Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 11/01/2019

ACTA DEL CONSELL 11/01/2019

Órgan: Consell

Data: 11/01/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Hisenda, Cultura, Patrimoni, Emergències, Cooperació al desenvolupament, Educació, Memória histótica ;


Text:

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

11 DE GENER DE 2019

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, l'11 de gener de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

El president obri la sessió a les 09:30 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:
 • Presidència

Preguntes escrites núm.: 47206, 47221, 47233, 47235, 47241, 47243, 47249 i 47258.

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Preguntes escrites núm. 47217, 47229 i 47245.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Preguntes escrites núm.: 47216, 47224, 47234, 47240 i 47261 a 47263.

 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Pregunta escrita núm. 47215.

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Preguntes orals Ple núm.: 1658 i 1659.

Preguntes escrites núm.: 47272, 47201, 47202, 47214, 47236, 47242, 47244, 47247, 47248, 47250, 47254, 47255 i 47259.

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Preguntes escrites núm.: 47203, 47204, 47213, 47252, 47253, 47256, 47257 i 47260.

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

 

Preguntes escrites núm.: 47212, 47225, 47226, 47246 i 47251.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Resolució núm. 1515/IX.

Pregunta oral Ple núm. 1661.

Preguntes escrites núm.: 47211, 47223, 47237, 47238 i 47273 a 47283,

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Resolució núm. 1516/IX.

Preguntes escrites núm. 47210, 47222, 47227, 47232 I 47239.

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Pregunta escrita núm. 47209.

 1. Acord de modificació dels estatuts de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització del conveni amb l'Ajuntament de Sagunt per a l'autorització del conservatori professional de música Joaquín Rodrigo.
 2. Autorització del conveni amb la Mancomunitat Intermunicipal de L'Horta Sud per al manteniment del centre d'educació especial «La Unió de Torrent».

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Presa de coneixement de la memòria de gestió d'actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat 2018.

DECRETS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Decret d'aprovació dels estatuts de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret de regulació del Consell Assessor del Mecenatge, i dels procediments per a la declaració i la comunicació de l'interés social de projectes i activitats culturals, cientifiques i esportives no professionals.

S'ajornen els assumptes següents:

PROJECTES DE DECRET

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Projecte de decret d'aprovació de les bases reguladores, i de concessió d'ajudes per a combatre les plagues i malalties dels cultius afectats per la tempesta de l'1 de juliol de 2018, a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:55 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].