Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 14/12/2018

ACTA DEL CONSELL 14/12/2018

Órgan: Consell

Data: 14/12/2018
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Empresa, Serveis socials, Urbanisme, Medi ambient, Turisme, Cultura, Emergències, Justícia, Administració local, Formació, Funció Pública, TIC, Joventut, Pressupost públic, Seguretat, Territori, Transparència, Col•legis Professionals, Sanitat, Economia, Infraestructres, Ocupació - Treball, Educació, Canvi climàtic, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

14 DE DESEMBRE DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Museu de les Ciències "Príncipe Felipe", el 14 de desembre de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

 

El president obri la sessió a les 09:30 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Projecte de decret de cessament de membres dels Consells d'administració de les Autoritats Portuàries d'Alacant Castelló i València.

 2. Proposta d'acord de nomenament de membres dels Consells d'administració de les Autoritats Portuàries d'Alacant, Castelló i València.

 

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

 • Presidència

Resolució núm. 1503/IX.

 

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Mocions núm.: 53/IX i 54/IX.

 

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolucions núm.: 1502/IX, 1504/IX, 1505/IX, 1507/IX i 1508/IX (2 i 3).

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolucions núm.: 1489/IX a 1493/IX.

Moció núm. 56/IX.

Preguntes orals Ple núm.: 1648 i 1649.

Preguntes oral Comissió núm.: 403 i 404.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Resolucions núm.: 1498/IX a 1501/IX.

Pregunta oral Ple núm. 1650.

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Moció núm. 55/IX.

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Resolució núm. 1508/IX (1).

 1. Autorització del conveni entre l'AVSRE i la Diputació de València, en matèria de formació en la lluita contra el terrorisme jihadista.

 2. Autorització de conveni entre TCV, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de dinamització i governança turística de la Mancomunitat del Carraixet en 2018, amb una dotació de 70.000,00 €.

 3. Autorització de conveni entre TCV, el Patronat Provincial de Turisme de València i l'Ajuntament de Sagunt, per al desenvolupament i l'execució del Pla de dinamització i governança turística del Camp de Morvedre en 2018, amb una dotació de 100.000,00 €.

 4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 32/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 6.401,82 € (IVA inclòs).

 5. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 33/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 6.605,86 € (IVA inclòs).

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 34/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 20.787,80 € (IVA inclòs).

 7. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 35/2018 per obligacions contretes en 2018, per import d'1.716.498,18 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

 1. Autorització del conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament de la Nucia per regular a l'emissió del Carnet Jove.

 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 52/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 159.463,00 € (IVA inclòs).

 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 89/2018 per obligacions contretes en 2017 i 2018 per un import de 26.077,31 €.

 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 92/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 15.124,98 € (IVA inclòs).

 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 109/2018 per obligacions contretes en 2017 per un import de 4.825 € (IVA inclòs).

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 111/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 312.099,38 € (IVA inclòs).

 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 112/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 199.161,99 € (IVA inclòs).

 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 113/2018 per obligacions contretes en 2015 i 2016 per un import de 301.781,43 €.

 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 114/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 331.448,45 € (IVA inclòs).

 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 115/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 123.924,96 € (IVA inclòs).

 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 118/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import d'1.231.948,61€ (IVA inclòs).

 12. Autorització de l'expedient de rescabalament 120/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 51.247,71 € (IVA inclòs)

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 47/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 122.884,90 € (IVA inclòs).

 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 48/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 18.171,18 € (IVA inclòs).

 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 49/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 320.132,30 € (IVA inclòs).

 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 50/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 849.344,88 € (IVA inclòs).

 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 51/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 408.501,99 € (IVA inclòs).

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 52/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 27.067,70 € (IVA inclòs).

 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 53/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 46.676,48 € (IVA inclòs).

 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 54/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 793.606,41 € (IVA inclòs).

 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 55/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 14.582,91 € (IVA inclòs).

 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 56/2018 per obligacions contretes en 2017 i 2018 per un import de 53.240,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Acord per a instar al Govern d'Espanya al reconeixement i restitució personal com a conseqüència de la il·legitimitat de tribunals i altres òrgans.

 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 45/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de128.569,47 € .

 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 46/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 438.541,59€ (IVA inclòs) .

 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 47/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 431,78 €.

 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 48/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 33.723,28 € (IVA inclòs).

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 49/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 132.998,58 € (IVA inclòs).

 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 50/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 660.378,12 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les actuacions per la reparació a efectuar en el Centre del Carmen Cultura Contemporània de València per un import de 233.821,97 €.

 2. Autorització de l'addenda al conveni amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional per al cofinançament de la implantació de la Formació Professional Bàsica, i de l'anticipació de l'elecció i nous itineraris en els cursos 3r i 4t de l'ESO.

 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-65/2018SCA per obligacions contretes en 2017 i 2018 per un import de 252.229,51€ (IVA inclòs).

 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-66/2018SCA per obligacions contretes en 2014 per un import de 1.751,00 € (IVA inclòs).

 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-67/2018SCA per obligacions contretes en 2017 per un import de 20.242,72€ (IVA inclòs).

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-73/2018SCA per obligacions contretes en 2017 per un import de 4.835,96€ (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització del conveni amb els col·legis oficials de farmacèutics d'Alacant, Castelló i València per a la dispensació, facturació i pagament de les aportacions per tractaments farmacològics en 2018.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades per un import d'1.153.590,40 €.

 2. Autorització del conveni entre el SERVEF i els ajuntaments de Chera, La Pobla Llarga i Villanueva de Castellón per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la instal·lació del servei AUTOSERVEF.

 3. Autorització del conveni entre el SERVEF i l'Ajuntament de Borriana per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la instal·lació del servei AUTOSERVEF.

 4. Autorització del conveni entre el SERVEF i l'Institut de Desenvolupament d'Elda i Serveis Administratius per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la instal·lació del servei AUTOSERVEF.

 5. Autorització del conveni entre l'IVACE i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació per a la cel·lebració de la XV edició de QUALICER amb una dotació de 30.000,00 €.

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament número ENRI18/SCAGE/04 per obligacions contretes en 2018 per un import de 204,95 € (IVA inclòs).

 7. Autorització de l'expedient de rescabalament número ENRI18/SCAGE/05 per obligacions contretes en 2018 per un import de 19.160,96 € (IVA inclòs).

 8. Autorització de l'expedient de rescabalament SERVEF 14/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 10.497,63 € (IVA inclòs).

 9. Autorització de l'expedient de rescabalament SERVEF 15/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 13.694,99 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0101/159 per obligacions contretes en 2018 per un import de 50.855,29 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Autorització del conveni amb l'Ajuntament de València per a la regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal- Canyamelar, amb una dotació de 4.936.725,00 €.

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Autorització del conveni amb la Diputació de Castelló, per a la formació i difusió dels valors i principis associats a la transparència pública i rendició de comptes.

 

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret de modificació del Decret 202/2017, pel qual s'aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a pal·liar els danys produïts pels temporals costaners en 2017.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Decret pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a l'Administració de la Generalitat.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret pel qual s'autoritza la implantació de nous ensenyaments universitaris oficials de grau i màster.

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Decret pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2018 en l'àmbit de sanitat i salut pública.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret pel qual es regula la qualificació i inscripció dels centres especials d'ocupació en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Decret pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.

 

S'ajornen els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Projecte de decret pel qual es nomena president del Consell Social de la Universitat d'Alacant.

 2. Projecte de decret pel qual es nomena president del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló.

 3. Projecte de decret pel qual es nomena president del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

 4. Projecte de decret pel qual es nomena presidenta del Consell Social de la Universitat de València-Estudi General.

 5. Projecte de decret pel qual es nomena president del Consell Social de la Universitat Politècnica de València.

 

PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Proposta d'autorització de l'acord marc per al subministrament de sutures mecàniques amb destinació als centres dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Modificació pressupostària, expedient V.L. 06.003/18-026.

Ampliació del nombre màxim d'anualitats a les quals poden estendre's els compromisos de despesa pluriennal que s'adquirisquen, en relació a l'adquisició del Castell de la Todolella amb càrrec al capítol 2 "Compra de Béns Corrents i despeses de Funcionament" del programa pressupostari 612.30, fins a l'any 2044.»

 1. Modificació pressupostària, expedient V.L. 07.003/18-025.

Ampliació del límit per a adquirir compromisos de despesa plurianual a la línia S7924 (Beques de pràctiques professionals) del programa 112.70 "Reformes democràtiques i acces a la justicia" per a la pròrroga de les beques.

 1. Modificació pressupostària, expedient 09.042/18-171.

Increment de les línies de concurrència competitiva S0827 i S7893 "Transport escolar. Ajudes individualitzades" del capítol 4 dels programes 422.20 "Ensenyament primari" i 422.30 "Ensenyament secundari", mitjançant la transferència de disponibilitats existents en la línia de concurrència competitiva S0829 "Menjadors escolars", per un import de 143.000,00 €.

 1. Modificació pressupostària, expedient 09.039/18-162.

Transferència de crèdits del capítol 2 del programa 421.40 "Administració Educativa i Cultural" al capítol 3 del programa 421.10 "Direcció i serveis generals" per a donar cobertura pressupostària a interessos de demora i sentències pendents, per import de 100.000,00 €.

 1. Modificació pressupostària, expedient 09.037/18-158.

Transferència de crèdit del capítol 2 del programa 421.60 "Formació del Professorat" a la línia X5766 "Finançament Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva" del capítol 4 del programa 422.60 "Universitat i Estudis Generals", a fi d'atendre les activitats avaluadores previstes, fonamentalment en relació amb els costos directes de comités i comissions d'avaluació, per import de 100.000,00 €.

 1. Modificació pressupostària, expedient 09.033/18-152.

Transferència del capítol 2 dels programes 421.20 "Administració de personal" i 422.30 "Ensenyament secundari" i del capítol 4 d'aquest programa i del programa 422.20, "Ensenyament primari", al capítol 2 d'aquest últim programa per la necessitat d'incrementar la dotació per a despeses corrents i de funcionament, per import de 6.610.960,00 €.

 1. Modificació pressupostària, expedient 09.032/18-151.

Transferència de crèdits del capítol 2 del programa 421.20 "Administració de personal" a la línia S5598 «Ajudes escolars. Alumnes centres E.I. Primer cicle, en centres de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada. Bo infantil» del capítol 4 del programa 422.20 "Ensenyament primari" en haver-se presentat un important nombre de recursos, per import de 600.000,00 €

 1. Modificació pressupostària, expedient 09.030/18-134.

Generació de crèdit en la línia de subvenció de concessió directa 168.1.a) S8134 "Esport base. Col·laboració en l'organització de campionats d'Espanya en edat escolar" del capítol 4 del programa 457.10 "Foment de l'activitat esportiva" per ingressos finalistes no previstos del Consell Superior d'Esports a aquelles comunitats que desenvolupen campionats d'Espanya en edat escolar, per import de 41.764,71 €.

 1. Modificació pressupostària, expedient 06.018.18-111 III Part.

Transferència de disponibilitats de diverses seccions, capítols i programes al capítol 2 del programa 412.2 "Prestacions assistencials, farmacèutiques i complementàries" de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a fer front a compromisos de despesa ineludibles i prioritaris, per import de 52.061.118,00 €.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:25 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].