Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 15/05/2020

ACTA DEL CONSELL 15/05/2020

Órgan: Consell

Data: 15/05/2020
Localitat: Reunió telemàtica

Temes: Procediment administratiu, Fundacions, Agricultura, Serveis socials, Igualtat, Urbanisme, Habitatge, Medi ambient, Mitjans de comunicació social, Turisme, Cultura, Salut pública, Emergències, Patrimoni, Organització GVA, Administració local, Justícia, Hisenda, Alimentació , TIC, Joventut, Pressupost públic, Transparència, Innovació, Sanitat, Economia, Infraestructura de dades espacials (IDE) / Cartografia, Investigació / Recerca, Ocupació - Treball, Despesa; COVID-19, Estat d'alarma ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

15 DE MAIG DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de maig de 2020 es reuneixen, excepcionalment, de forma telemàtica i prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

S'ha verificat de visu la identitat de les persones integrants del Consell i les garanties tècniques de la plataforma de videoconferència, d'acord amb allò previst pel Decret 37/2020, de 20 de març, del Consell, sobre funcionament telemàtic dels òrgans de govern de l'Administració de la Generalitat.

El president obri la reunió telemàtica a les 09:10 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Declaració de l'ocupació urgent dels béns i drets subjectes a l'expedient expropiatori del projecte "Traçat canonada de proveïment a San Antonio de Benagéber" de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics.
 2. Declaració d'urgència de la tramitació del projecte de decret de regulació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per als municipis turístics.
 3. Autorització de la contractació per TCV de la planificació i compra de mitjans per a una campanya publicitària per a la difusió de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana en 2020-2021 amb un valor estimat de 20.000.000,00 € (IVA exclòs).
 4. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació del subministrament de materials impresos i la instal·lació de grans formats per a la conscienciació i informació en la COVID-19 amb un pressupost de 60.500,00 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-07/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 25.923,68 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-08/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 5.974,51 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de les famílies:

 

El Dia Internacional de les Famílies se celebra el 15 de maig, des del 1994 que ho va proclamar l'Assemblea General de l'ONU. L'objectiu d'aquest dia és crear consciència sobre el seu paper fonamental en la societat, així com amb la finalitat de donar a conèixer les qüestions relatives a les famílies i reflexionar sobre com els afecten els processos socials, econòmics i demogràfics.

 

El Consell manifesta el seu absolut compromís amb la defensa i el suport a les famílies, en un moment a més especialment difícil al qual s'enfronta tothom, la pandèmia de la COVID-19. És per això que en aquests moments es compromet a donar el major suport a les famílies vulnerables, a les qui han perdut els seus ingressos, a les qui tenen descendència de menor edat, a les qui cuiden de persones majors o amb diversitat funcional, a les famílies nombroses, a les famílies monoparentals, en definitiva, a totes aquelles que hui més ho necessiten.

 

La família, i especialment en una societat mediterrània com la nostra, és un dels principals nuclis de suport de totes les persones, on trobem eixa xarxa que ens sosté, que ens cuida i que ens abrigalla quan ho necessitem. La família, en la seua concepció més àmplia i diversa, és la que ve de naixement, d'adopció o acolliment, o la que ve triada per la vida. Les administracions públiques tenim el deure de protegir eixe espai de seguretat, d'afectes i confiança, i a través de diferents mesures, contribuir al fet que siga forta quan més es necessita.

 

Per això, en aquest marc de la COVID-19, el Consell ha posat en marxa una sèrie de mesures que tenen per objectiu que les famílies puguen seguir endavant, continuen mantenint els drets bàsics a l'alimentació sana i a un habitatge digne, a la protecció social de les treballadores i treballadors, ho siguen per compte d'altri o pròpia, al dret a la renda valenciana d'inclusió o a la prestació per dependència, la protecció de la infància i l'adolescència, a l'accés a l'educació fent front a la bretxa digital i, fonamental més ara que mai, a una sanitat pública, universal i gratuïta. Però també a mantindre el reconeixement de tota la diversitat existent, per això hem prorrogat els títols de famílies nombroses i monoparentals, així com els reconeixements de discapacitat.

 

Davant una situació d'incertesa sanitària, social i econòmica, el Consell posarà a les famílies en el centre de les seues polítiques, seran l'eix fonamental sobre el qual pilotarà el gran Acord Social de Reconstrucció que estem iniciant i que comptarà amb la participació de tota la societat, perquè de la mà, les famílies valencianes aconseguim entre totes acabar amb el virus i afrontar les seues conseqüències.

 

 1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional contra la LGTBIfòbia:

 

El 17 de maig se celebra el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia (odi, rebuig, prejudici o discriminació cap a persones lesbianes, gais, bisexuals, trans o amb variacions intersexuals o a qualsevol altra persona per motiu de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar), coincidint amb l'eliminació de l'homosexualitat de les llistes de malalties mentals per part de l'Organització Mundial de la Salut en 1990.

 

El Consell manifesta el seu absolut compromís amb l'eradicació de qualsevol forma de discriminació, odi o violència cap a les persones LGTBI, tant en el nostre territori com a tot el món, on continua havent-hi 68 països en què ser una persona LGTBI està penat, fins i tot en 12 d'ells pot suposar la pena de mort.

 

Enguany, a més, el Consell, en el marc de la crisi social i econòmica conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, vol remarcar la seua aposta pel suport als col·lectius més vulnerables dins de la població LGTBI, com són en aquests moments les dones trans, especialment les que exerceixen la prostitució, les persones migrants, adolescents i majors LGTBI. A través de les oficines Orienta de la Generalitat, posades en marxa a l'agost de 2019, havíem detectat una major necessitat d'actuació, suport i assessorament a aquestes realitats. En aquesta crisi la seua vulnerabilitat s'ha tornat extrema, i no sols per la dificultat d'accés a necessitats bàsiques, sinó també per la LGTBIfòbia que pateixen a través de la negació de la seua existència, de la soledat, de l'expulsió d'entorns familiars, dels seus països d'origen, i de la discriminació que pateixen en l'accés a recursos bàsics com un sostre on viure.

 

En el marc d'aquest dia, desgraciadament hem de recordar que fa només dues setmanes vam tindre coneixement d'un vídeo en el qual dos agents de la Policia Local de Benidorm vexaven i humiliaven a una dona trans i migrant, en una actuació que ha indignat a una majoria social. Per això, la Generalitat ha decidit personar-se com a acusació popular en aquest cas, per a defensar, com estableix la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere en la Comunitat Valenciana, tant els interessos col·lectius de les valencianes i els valencians, com la dignitat de les persones trans.

 

Finalment, el Consell se suma en aquest dia a la línia marcada per les entitats de tota Espanya, que han volgut dedicar 2020 a la visibilització de les dones lesbianes, bisexuals i trans des d'una perspectiva interseccional. Les dones continuen sent les que pateixen les majors dificultats en àmbits com l'accés al treball i en el reconeixement social. Les dones lesbianes i bisexuals s'enfronten també a un doble armari, que té com a conseqüència una major falta de referents. Les dones trans continuen patint la negació de la seua identitat per molts sectors de la població i especialment el vinculat amb l'accés al món laboral. Per això, el Consell continuarà treballant perquè la perspectiva de gènere impregne les polítiques LGTBI que s'estan desenvolupant fruit de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI.

 

 1. Autorització a l'Advocacia General per a exercir l'acció popular en un cas d'agressió masclista a Almassora amb resultat de mort.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa per regular l'emissió del Carnet Jove.
 3. Ratificació de la Resolució de 09/05/2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, sobre les directrius per a organitzar els serveis socials d'atenció primària amb motiu de les fases de desconfinament de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de COVID-19.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 4/2020 per obligacions contretes entre 2016 i 2019 per import de 50.653,99 € (IVA inclòs),

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Onda per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del seu centre històric protegit amb una dotació de 706.808,81 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Oliva per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del seu nucli antic amb una dotació d'1.369.350,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Llíria per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del seu nucli antic amb una dotació d'1.548.318,95 €.

 

 

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 10.002/20-010.

Autorització de la variació del límit per a comprometre despesa pluriennal a càrrec del capítol 2 del programa 411.70 "Inspecció", de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per donar cobertura a l'expedient per a la contractació de servei de captura de comunicats mèdics i documents derivats de la prestació d'incapacitat temporal.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 12.002/20-041.

Autorització de transferències de crèdits entre capítols i programes, amb la finalitat d'incrementar el capítol 2 del programa 442.50 "Qualitat i educació ambiental" per import global de 250.000,00 €.

 1. Acord sobre la realització per la Intervenció General dels controls inclosos en la programació de controls específics per a 2020.
 2. Presa de coneixement de l'informe de la Intervenció General sobre els resultats més significatius de l'execució del Pla de Control Financer Permanent 2018
 3. Presa de coneixement de l'informe de la Intervenció General de control financer específic sobre el procés massiu de tramitació de nòmines per la subrogació de personal laboral en el Departament de Salut de la Ribera.
 4. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació del subministrament de llicències programari i serveis associats per a facilitar el teletreball amb motiu de la COVID-19 per import de 2.162.404,35 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 15/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 31.639,97 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 17/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 13.334,32 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 19/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 63.014,74 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 20/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 4.869,77 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 21/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 2.247,12€ (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 22/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.714,17 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 23/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 28.737,50 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació per l'AVSRE del subministrament de pantalles protectores per la COVID-19 per import de 24.200,00 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació del servei de reforç de la neteja en els immobles dels òrgans judicials de la CV per a prevenció de riscos laborals per la COVID-19 per import de 200.000,00 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació Professor Manuel Broseta per al desenvolupament d'activitats de la fundació amb una dotació de 20.000 €
 4. Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació de Víctimes del Terrorisme de la CV per al desenvolupament d'activitats de l'associació amb una dotació de 20.000 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la l'Associació de Víctimes del Terrorisme per al desenvolupament d'activitats de l'associació amb una dotació de 20.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb el Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme, COVITE, per al desenvolupament d'activitats de l'associació amb una dotació de 20.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació Víctimes del Terrorisme per al desenvolupament d'activitats de l'associació amb una dotació de 20.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el Museu de Vilafamés per al funcionament i activitats del museu amb una dotació de 60.000,00 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació per a la protecció del Patrimoni Històric Industrial de Sagunt per al funcionament de la fundació amb una dotació de 60.000,00 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la fundació Caixa Vinaròs per a la difusió i promoció del llegat de Carles Santos amb una dotació de 20.000,00 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València per al funcionament de l'acadèmia amb una dotació de 100.000,00 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-22/20 per obligacions contretes en 2020 per import de 15.828,56 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-23/20 per obligacions contretes en 2020 per import de 34.283,12 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-24/20 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 30.149,12 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-25/20 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 18.923,08 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de subministrament de material sanitari per la COVID-19 per import de 8.250.000,00 € (exempt d'IVA).
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació de Dany Cerebral Aten3u Castelló de la CV per al finançament del transport i assistència a persones afectades de lesions cerebrals en 2020 amb una dotació de 26.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la CEV per a la realització d'accions en matèria de prevenció de riscos laborals amb una dotació de 200.000,00 €.
 2. Autorització de la subscripció del conveni entre LABORA i la FVMP per al desenvolupament i posada en marxa d'equips per a la cerca d'ocupació i emprenedoria.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació exp. CNEM20/0302/89-90-91 del servei de tractament de residus domèstics per la COVID19 per import de 225.877,79 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació exp CNEM20/0302/92 d'una campanya de comunicació i informació sobre gestió de residus i assimilables per la COVID-19 per import de 18.150,00 € (IVA inclòs).
 3. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació exp. CNEM20/0202/88 del servei d'adaptació per a la campanya divulgativa sobre subministrament d'aliments per la COVID-19, per import de 5.503,08 € (IVA inclòs).
 4. Aprovació del conveni tipus amb els consorcis constituït per a l'execució de les previsions de l'àrea de gestió de residus C3/V1 i V4, per a la participació en campanyes de conscienciació i sistemes d'incentius de la separació en origen; i autorització per a la subscripció amb una dotació de 600.000,00 €.
 5. Autorització de la subscripció del conveni amb la Unió de xicotets agricultors i ramaders del País Valencià per a la divulgació de la PAC i la reforma de l'organització comuna de mercats agrícoles amb una dotació de 7.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de l'ampliació de la contractació de subministrament de gel higienitzant per la COVID-19, per import de 9.318,22 € (IVA inclós).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2017/29/65 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import d'1.379.530,80 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per al foment d'activitats en matèria de transparència i bon govern en 2020 amb una dotació de 30.000,00 €.

 

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

PROPOSTA CONJUNTA: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Decret d'aprovació de bases reguladores i concessió directa d'ajudes en matèria d'habitatge per a pal·liar situacions d'especial vulnerabilitat per la COVID-19, amb una dotació de 5.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret de modificació del Decret 58/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la COVID-19.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Decret de regulació de les entitats col·laboradores de l'administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques, i de creació del seu registre.

 

 

 

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Projecte de decret d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per al finançament de solucions científiques innovadores directament relacionades amb la COVID-19, amb una dotació de 2.497.746,74 €.

 

PROJECTES DE LLEI

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Projecte de Llei de la Generalitat de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià.

 

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió telemàtica a les 10:05 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].