocatòria de concessió d'ajudes a persones beneficiàries del programa Eurodissea per la crisi sanitària per la COVID-19 amb una dotació de 41.272,00 €.

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per al finançament de solucions científiques innovadores directament relacionades amb la lluita front la COVID-19 amb una dotació de 562.910,00 €.

DECRETS LLEI

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

PROPOSTA CONJUNTA:: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES; CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL; CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA;

 1. Decret llei de mesures extraordinàries de gestió economicafinancera per fer front a la crisi produïda per la COVID-19.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió telemàtica a les 10:05 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].