Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 07/09/2018

ACTA DEL CONSELL 07/09/2018

Órgan: Consell

Data: 07/09/2018
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Cessaments i nomenaments; activitat parlamentària; ajudes; conveni, rescabalament; RTVV; declaració institucional; centres docents; ensenyaments universitaris;procés electoral; alimentació; bombers forestals; activitats rereatives i establiments públics; ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

7 DE SETEMBRE DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 7 de setembre de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

El president obri la sessió a les 09:24 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

Cessaments i nomenaments

CONSELL

 

 • Decret de nomenament de María Belén Cardona Rubert com a secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
 • Decret de cessament de Federico Buyolo García com a director general de Cooperació i Solidaritat.
 • Decret de nomenament d'Antonia Moreno Ruiz com a directora general de Cooperació i Solidaritat.

 

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

 • Decret de cessament de Francisco Gómez Barroso, d'Ignacio Baixauli González i d'Agustín Arenas Morcillo com a membres del Consell de Liquidació de RTVV.

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

 • Assignació d'iniciatives parlamentàries:
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Politiques Inclusives

Preguntes núm.: 45534 a 45536, i 45542.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Pregunta núm. 45583.

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Preguntes núm.: 45569 i 45570.

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Preguntes núm.: 45598 i 45599.

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Preguntes núm.: 45537 a 45541, i 45584.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Pregunta núm. 1535 (oral).

 

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Preguntes núm.: 45529, i 45587 a 45597.

 

 • Acord d'acceptació de la cessió i integració global de l'actiu i el passiu de l'ens públic RTVV a favor de la Generalitat, així com l'extinció de l'entitat i la subrogació de les relacions jurídiques.
 • Autorització d'un memoràndum d'enteniment entre la Generalitat i Tianjin (República Popular de China), per a l'establiment d'una relació amistosa d'intercanvis i cooperació.
 • Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de serveis de seguretat per atendre l'arribada de migrants al Complex educatiu de Xest.
 • Autorització per a subscriure un conveni entre Turisme Comunitat Valenciana i l'Associació Agrupación Innovadora de los destinos inteligentes de la CV, per al desenvolupament de projectes per a la innovació.
 • Autorització per a subscriure un conveni entre Turisme Comunitat Valenciana i la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía en matèria de promoció i màrqueting de la cultura.
 • Autorització per a subscriure un conveni entre Turisme Comunitat Valenciana i l'Associació Empresarial València Premium en matèria de comercialització i difusió.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament EI 14/18 per obligacions contretes amb Europa Travel, SA en 2018, per import de 68.861,02 € (IVA inclòs).
 • Declaració institucional amb motiu del dia mundial de la paella.

La paella és un epicentre de la nostra tradició gastronòmica i un element vertebrador de la gastronomia de la Comunitat Valenciana. El seu potencial, sumat a les diferents possibilitats que ofereix la seua elaboració i la seua rellevància com a icona cultural del territori espanyol, han convertit a aquest plat en una de les marques mundials més prestigioses.

Amb l'objectiu d'ennoblir aquest art culinari i posar en valor el territori en el qual es va originar, el Dia Mundial de la Paella se celebrarà per primera vegada el 20 de setembre.

Més enllà dels ingredients que conformen la recepta, l'èxit de la paella està relacionat amb l'alta qualitat del producte local i el seu especial procés d'elaboració, així com del moment i la forma en què es consumeix - posant la paella en el centre de trobades entre amics i familiars-. La paella s'ha convertit en un dels plats més importants quant a l'exportació d'ingredients i utensilis per a la seua elaboració. França, Itàlia, Regne Unit, Austràlia i Estats Units són els països que més demanden els productes relacionats amb la seua preparació. La internacionalització d'aquest plat, que conjumina cultura, tradició i excel·lència, s'explica també per la seua notorietat en Internet. Al mateix temps que la paella és patrimoni identitari de la cultura valenciana, també forma part del receptari internacional. En 2012, es va reconèixer la paella valenciana tradicional amb Denominació d'Origen Arròs de València.

Des d'una perspectiva turística, l'activitat de la qual és fonamental en el desenvolupament econòmic, social i ambiental del territori la paella és una element clau; també per posar en valor l'horta i la riquesa agroalimentària, i per articular una atractiva i extensa agenda anual d'esdeveniments gastronòmics amb la implicació del conjunt dels agents del sector. Per aquest motiu, la celebració del Dia Mundial de la Paella és una fita important i transcendental.

El Consell reafirma el seu compromís de col·laborar amb tots els sectors en la tasca d'impulsar productes vinculats a la gastronomia, i de participar en la labor de posicionar la Comunitat Valenciana com una destinació gastronòmica de referència, dins de la dieta mediterrània nacional i internacional, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

 

 • Autorizació de l'expedient de rescabalament 44/2018 per obligacions contretes per subministrament de combustible en 2017 i 2018 per import de 11.903,13 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 49/2018 per obligacions contretes en 2018 per import total de 39.202,35 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

 • Autorització de l'expedient de rescabalament 29/2018 per obligacions contretes amb la UTE Indra-Alfatec en 2018 per import de 507.205,96 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 30/2018 per obligacions contretes amb Indra Sistemas, SA en 2018 per import de 342.385,80 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 31/2018 per obligacions contretes amb la UTE Tecnocom España Solutions-Sopra Group Informática en 2018 per import de 388.762,84 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 32/2018 per obligacions contretes amb Indra Sistemas, SA en 2018 per import de 238.966,08 € (IVA inclòs).

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

 

 • Criteri favorable a la presa en consideració de la Proposició de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana.
 • Autorització de la correcció d'errades de l'acord del Consell de 27/07/2018  relatiu a l'expedient de rescabalament EI 23/2018.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

 

 • Autorització de la distribució de la dotació pressupostària destinada a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, de la línia T8241000 'Compensació per reducció taxes universitàries' del programa pressupostari 422.60 "Universitat i Estudis Superiors" per a l'exercici 2018.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament de València per al manteniment dels centres docents de titularitat municipal.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament de Vallada per a la creació de l'escola infantil de primer cicle «Nanos Petanos».

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 

 • Autorització d'una subvenció a FOREMPV per a accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades, per import màxim de 1.176.202,12 €.
 • Autorització de bestreta del 50% de la subvenció directa a UGT-PV, per import de 400.000,00 €.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament ENRI18/SCAGE/02 per obligacions contretes amb Correos y Telégrafos, SA en 2018 per import de 141.960,63 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 

 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'un Pla d'Activitats en 2018.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb els consorcis constituïts per a l'execució de les previsions de l'Àrea de Gestió de Residus C3/V1 i V4, per al finançament de campanyes de conscienciació i sistemes d'incentius de la separació en origen i implantació de línia de fracció orgànica i selectiva.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0301/106 per obligacions contretes amb Limcamar, SL en 2017 per import de 26.251,72 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0101/110 per obligacions contretes amb Iberdrola Clientes, SAU en 2018 per import de 26.552,25 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0101/114 per obligacions contretes amb Correos y Telégrafos, SA en 2018 per import de 31.314,48 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 

 • Desestimació del requeriment previ formulat per l'Ajuntament d'Oliva contra el Decret 58/2018 (Pativel).
 • Autorització per a subscriure la pròrroga del conveni entre l'ICV i la Universitat Politècnica de València per a la realització de pràctiques acadèmiques.
 • Autorització per a subscriure la pròrroga del conveni entre l'ICV i la Universitat de València-Estudi General, per a la realització de pràctiques acadèmiques.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament AT/2009/11/309 per obligacions contretes amb Técnica y Proyectos, SA en 2013 i 2014 per import de 38.644,91 € (IVA inclòs).

 

 

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

 • Decret pel qual s'aprova el Reglament del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat.
 • Decret de modificació del Decret 143/2015 (Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010 d'espectacles públics, activitats recratives i establiments públics).

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

 

 • Decret de modificació del Decret 85/2010 sobre Comissió Interdepartamental per a la Coordinació, Suport i Seguiment del Procés Electoral a les Corts.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

 

 • Decret pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments oficials universitaris en la Universitat de València-Estudi General, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
 • Decret pel qual s'autoritza la supressió d'ensenyaments universitaris oficials de màster en la Universitat Cardenal Herrera-CEU.

 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

 

 • Decret pel qual es regula el Registre sanitari d'establiments alimentaris menors i el procediment d'autorització de determinats establiments.

 

 

ALTRES ACORDS del CONSELL, previstos en l'ordre del dia, constituït com a Junta General d'Accionistes amb caràcter universal d'empreses del sector públic de la Generalitat

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

 • Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Radio Televisió Valenciana RTVV, SAU (en liquidació), adopta els acords següents:

 

 • Aprovació del projecte de cessió global d'actius i pasius a la Generalitat i atorgament de facultats per a executar-lo.

 

 • Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Ciudad de las Artes y de las Cencias, SAU, adopta els acords següents:

 

 • Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració; i atorgament de facultats per a executar-los.

 

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda incorporar, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

Acords:

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 

 • Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de la inspecció i consolidació de les subjeccions dels falsos sostres de l'Hospital Marina Baixa.

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 

 • Criteri desfavorable a la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2018, de 26 de març, de Seguretat ferroviària,.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:12 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].