Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 10/10/2018

ACTA DEL CONSELL 10/10/2018

Órgan: Consell

Data: 10/10/2018
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Avantprojecte de llei; ajudes, despoblament; territorio ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

10 D'OCTUBRE DE 2018

EXTRAORDINÀRIA

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 10 d'octubre de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió extraordinària del Consell.

 

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

ABSENTS

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

 

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

 

 

La vicepresidenta obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Decret pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana.

 

 

 

 

AVANTPROJECTES DE LLEI

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

1. Proposta d'avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat

 

 

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, la vicepresidenta dóna per finalitzada la sessió a les 09:45 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

 

La vicepresidenta del Consell : Mónica Oltra Jarque; El conseller secretari, en funcions: Vicent Marzà Ibáñez. [segueixen signatures i rúbriques].