Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 13/09/2019

ACTA DEL CONSELL 13/09/2019

Órgan: Consell

Data: 13/09/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Transports, Relacions amb les Corts, Retribucions, Serveis socials, Formació, Funció Pública, Esports, Pressupost públic, Seguretat, Sanitat, Universitats, Cultura, Ocupació - Treball, Educació, Despesa. Emergències climàtiques ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

13 DE SETEMBRE DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 13 de setembre de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

Presidenta del Consell, en funcions

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Secretari del Consell, en funcions

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

ABSENTS

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

 

El president obri la sessió a les 09:15 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret de provisió de notaries a la Comunitat Valenciana.

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 72/2019 per obligacions contretes entre 2018 i 2019 per import de 2.235.353,98 (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 33/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 1.984,18 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 37/2019 per obligacions contretes en 2019, per import de 67.722,90 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de l'execució dels serveis de neteja dels centres docents públics de la Comunitat Valenciana, per import de 8.463.159,71 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Sueca per al funcionament de l'Espai Joan Fuster, amb una dotació de 30.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al foment de la formació i tutorització d'entrenadors i entrenadores esportius, amb una dotació de 28.600,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació d'Instituts Comarcals del País Valencià per a la investigació i divulgació històrica del patrimoni cultural valencià en 2019, amb una dotació de 45.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Ratificació de l'acord de distribució de l'increment addicional del 0,25 % de la massa salarial previst en els pressupostos de la Generalitat de 2019 relatiu al personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb una dotació de 3.785.510,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de concessió de diverses subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades per import total de 4.087.303,45 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx de finançament d'un projecte d'investigació i experimentació en compostatge, amb una dotació de 100.000,00 €.

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Autorització per a la contractació de l'execució d'obres del projecte de la línia 9 de la xarxa Tram d'Alacant d'FGV entre Teulada i Gata. Exp. 19/024, amb un valor màxim estimat de 14.901.757,09 € (IVA exclòs).

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Decret de creació de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret de concessió de condecoracions i distincions de la Generalitat al mèrit policial de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Decret de creació de facultats en la Universitat Internacional Valenciana.
 2. Decret d'autorització d'implantació d'ensenyaments universitàris oficials de màster i grau en la Universitat Europea de València i la Universitat Internacional Valenciana.
 3. Decret d'autorització d'implantació d'ensenyaments universitaris oficials de màster i grau en la Universitat de València-Estudi General, la Universitat Politècnica de València i la Universitat Miguel Hernàndez d'Elx.
 4. Decret d'autorització de supressió d'ensenyaments oficials universitaris de grau i màster en la Universitat de València-Estudi General, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Cardenal Herrera-CEU, la Universitat Catòlica de València, i la Universitat Europea de València.

 

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

CONSELL

 1. Declaració institucional amb motiu de la situació d'emergència meteorològica per pluges en la Comunitat Valenciana.

 

La Dana o gota freda que ha colpejat durament la Comunitat Valenciana des de dilluns segueix en fase crítica. És un fenomen que, malgrat ser propi d'esta època de l'any i de la nostra zona de litoral, enguany s'està manifestant amb una especial virulència. No és la primera vegada que els valencians i les valencianes ens enfrontem a un fenomen així i entre tots i totes hem sabut col·laborar i trobar solucions.

 

Però és necessari donar-li a aquest fenomen la importància que mereix, ja que el canvi climàtic està agreujant les conseqüències d'aquest episodis.

 

En les últimes hores s'han desbordat els rius Segura i Clariano al seu pas per diferents municipis com Ontinyent i Orihuela. El temporal ha afectat també altres comarques i nuclis de població costanera, com Dénia, i s'ha procedit al desallotjament i trasllat de les persones afectades.

 

En algunes zones ha plogut en una hora quasi el mateix que en tot un any.

 

A més, la construcció en el passat en zones inundables ha agreujat encara més les conseqüències d'aquest tipus de fenòmens.

 

El Consell s'ha mobilitzat davant aquesta situació i estem supervisant en tot moment i sobre el terreny les zones afectades. Tant el president com les conselleres i consellers que tenen serveis i infraestructures afectades han atés o s'han desplaçat a les zones damnificades. Hem estat amb les persones afectades i hem seguit al seu costat la intranquil·litat provocada per la tempesta i el curs de les aigües. El Consell, a més, expressa el seu suport als alcaldes i alcaldesses que en aquests dies estan patint moments molt difícils junt als seus veïns i veïnes.

 

Des del Centre de Gestió i Seguretat Viària s'està informant puntualment de l'estat de les carreteres, sobretot a la Vall d'Albaida, La Costera i la Vega Baja, que són les més afectades fins al moment.

 

La Generalitat ha desplegat tot els mitjans i recursos possibles i compta amb l'ajuda de la Unitat Militar d'Emergència i altres unitats de l'exèrcit. I, per descomptat, amb els recursos d'ajuntaments i diputacions.

 

Volem agrair als i les professionals de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, policies locals, Policia Nacional, Guàrdia Civil, bombers, personal sanitari i membres de Protecció Civil l'esforç i l'actuació responsable que estan mostrant davant aquesta situació.

 

La prudència és fonamental i per això, des del Consell fem una crida a continuar mantenint-la en un exercici de responsabilitat que la ciutadania de la Comunitat Valenciana ha demostrat en les últimes hores una vegada més.

 

El Consell recorda que la gota freda encara no ha acabat. El fet que no ploga en un moment determinat no significa que el perill haja passat. La crescuda d'un riu o un barranc pot produir-se en qüestió de minuts.

 

El Consell ha estat, està i estarà en tot moment al costat de la població afectada. Ara, i quan haja passada la situació d'emergència. I posarem tots els mitjans per a recuperar la normalitat i perquè les persones que s'han vist desplaçades puguen tornar a les seues llars. El Consell acordarà les mesures necessàries per pal·liar els danys causats, en coordinació amb els ajuntaments i diputacions, el govern d'Espanya i la Unió Europea.

 

El Consell també vol agrair el suport del Govern central, i altres comunitats autònomes, que s'han posat a disposició de la Generaliat, així com traslladar la nostra solidaritat i condol a les famílies de les persones d'altres comunitats també afectades pel temporal, que han perdut la vida o estan patint situacions tant greus com les nostres.

 

Agraïm de cor el treball i la solidaritat demostrat per milers de veïns i veïnes a tants llocs de la Comunitat Valenciana. Elles i ells són la nostra força, el nostre major capital.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:45 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

La vicepresidenta del Consell : Mónica Oltra Jarque; El conseller secretari, en funcions: Vicent Marzà Ibáñez. [segueixen signatures i rúbriques].