Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 10/04/2020

ACTA DEL CONSELL 10/04/2020

Órgan: Consell

Data: 10/04/2020
Localitat: Reunió telemàtica

Temes: Agricultura, Administració local, Transports, Justícia, Serveis socials, Alimentació , Igualtat, Joventut, Pressupost públic, Assistència jurídica, Habitatge, Sanitat, Economia, Medi ambient, Universitats, Salut pública, Participació ciutadana, Ocupació - Treball, Emergències, Educació, Despesa, Covid-19, Estat d'alarma ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

10 D'ABRIL DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

El 10 d'abril de 2020 es reuneixen, excepcionalment, de forma telemàtica i prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

S'ha verificat de visu la identitat de les persones integrants del Consell i les garanties tècniques de la plataforma de videoconferència, d'acord amb allò previst pel Decret 37/2020, de 20 de març, del Consell, sobre funcionament telemàtic dels òrgans de govern de l'Administració de la Generalitat.

 

El president obri la reunió telemàtica a les 09:10 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1.      Autorització de l'expedient de rescabalament EI-06/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 7.792,85 (IVA inclòs).

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

2.      Ratificació de la Resolució de 03/04/2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es confirmen mesures extraordinàries de gestió dels serveis socials i sociosanitaris en salvaguarda de les persones més vulnerables en el marc de la pandèmia per Covid-19 i s'estableixen noves.

3.      Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell per a regular l'emissió del Carnet Jove.

4.      Autorització de l'expedient de rescabalament 01/2020 per obligacions contretes entre 2016 i 2018, per import de 363.954,46 € (IVA inclòs).

5.      Autorització de l'expedient de rescabalament 03/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 488.051,04 € (IVA inclòs).

6.      Autorització de l'expedient de rescabalament 05/2020 per obligacions contretes en 2020 per import d'1.354.967,37 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

7.      Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació del servei de desinfecció de la seu de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per la Covid-19, per import de 72.987,20 € (IVA inclòs).

8.      Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Alacant per a la rehabilitació d'elements comuns del complex residencial "Ciudad Elegida Juan XXIII" en 2020 amb una dotació de 400.910,00 €.

9.      Autorització de la subscripció de l'acord de cooperació amb la Universitat Politècnica de València per al foment del coneixement i la difusió a la societat de temàtiques relacionades amb l'habitatge amb una dotació de 30.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

10.   Autorització de modificació pressupostària VL 09.001/20-005.

Autorització d'una ampliació de límits quantitatius per a comprometre despeses pluriennals amb càrrec a les línies que donen cobertura al programa Edificant, per a la construcció, ampliació i adequació de centres escolars mitjançant delegació en entitats locals.

11.   Autorització de modificació pressupostària, exp. 05.001/20-005 II part.

Autorització d'una transferència de crèdit del cap. 2 del programa 612.60 "Despeses Diverses" al cap. 4 del programa 111.70 "Gabinet d'organització", per a incrementar la dotació de la línia S0934 "Ajudes danys temporal setembre 2019" una vegada aprovat el decret del Consell que modifica el Decret 196/2019, incrementant l'import global màxim de les ajudes de 13.500.000,00 € a 20.991.448,00 €.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

12.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència de diverses contractacions de subministrament de material i servei de neteja i desinfecció en les seus judicials de la Comunitat Valenciana per la Covid-19 per import total de 269.475,66 € (IVA inclòs).

13.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació per l'AVSRE del subministrament de material de protecció per la Covid-19 per import de 431.255,00 € (IVA inclòs).

14.   Autorització de l'expedient de rescabalament 8/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 744,15 € (IVA inclòs).

15.   Autorització de l'expedient de rescabalament 9/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 28.164,34 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

16.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació del subministrament d'aliments a l'alumnat per la Covid-19, per import de 3.535.500,00 € (IVA inclòs).

17.   Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Casinos per a la creació d'una escola infantil de primer cicle.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

18.   Autorització de subscripció del conveni amb el Col·legi professional de Tècnics superiors sanitaris de la CV, com a entitat col·laboradora de les aportacions per tractaments ortoprotètics.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

19.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació per l'EPSAR de la reparació de l'emissari submarí de Peníscola afectat per la borrasca "Glòria", per un import estimat de 826.943,98 € (IVA inclòs).

20.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació per l'EPSAR de la reparació de l'emissari submarí d'Orpesa afectat per la borrasca "Glòria" per un import estimat de 875.879,81 € (IVA inclòs).

21.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació d'una campanya divulgativa sobre subministrament d'aliments en l'estat d'alarma declarat per la Covid-19 per un import estimat de 18.150,00 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

22.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació d'un servei de taxi, en l'àrea de València, per al trasllat de personal sanitari per la Covid-19 per import de 213.840,00 € (IVA inclòs).

23.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació d'un servei de taxi, en l'àrea de Castelló, per al trasllat de personal sanitari per la Covid-19, per import de 49.500,00 € (IVA inclòs).

24.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació d'un servei de taxi, en l'àrea d'Alacant per al trasllat de personal sanitari per la Covid-19 per import de 34.320,00 € (IVA inclòs).

25.   Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació d'un servei de taxi, en l'àrea de Benidorm, per al trasllat de personal sanitari per la Covid-19, per import de 18.480,00 € (IVA inclòs).

26.   Autorització de l'expedient de rescabalament 6/2020 per obligacions contretes en 2019 per import total de 666.119,37 € [503.653,24 € (IVA inclòs) i 162.466,13 € (exempt d'IVA)].

27.   Autorització de l'expedient de rescabalament 7/2020 per obligacions contretes en 2019 per import total de 275.160,69 € [203.539,76 € (IVA inclòs) i 71.620,93 € (exempt d'IVA)].

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

28.   Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la "Càtedra de Govern Obert, participació i dades obertes", en matèria de participació ciutadana, en 2020 amb una dotació de 29.400,00 €.

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1.      Decret d'incorporació de declaració responsable a la documentació a adjuntar per a la sol·licitud d'ajudes convocades pel Decret 236/2019, de 18 d'octubre, del Consell, dins del marc de la crisi sanitària per la Covid-19.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

2.      Decret d'adopció de mesures, per la Covid-19, per a l'acreditació de les actuacions dels serveis d'assistència jurídica gratuïta per a la meritació de la indemnització.

DECRETS LLEI

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

1.      Decret llei d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques a les persones treballadores afectades per un ERTO, i a les que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19, amb una dotació de 33.000.000,00 €.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió telemàtica a les 09:45 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].