Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 10/01/2020

ACTA DEL CONSELL 10/01/2020

Órgan: Consell

Data: 10/01/2020
Localitat: ALACANT

Temes: Seguretat, Sanitat, Relacions amb les Corts, Administració local, Investigació / Recerca, Turisme, Infraestructres, Consum, Emergències ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

10 DE GENER DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En Alacant, a la Casa de les Bruixes, el 10 de gener de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:50 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

  1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

2. Acord sobre ampliació de l'abast de les actuacions per a pal·liar els danys produïts per la DANA de setembre de 2019.

3. Autorització de subscripció del conveni marc amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, per a la formació i investigació en matèria de seguretat i emergències.

4. Autorització de subscripció del conveni amb l'associació cultural Falla Els Vents per a l'organització de cursos de formació de persones consumidores reconegudes com a expertes (CRE).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

5. Autorització de l'adhesió al conveni entre l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i la Xunta de Galicia per a la implementació dels programes d'optimització d'ús d'antibiòtics (PROA) en l'àmbit hospitalari, d'atenció primària i sociosanitari.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

6. Autorització de subscripció del conveni amb l'INE sobre cooperació estadística i intercanvi d'informació.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

7. Presa de coneixement de la contractació d'emergència a TRAGSA de les actuacions de segellament i restauració ambiental a la pedania de la Murada d'Orihuela, consequència de la DANA de setembre de 2019, per un import de 499.873,04 €.

 

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Decret de regulació de l'estatut del municipi turístic de la Comunitat Valenciana.

 

 

S'ajornen els assumptes següents:

PROJECTES DE DECRET

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Projecte de decret de regulació dels òrgans de coordinació de l'acció turística, i de l'organisme públic per a la gestió de la política turística.

 

 

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELL

  1. Cessaments i nomenaments d'alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.

Decrets de cessament d'Antoni Llorente Ferreres com a sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública; de nomenament de José Vicente Soler Gironés com a director general d'Economia Sostenible; de cessament de Jesús Ignacio Blanco Giner com a secretari autonòmic de Participació i Transparència; i de nomenament d'Antoni Llorente Ferreres com a secretari autonòmic de Participació i Transparència.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:20 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].