Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 12/07/2019

ACTA DEL CONSELL 12/07/2019

Órgan: Consell

Data: 12/07/2019
Localitat: Borriana

Temes: Empresa, Organització GVA, Agricultura, Transports, Ports, Infància i adolescència, Funció Pública, Formació, Esports, Igualtat, Pressupost públic, Joventut, Seguretat, Universitats, Turisme, Cooperativisme/Economia social, Infraestructres, Cultura, Ocupació - Treball, Educació, Despesa, , Nomenaments i cessaments, sector Públic, Comptes anuals societats ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

12 DE JULIOL DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Borriana, a la seu de l'Ajuntament, el 12 de juliol de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió extraordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 10:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Decret de cessament de Francisco Javier Quesada Ferre com a vocal i vicepresident del Consell d'administració de l'EPSAR, en representació de l'Administració de la Generalitat.
 2. Acord de nomenament de Paula Tuzón Marco com a vocal i vicepresidenta del Consell d'administració de l'EPSAR en representació de l'Administració de la Generalitat.

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Associació Club de Producte Turístic Introducing Castelló per a la realització d'accions de promoció i marqueting de l'oferta turística de la província de Castelló en 2019 amb una dotació de 80.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Associació de Fogueres Especials d'Alacant per a la realització d'actuacions de màrqueting col·laboratiu per a la promoció de Les Fogueres d'Alacant en 2019 amb una dotació de 35.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'associació «Cátedra China» per al foment de la imatge de la CV en l'àmbit de la promoció turística i cultural en 2019 amb una dotació de 55.000,00 €.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a l'avaluació de les situacions de risc i desemparament de la infància i l'adolescència amb una dotació de 80.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i FGV per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes amb una dotació de 166.430,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i Autos Vallduxense SL per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes amb una dotació de 21.380,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i TRAVICOI SA per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes amb una dotació de 20.420,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i HERCA SL per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes amb una dotació de 10.350,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i Autobuses Buñol, SL per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes amb una dotació de 570,00 €.
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 49/2019 per obligacions contretes en 2017 per import de 129.150,08 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 56/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 2.049.127,78 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 60/2019 per obligacions contretes entre 2014 i 2019, per import de 20.225,59 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 65/2019 per obligacions contretes entre 2017 i 2019 per import d'1.885.755,11 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Modificació pressupostària exp. 09.004/19-067.

Autorització d'una transferència de crèdits del capítol 2 del programa 421.30 "Ordenació educativa" al capítol 1 del programa 421.50 "Avaluació, innovació i qualitat educativa", per reconeixement judicial (Jutjat Social núm. 8 de València) de la naturalesa laboral de la relació amb la Generalitat dels becaris per a pràctiques professionals en assistència lingüística d'anglés (English Helpers)i reconeixement del dret a percebre la diferència retributiva corresponent al període 01/10/2012 a 31/05/2013, per import de 535.228,24 €.

 1. Modificació pressupostària exp. 05.005/19-065.

Autorització d'una transferència de crèdit del capítol 5 del programa 612.60 "Despeses diverses" a la línia X0706 (Finançament Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències) del capítol 4 del programa 221.30, "Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències", per a la inclusió d'una línia de concessió directa «Ajudes per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals iniciats a Culla en 2017, i a Sagunt i a Llutxent en 2018», en el capítol 4 del programa 221.10, "Emergències, protecció civil i extinció d'incendis" del pressupost de l'AVSRE, per import de 2.041.962,45 €.

 1. Modificació pressupostària exp. 08.004/19-066.

Autorització d'una transferència de crèdits del capítol 6 del programa 513.10, "Infraestructures públiques", al capítol 6 del programa 513.30 "Planificació, transports i logística" per a l´adquisició de bàscules mòbils per als controls de pesatge de càrrega, per import de 150.000,00 €

 1. Modificació pressupostària exp. 08.003/19-064.

Autorització d'una transferència de crèdit del capítol 3 del programa 511.10 "Direcció i serveis generals", al capítol 2 del programa 514.30, "Ports, aeroports i costes" per a complir la sentència núm 463/2018, de 22/06/2018 TSJ-CV, en concepte de despeses per devolució d'amarres a Marina Greenwich, SA, per import de 309.901,62 €.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació Joan Pau II – Gitanos i Marginats, titular del CAES Madre Petra de Torrent, per al finançament del servei de transport escolar en 2019, amb una dotació de 32.500,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament del programa «Hospi.Esport» amb una dotació de 60.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació de la CV per a la Pilota Valenciana per a donar suport a campionats i trofeus oficials amb una dotació de 165.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Ciclisme de la CV per a la tecnificació en el Centre Especialitzat d'Alt Rendiment de Ciclisme de València amb una dotació de 25.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Judo i disciplines associades de la CV per a la tecnificació en el Centre Especialitzat d'Alt Rendiment de Judo en València amb una dotació de 130.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Natació de la CV per a la tecnificació en el Centre de Tecnificació Esportiva La Petxina de València amb una dotació de 55.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació d'Hoquei de la CV per a la tecnificació en el Centre de Tecnificació Esportiva La Petxina de València amb una dotació de 25.000,00 €.
 8. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació d'Halterofília de la CV per a la tecnificació en el Centre de Tecnificació Esportiva La Petxina de València amb una dotació de 25.000,00 €.
 9. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Gimnàstica de la CV per a la tecnificació en el Centre de Tecnificació Esportiva d'Alacant amb una dotació de 25.000,00 €.
 10. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Frontennis i Pilota de la CV per a la tecnificació en el Centre de Pilota de València amb una dotació de 35.000,00 €.
 11. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació d'Esports Adaptats de la CV per a la tecnificació en el Centre de Tecnificació Esportiva La Petxina de València amb una dotació de 35.000,00 €.
 12. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Bàdminton de la CV per a la tecnificació en el Centre de Tecnificació Esportiva d'Alacant amb una dotació de 35.000,00 €.
 13. Autorització de subscripció del conveni entre l'Institut Valencià de Cultura i «La Caixa» per a l'organització de concerts escolars amb una dotació de 400,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 03/2019 per obligacions contretes entre 2009 i 2013 per import de 47.674.287,37 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana per al seu funcionament en 2019 amb una dotació de 250.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb FECOVI per al seu funcionament en 2019 amb una dotació de 25.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb FEVECTA per al seu funcionament en 2019 amb una dotació de 200.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Cooperatives Elèctriques de la CV per al seu funcionament en 2019 amb una dotació de 25.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la FECOAV per al seu funcionament en 2019 amb una dotació de 200.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb la FCCV per al seu funcionament en 2019 amb una dotació de 25.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la CV per al desenvolupament de plans de consolidació empresarial en 2019 amb una dotació de 400.800,00 €.
 8. Autorització de subscripció del conveni amb FEVES-FESAL PV per a la promoció i defensa dels interessos de les societats laborals a la CV en 2019 amb una dotació de 200.000,00 €.
 9. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA-SERVEF i AITEX per a accions formatives en matèria d'I+d+i en 2019 amb una dotació de 99.969,60 €.
 10. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA-SERVEF i AIMPLAS per a accions formatives en matèria d'I+d+i en 2019 amb una dotació de 99.999,20 €.
 11. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA-SERVEF i AIJU per a accions formatives en matèria d'I+d+i en 2019 amb una dotació de 99.988,80 €.
 12. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA-SERVEF i INESCOP per a accions formatives en matèria d'I+d+i en 2019 amb una dotació de 99.998,70 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per al finançament de la Càtedra d'Estructures Agràries en 2019 amb una dotació de 30.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a finançar un projecte d'investigació i experimentació d'estratègies agroecològiques amb una dotació de 150.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 19/12180/003 per obligacions contretes en 2019 per import de 6.245,68 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 19/12110/005 per obligacions contretes en 2019 per import de 9.002,40 (IVA inclòs).

 

DECRETS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret d'establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat del personal de les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret de determinació del calendari laboral en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a 2020.

 

 

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Ciutat de les Arts i les Ciències, SAU (CACSA), adopta els acords següents:
  • Aprovació dels comptes de l'exercici 2018, aplicació de resultats, i atorgament de facultats per a executar-ho.

 

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valencina, SAU (SPTCV), adopta els acords següents:
  • Aprovació dels comptes de l'exercici 2018, aplicació de resultats, i atorgament de facultats per a executar-ho.

 

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana SAU (CIEGSA), adopta els acords següents:
  • Aprovació dels comptes de l'exercici 2018, aplicació de resultats, i atorgament de facultats per a executar-ho.

 

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA, adopta els acords següents:
  • Aprovació dels comptes de l'exercici 2018, aplicació de resultats, i atorgament de facultats per a executar-ho.

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELL

 • Decrets de cessament dels alts càrrecs de l'Administració del Consell següents:

 

Bárbara López Ramón, sotssecretària de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

 

 • Decrets de nomenament com a alts càrrecs de l'Administració del Consell de les persones següents:

 

Antoni Llorente Ferreres, sotssecretari de la conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Marina Aparicio Barberán, directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència. María José Cortell Simón, directora general d'Acció Comunitària i Barris Inclusius. Enric Juan Alcocer, director general d'Infraestructures de Serveis Socials. Enrique Ferrer Lorente, director general de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials. Bárbara López Ramón, directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia. José Joaquín Carrión Candel, director general de Centres Docents. María Ángeles Herranz Ábalos, directora general de Personal Docent. Raquel Andrés Gimeno, directora general d'Inclusió Educativa. Ofèlia Gimeno Forner, directora general de Salut Pública i Addiccions. Teresa García Muñoz, directora general d'Emprenedoria i Cooperativisme. Maria Empar Martínez Bonafé, directora general d'Indústria, Energia i Mines. María Dolores Parra Robles, directora general d'Internacionalització. Rosa Ana Seguí Sanmateu, directora general de Comerç, Artesania i Consum. Gustavo José Gardey Cardona, director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral. Carlos Domingo Soler, director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible. María Jesús Pérez Galant, directora general de Participació Ciutadana. Andrés Gomis Fons, director general de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern. I José Ignacio Pérez Rico, director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

 

ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Variació de límits. Exp. VL 07.001/19-012

Autorització de l'increment del límit per a comprometre despeses pluriennals per a l'anualitat 2020, a càrrec de la línia de subvenció S8414 (Beques per a la preparació d'oposicions) del capítol 4 del programa 121.30 "Formació i estudis".

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 11:25 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].