Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 07/06/2019

ACTA DEL CONSELL 07/06/2019

Órgan: Consell

Data: 07/06/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Administració local, Serveis socials, Hisenda, Pesca, Formació, Alimentació, Pressupost públic, Seguretat, Territori, Urbanisme, Innovació, Sanitat, Tributs, Universitats, Investigació / Recerca, Ocupació - Treball, Emergències, Educació, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

7 DE JUNY DE 2019

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 7 de juny de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

 

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat Jaume I de Castelló per a l'impuls de la investigació de dades de l'112 amb una dotació de 17.410,00 €.
 2. Autorització de la subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat Politècnica de València per a l'assessorament en l'ús de drons en emergències amb una dotació de 63.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i Creu Roja Espanyola en emergències amb una dotació de 35.000,00 €.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 44/19 per obligacions contretes en 2018 per import de 152.008,81 (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 46/19 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 2.262.215,19 (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Acord de reintegrament de 4.570.094,16 € per les institucions de la Generalitat en concepte de romanents de tresoreria.
 2. Presa de coneixement de l'informe del control financer específic sobre "concerts educatius entre la Generalitat i els centres docents privats concertats".
 3. Autorització de subscripció de l'addenda al conveni entre l'IVAT i l'Ajuntament de València, en matèria d'embargaments per sancions de multes de trànsit i ORA, amb una despesa de 214.855,00 €.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el Comitè Econòmic i Social de la CV en matèria de formació.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 10/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 56.967,40 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 11/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 321.937,90 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de la contractació del servei de neteja de centres docents públics amb un valor estimat màxim de 48.688.892,02 € (IVA exclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la FVMP, per a la promoció i protecció de la salut de la població en 2019, amb una dotació de 50.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'IVIA per a la realització de les activitats del programa "Foment de l'Emprenedoria Científica" en 2019, amb una dotació de 5.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe per a la realització de les activitats del programa "Foment de l'Emprenedoria Científica" en 2019, amb una dotació de 10.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la CV en matèria d'innovació i millora de la competitivitat en l'empresa comercial en 2019, amb una dotació de 300.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la IFA per a l'adequació de les infraestructures en 2019, amb una dotació de 500.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Confederació Empresarial de la CV en matèria de prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere en 2019, amb una dotació de 200.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb UGT-PV en matèria de prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere en 2019, amb una dotació de 200.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni amb CCOO-PV en matèria de prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere en 2019, amb una dotació de 200.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Autorització de la concessió de subvencions a inversions productives en aqüicultura en el marc del Programa Operatiu del FEMP de la Comunitat Valenciana 2014/2020, pels imports següents: Niordeseas SLU 1.348.478,10 €, i Granja Marina Bahía de Santa Pola, SLU 1.178.900,72 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0301/69 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 33.411,28 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0303/73 per obligacions contretes en 2018 per import de 26.565,69 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de València per a la regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal - Canyamelar en 2019, amb una dotació d'1.188.975,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Ontinyent per a la regeneració i renovació urbana del barri de la Vila i el centre històric – Raval en 2019, amb una dotació de 210.100,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la divulgació, participació i estudi en matèria de planificació territorial, habitatge i infraestructures en 2019, amb una dotació de 10.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la divulgació, participació i estudi en matèria de planificació territorial, habitatge i infraestructures en 2019, amb una dotació de 10.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la divulgació, participació i estudi en matèria de planificació territorial, habitatge i infraestructures en 2019, amb una dotació de 10.000,00 €.

DECRETS

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i concessió d'ajudes per a pal·liar els danys produïts per les pluges els dies 18, 19 i 20 d'octubre de 2018, amb una dotació de 3.140.325,49€.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Decret de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Decret d'establiment del sistema d'informació en seguretat alimentària de la Comunitat Valenciana.

 

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret d'aprovació del reglament de la Llei 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris (LAIP).

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:55 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].