Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 10/05/2019

ACTA DEL CONSELL 10/05/2019

Órgan: Consell

Data: 10/05/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Agricultura, Justícia, Relacions amb les Corts, Administració local, Serveis socials, Formació, Infància i adolescència, Igualtat, Assistència jurídica, Urbanisme, Tributs, Sanitat, Indústria, Economia, Universitats, Investigació / Recerca, Turisme, Cultura, Emergències, Cooperació al desenvolupament, Despesa ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

10 DE MAIG DE 2019

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 10 de maig de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

 

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

El president obri la sessió a les 09:25 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització del conveni entre TCV i la fundació Palau de les Arts "Reina Sofia" per a promoció i màrqueting de la cultura de la Comunitat Valenciana en 2019, amb una dotació de 370.000,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 06/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 23.386,28 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització a l'Advocacia General de la Generalitat per a exercir l'acció popular en un cas d'agressió masclista a Vinaròs amb resultat de mort.
 2. Autorització a l'Advocacia General de la Generalitat per a exercir l'acció popular en un cas d'agressió masclista a Rojales amb resultat de mort.
 3. Autorització del conveni tipus entre la Generalitat i diferents ajuntaments sobre Punts de trobada familiar.
 4. Autorització del conveni amb la Congregació de Germanes de la Nostra Senyora de la Consolació per a la gestió i finançament de la residència de tercera edat de Morella en 2019 amb una dotació d'1.489.200,00 €.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 22/19 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per un import de 253.072,50 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 28/19 per obligacions contretes en 2019 per un import de 85.072,95 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 29/19 per obligacions contretes en 2019 per un import de 105.982,10 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 30/19 per obligacions contretes en 2018 per unn import de 13.134,16 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització del conveni entre l'Agència Tributària Valenciana i diversos ajuntaments per a la campanya de l'IRPF 2018.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 12/2019 per obligacions contretes en 2019 per un import de 564.951,81 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Autorització del conveni amb l'Agència Valenciana d'Innovació per a la realització d'un programa de cooperació a l'àmbit de la formació.
 2. Autorització del conveni amb el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors per a la formació contínua en matèria de violència de gènere.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-19/2019SCA per obligacions contretes en 2019 per import de 66.157,40 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autoroització d'acord marc per al subministrament de medicaments d'ús humà per al tractament de fibrosi pulmonar idiopàtica, amb un valor màxim estimat de 22.306.560,48 € (IVA exclòs).
 2. Autorització del conveni entre la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) i la Universitat Politècnica de València, en materia d'I+D+i, amb una dotació de 45.325,00 €.
 3. Autorització del conveni entre la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx en materia d'I+D+i, amb una dotació de 15.800,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Acord d'actualització de les tarifes aplicables a la prestació del servei públic d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a la Comunitat Valenciana.
 2. Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General de desenvolupament i manteniment de les previsions macroeconòmiques de l'economia valenciana 2019 amb una dotació de 33.000,00 €.
 3. Autorització del conveni entre l'IVACE i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló per a la celebració de "Qualicer" edició XVI 2019 amb una dotació de 30.000,00 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 03/2019 LABORA-Servef per obligacions contretes en 2018 per un import de 96.270,41 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Autorització de conveni amb l'Ajuntament de Xàtiva per a la regeneració i renovació del nucli antic en 2019 amb una dotació de 436.402,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/008 per obligacions contretes en 2019 per un import de 39.446,30 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2017/29/59 per obligacions contretes en 2018 per un import de 21.020,58 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2017/29/60 per obligacions contretes en 2018 per un import de 577.842,50 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2017/29/61 per obligacions contretes en 2018 per un import de 6.670,92 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2017/29/130 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per un import de 8.359,29 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Autorització del conveni amb l'Associació Comité Espanyol de l'UNRWA per a la realització del projecte "Millora de l'accés al dret a l'educació primària de la població infantil afectada per l'emergència a Síria. Fase IV", amb una dotació de 250.000,00 €.
 2. Autorització del conveni amb Cruz Roja Española per a la realització del projecte "Acció humanitària de la Comunitat Valenciana a través del centre logístic d'emergències internacionals 2019", amb una dotació de 250.000,00 €.
 3. Autorització del conveni amb la Fundació UNICEF-Comité Espanyol per a la realització del projecte "Atenció integral a xiquets i xiquetes vinculats amb forces i grups armats a la República Centreafricana", amb una dotació de 250.000,00 €.
 4. Autorització del conveni amb l'Associació Espanya amb ACNUR-Comité Espanyol de l'ACNUR per a la realització del projecte "Protecció de famílies desplaçades pel conflicte a Iemen", amb una dotació de 250.000,00 €.

 

DECRETS

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i concessió d'ajudes per a pal·liar els danys produïts per l'incendi forestal de l'estiu de 2018 iniciat en Llutxent, per a restauració agroforestal per import de 933.942,10 €.

 

INFORMES

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. El president informa sobre l'activitat parlamentària del Consell en la IX legislatura.

S'ajornen els assumptes següents:

PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Proposta d'autorització de subvenció a l'Institut Valencià d'Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA) per a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars en el curs 2018-2019.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:45 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].