Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 08/05/2020

ACTA DEL CONSELL 08/05/2020

Órgan: Consell

Data: 08/05/2020
Localitat: Reunió telemàtica

Temes: Agricultura, Transports, Infància i adolescència, Igualtat, TIC, Pressupost públic, Assistència jurídica, Urbanisme, Sanitat, Economia, Infraestructura de dades espacials (IDE) / Cartografia, Medi ambient, Mitjans de comunicació social, Salut pública, Ocupació - Treball, Emergències, Educació, Despesa, COVID-19, Estat d'alarma ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

8 DE MAIG DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

El 8 de maig de 2020 es reuneixen, excepcionalment, de forma telemàtica i prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

S'ha verificat de visu la identitat de les persones integrants del Consell i les garanties tècniques de la plataforma de videoconferència, d'acord amb allò previst pel Decret 37/2020, de 20 de març, del Consell, sobre funcionament telemàtic dels òrgans de govern de l'Administració de la Generalitat.

El president obri la reunió telemàtica a les 09:05 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació d'un servei de comunicació per a la difusió d'una segona campanya informativa sobre la COVID-19 per import de 605.000,00 € (IVA inclòs).

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització a l'Advocacia General per a exercir l'acció popular en un cas d'agressió masclista a Vilanova de Castelló amb resultat de mort.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 10/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 6.414.460,59 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 12/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 704.317,89 € (IVA inclòs).
 4. Ratificació de la Resolució de 28/04/2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es regulen els desplaçaments dels xiquets i xiquetes sota la guarda o tutela de la Generalitat durant la situació de crisi sanitària ocasionada per Covid-19.
 5. Ratificació de la Resolució de 03/05/2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es regulen els desplaçaments i l'activitat física a l'aire lliure dels xiquets, xiquetes i adolescents sota la guarda o tutela de la Generalitat durant la situació de crisi sanitària ocasionada per Covid-19.

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Alcoi per a l'actuació de regeneració i renovació urbana en 2020 amb una dotació de 423.917,47 €.
 2. Autorització de la subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques formatives en 2020 amb una dotació de 19.500,00 €.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2020/04R01/3 per obligacions contretes en 2019 per import d'11.296,59 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per a ampliar el crèdit del capítol 2, en el programa 412.2 "Prestacions assistencials, farmacèutiques i complementàries" en 398.457.170,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 18/2020 per obligacions contretes en 2020 per import d'11.896,44 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de subministrament d'aliments a l'alumnat per la COVID-19 per import d'11.132.760,00 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de subscripció del conveni amb Creu Roja Espanyola per al finançament del transport i menjador escolar de l'alumnat del centre específic d'Educació Especial Paràlisi Cerebral Infantil Creu Roja de València en 2020 amb una dotació de 245.100,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Unió Musical de Llíria per al finançament de l'ensenyament elemental de música amb una dotació de 150.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació Joan Pau II – Gitanos i Marginats, per al transport de l'alumnat del centre "Madre Petra" de Torrent en 2020 amb una dotació de 32.500,00 €.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-19/20 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 9.271,92 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-20/20 per obligacions contretes en 2020 per import de 55.676,65 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de la contractació del servei de neteja i serveis complementaris dels centres dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb un valor estimat de 474.402.222,08 € (IVA exclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació del servei de consultoria en matèria de logística, transport i duanes del subministrament de material sanitari per la COVID-19, per import estimat de 24.200,00 € (IVA inclòs).
 3. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació per a l'adquisició de material informàtic per la COVID-19 per import de 690.330,36 (IVA inclòs).
 4. Autorització de la subscripció del conveni amb Fontilles Fundació de la Comunitat Valenciana per a la contribució en 2020 a l'atenció sociosanitària de les persones afectades per lepra amb una dotació de 850.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció del conveni amb UGT-PV per a la realització d'accions en matèria de prevenció de riscos laborals amb una dotació de 200.000,00 €.
 2. Autorització de la subscripció del conveni amb CCOO-PV per a la realització d'accions en matèria de prevenció de riscos laborals amb una dotació de 200.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència acordada per l'EPSAR de les obres "Reparació de l'emissari submarí de Moraira" per import estimat de 564.464,32 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència acordada per l'EPSAR de les obres de "Reparació de l'emissari submarí d'Alcossebre" per un import estimat de 393.982,17 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de subscripció del conveni tipus amb les entitats per a l'execució de les inversions destinades a millores d'instal·lacions de gestió de residus amb una dotació de 2.475.900,00 €.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Autorització de la subscripció del conveni entre l'ICV i l'Institut Geológic i Miner d'Espanya (IGME) per a l'actualització en 2020-2023 de la cartografia geològica i geomorfològica 1:25.000 de la Comunitat Valenciana amb una dotació de 500.000,00 €.
 2. Presa de coneixement de la declaració de la contractació d'emergència del subministrament de mascaretes i guants per al personal del departament i el seu sector públic per la COVID-19 per import de 280.599,00 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR2017/29/58 per obligacions contretes en 2018 per import de 151.180,26 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2017/29/63 per obligacions contretes en 2018 per import de 216.183,44 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2017/01/64 per obligacions contretes en 2018 per import de 270.439,63 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de subministraments d'elements de protecció per a les oficines PROP per la COVID-19 per import de 12.303,28 € (IVA inclòs).

DECRETS

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret de regulació de l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de música i de dansa dependents de la Generalitat.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a persones treballadores acollides a una reducció de jornada, conseqüència de la COVID-19, amb una dotació de 3.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d'autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la COVID-19, amb una dotació de 7.384.563,00 €.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió telemàtica a les 10:00 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].