Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 17/01/2020

ACTA DEL CONSELL 17/01/2020

Órgan: Consell

Data: 17/01/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Assistència jurídica, Organització GVA, Tributs, Relacions amb les Corts, Transports, Finançament, Serveis socials, Ports, Turisme, Infraestructres ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

17 DE GENER DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 17 de gener de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:25 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

1. Elecció de Pilar Calvo Holgado i Ricard Insa Franco com a vocals del Consell Rector de l'Autoritat de Seguretat Ferroviària, en representació del Consell.

2. Decret de cessament com a vocals del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Castelló de la Plana, de Carlos Domingo Soler, Carlos Cabrera Ahís, M. Ángeles Fernández Izquierdo i José Javier Peris Segarra. I com a vocals del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València, de Vicente Boluda Fos, Josep Vicent Boira Maiques i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

 

3. Acord de nomenament, com a vocals del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Castelló de la Plana, d'Emilio Miguel Obiol Menero, María Ángeles Fernández Izquierdo, Silvia Peris Dumont i María Dolores Parra Robles. I com a vocals del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València, de Jorge Iván Castañón Ortega, Inmaculada Rodríguez- Piñero Fernández i Diana Morant Ripoll.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Autorització de subscripció del conveni amb la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, d'assistència jurídica.

2. Autorització de subscripció del conveni amb CIEGSA, d'assistència jurídica.

3. Autorització de subscripció del conveni amb SPTCV, SAU, d'assistència jurídica.

4. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea, d'assistència jurídica.

5. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació Palau de Les Arts Reina Sofía, d'assistència jurídica.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

6. Autorització de subscripció del conveni amb el Ministeri de l'Interior per al compliment de les penes de treball en benefici de la comunitat.

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

7. Acord de modificació de la composició de la Comissió Mixta Consell-Les Corts per a la reforma del sistema de finançament i valoració del deute històric.

8. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV i el Col·legi d'Advocats de Castelló per a la presentació de documents amb transcendència tributària.

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Decret de regulació dels òrgans de coordinació de l'acció turística, i de l'organisme públic per a la gestió de la política turística.

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

 

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

  1. Decret de nomenament de José Gabriel Olmo Martínez com a sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:20 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].