Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 06/09/2019

ACTA DEL CONSELL 06/09/2019

Órgan: Consell

Data: 06/09/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Empresa, Agricultura, Serveis socials, Infància i adolescència, Igualtat, Indústria, Universitats, Medi ambient, Turisme, Cultura, Salut pública, Emergències, Organització GVA, Transports, Esports, TIC, Pressupost públic, Sanitat, Innovació, Economia, Investigació / Recerca, Ocupació - Treball, Cooperació al desenvolupament, Canvi climàtic, Despesa, Emeregència climàtica ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

6 DE SETEMBRE DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 6 de setembre de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELL

 • Decrets de cessament de Miguel Ginés Vilar com a director general de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva; i de Carlos Domingo Soler com a director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible
 • Decrets de nomenament de Francisco Javier Oliver Villarroya com a director general de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva; Ana María Hernández Recuenco com a directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental; Roser Obrer Marco com a directora general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible; i María Muñoz Blanco com a directora general per a la Lluita contra la Bretxa Digital.

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i la Asociación de Empresas de Hosteleria de Torrevieja y Comarca per a promoció i màrqueting de l'oferta d'hostaleria i restauració de Torrevieja en 2019, amb una dotació de 35.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Associació Empresarial Valenciana d'Agències de Viatge per a la promoció i comercialització de paquets turístics de la Comunitat Valenciana en 2019, amb una dotació de 60.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'associació "Unesco Valencia Mediterráneo" per a promoció i màrqueting de la Ruta occidental de la Seda en 2019, amb una dotació de 55.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVI i la Universitat de València-Estudi General per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut de Física Corpuscular, amb una dotació de 250.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVI i la Universitat de València-Estudi General per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut de Ciència Molecular, amb una dotació de 375.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL;

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVI i la Universitat d'Alacant per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en el Grup d'Investigació d'Informàtica i Xarxes de Computació, amb una dotació de 250.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVI i la Universitat Jaume I de Castelló per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut Universitari de Materials Avançats amb una dotació de 250.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVI i la Universitat Politècnica de València per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut d'Instrumentació per a Imatge Molecular, amb una dotació de 250.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVI i la Universitat Politècnica de València per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut Universitari d'Investigació de Tecnologia Nanofotònica amb una dotació de 250.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVI i la Universitat Politècnica de València per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut Universitari d'Investigació de Tecnologia Química amb una dotació de 250.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVI i la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe CV per a la creació de la unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe amb una dotació de 250.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVI i la Fundació de l'Hospital General Universitari de València per al desenvolupament d'innovacions en l'àmbit de la cirurgia robòtica, amb una dotació de 500.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVI i l'Institut Tecnològic d'Informàtica per a la creació d'un centre de desenvolupament i transferència de tecnologies de fabricació avançada, amb una dotació de 400.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVI i la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT) per a l'impuls a l'actualització de competències i coneixements de professionals en noves tecnologies habilitadores per a la nova economia, amb una dotació de 150.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització a l'Advocacia General per a exercir l'acció popular en un cas d'agressió masclista a Calp amb resultat de mort.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la realització d'un estudi sobre la salut sexual dels xiquets, xiquetes i adolescents tutelats subjectes a mesures d'acolliment residencial.
 3. Aprovació del conveni tipus amb col·legis oficials per a la formació contínua dels professionals de l'àmbit de la infància i adolescència en 2019, i autorització de la subscripció, amb una dotació global de 75.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Modificació pressupostària exp. 11.002/19-020

Ajustos i modificacions en els annexos de transferències i subvencions del programa 315.10
"Condicions de treball i administració de les relacions laborals", per a la inclusió de dues línies de
transferència destinades a finançar el pressupost de la Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la
Comunitat Valenciana, per import de 612.000,00 €.

 1. Modificació pressupostària exp.07.011/19-093

Transferències de crèdit entre seccions amb destinació al capítol 2 del programa 141.20 "Direcció i
Serveis Generals" de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per a la tramitació del
nou contracte de subministraments d'energia elèctrica de l'edifici "Torre de la Generalitat" d'Alacant, per import de 17.621,21 €.

 1. Modificació pressupostària exp. 06.019/19-102

Transferència de crèdit del capítol 2 del programa 612.60 "Despeses Diverses" al capítol 2 del
programa 421.10 "Direcció i Serveis Generals" en el qual s'habilita un centre de despesa diferenciada al
qual imputar en el que resta d'exercici, les despeses de funcionament de la nova Conselleria
d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per import de 260.000,00 €.

 1. Aprovació del pressupost de la Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana per a 2019, amb una dotació de 612.020,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de suscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat Politècnica de València per a la investigació en extinció d'incendis forestals, amb una dotació de 12.600,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 22/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 5.005,52 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Carlos de València per al seu funcionament amb una dotació de 100.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació Baró de Vallvert per al seu funcionament amb una dotació de 6.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació Patrimoni Històric Industrial de Sagunt per a la conservació del patrimoni industrial amb una dotació de 60.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Colombicultura de la CV per a fomentar i donar suport a la colombicultura com a esport autòcton amb una dotació de 20.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la CV per a fomentar i donar suport als jocs i esports tradicionals com a esport autòcton amb una dotació de 15.000,00 €
 6. Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació de Pesca amb Rall de la CV per a fomentar la pesca amb rall com a esport autòcton amb una dotació de 5.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni entre FISABIO i la Fundació per a la Promoció Estratègica i el Desenvolupament i la Innovació Urbana en matèria de divulgació científica, amb una dotació de 11.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Acord d'imposició de sanció per infracció molt greu a Versus Italia, SL en matèria de relacions laborals per import de 100.006,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per al finançament de la Càtedra d'Innovació Ceràmica «Ciutat de Vila-real» en 2019 amb una dotació de 15.000,00 €.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Declaració institucional d'emergència climàtica.

El Consell és conscient del greu impacte que el canvi climàtic està provocant i provocarà al planeta, així com al nostre territori, tal i com afirma el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), que ha constatat que el calfament del sistema climàtic és inequívoc, i té una clara influència humana. S'espera que l'emissió contínua de gasos d'efecte d'hivernacle cause un calfament superior i canvis duradors en tots els components del sistema climàtic, i afecte tant a persones com a ecosistemes, tal com ja s'ha es constata en canvis observats sense precedents en milers d'anys.

Entre les evidències i els efectes que el canvi climàtic presenta al nostre territori es troben: l'augment general de les temperatures, la disminució de les precipitacions, l'aridificació del territori, l'augment del nivell del mar, l'aparició d'espècies invasores i de malalties noves, així com l'augment de la intensitat dels esdeveniments extrems, com ara onades de calor. Tot això, repercuteix inevitablement en la societat, la salut, els ecosistemes, l'economia, la cultura, els serveis, les infraestructures i, en general, a l'accés als recursos primaris.

El nostre territori està situat en un espai geogràfic considerat molt vulnerable al calfament global i que es pot vore afectat seriosament d'ara a final de segle, sobretot pel que fa a la disminució dels recursos hídrics, les sequeres prolongades, la regressió de la costa, i les pèrdues de biodiversitat i d'ecosistemes.

El Consell constata que afrontar un context tan complex, estructural i interdependent requereix un enfocament diferent a escala global, molt més integrador, coherent i ampli, alineat amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, dins del Marc de Polítiques d'Energia i Canvi Climàtic de la Unió Europea, i els compromisos nacionals.

Així s'ha elaborat l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030, en coordinació amb tots els departaments del Consell amb competències o afectats per aquesta estratègia, en un procés participatiu amb el Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient. Aquesta estratègia valenciana és un element clau per assolir la minimització de les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH) i augmentar la resiliència del nostre territori davant els efectes del canvi climàtic. En definitiva, per a avançar cap a un territori més sostenible, a través de la mitigació, l'adaptació, i la investigació, sensibilització i cooperació, tot, entenent la necessitat de polítiques transversals i cooperació a totes les escales.

 

Així mateix, el Consell assumeix la responsabilitat de donar un major impuls a la lluita contra el canvi climàtic, establint com a primer eix dins de la seua agenda política la "Transició Ecològica i lluita contra l'emergència climàtica".

Des del Consell s'ha acordat accelerar l'acció enfront del que segurament serà el repte més gran per a la humanitat i declarar formalment l'emergència climàtica, responent també a la demanda de la societat civil i dels moviments socials establerts a la geografia valenciana, tant els de llarga tradició com els més recents focalitzats a la lluita contra el canvi climàtic.

La declaració d'emergència climàtica suposa assumir com a pròpia la responsabilitat d'abordar la crisi ecològica i l'enorme canvi necessari des de les competències pròpies i liderant l'acció al territori valencià.

Davant l'emergència climàtica el Consell es compromet a:

 • Impulsar la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integral d'Energia i Clima, per avançar en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts netes en 2050.

 • Augmentar la consciència de la ciutadania, i propiciar una actitud crítica i transformadora de la ciutadania i de les administracions públiques a través de l'educació ambiental reglada i no reglada.

 • Fomentar la gestió democràtica i comunitària de l'energia, impulsant la producció i distribució d'energia renovable conjuntament amb les entitats locals i la societat civil i empresarial.

 • Assegurar que la declaració d'emergència climàtica es tinga en compte en el disseny, desenvolupament i aplicació de les diferents polítiques públiques sectorials especialment en allò atinent a indústria, transports, territori, urbanisme, habitatge, medi ambient, ocupació, salut, recerca i desenvolupament.

 • Treballar amb els distints sectors econòmics, com són en els sectors industrials i de serveis, per integrar els principis d'Economia Circular i Transició Energètica i aconseguir una política de residus zero.

 • Garantir un model de mobilitat urbà i interurbà sostenible, amb polítiques públiques coordinades entre diferents administracions.

 • Coordinar-se amb la resta d'administracions estatals, autonòmiques i locals, alineades amb les directrius europees per crear un entorn resilient tenint en compte la vulnerabilitat pròpia del nostre territori.

 • Posar en valor el paper dels recursos forestals i el territori rural com a embornals de carboni i frenar la pèrdua de biodiversitat, així com lluitar contra espècies invasores.

 • Prestar especial atenció i garantir el paper en l'adaptació al canvi climàtic dels recursos hídrics i el cicle integral de l'aigua.

 • Instar a les Corts a celebrar cada any un ple monogràfic sobre el canvi climàtic i sobre la situació actual, escenaris futurs i evolució de les polítiques i mesures de mitigació i adaptació.

 • Fer el seguiment i avaluació dels diferents indicadors de l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 i del compliment dels seus objectius.

 • Revisar la legislació vigent amb la finalitat d'identificar aquelles normes que afavorisquen l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle o dificulten combatre els efectes del canvi climàtic.

 • Garantir la justícia social en el procés de transició ecològica, reduint la vulnerabilitat d'aquells sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic i a aquells altres als que aquesta transició pot afectar en major grau.

 • Treballar en el disseny d'una fiscalitat climàtica, entre altres, identificant i desbloquejant fons de finançament per a inversions en projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

 • Elaborar un Pla per aconseguir la neutralitat de l'Administració de la Generalitat en emissions de GEH per 2025.

 

 1. Autorització de la subscripció del conveni amb el Consell de la Joventut de la CV per a organitzar un servei web centralitzat d'instal·lacions recreatives amb una dotació de 15.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb el Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Llevant per a la divulgació d'informacions i innovacions sobre la malaltia «Xylella Fastidiosa» amb una dotació de 18.000,00 €.

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Autorització per a la contractació de l'execució de l'obra de construcció de la línia 10 del Metro de València. Tram Alacant-Rampa Amado Granell (exp. 19/078), amb un valor màxim estimat de 27.473.929,27 € (IVA exclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2015/01/152 per obligacions contretes en 2019 per un import de 5.124,83 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la realització d'un projecte de cooperació universitària al desenvolupament en 2019, amb una dotació de 130.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València - Estudi General, per a la realització d'un projecte de cooperació universitària al desenvolupament en 2019, amb una dotació de 130.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la realització d'un projecte de cooperació universitària per al desenvolupament en 2019, amb una dotació de 130.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València, per a la realització d'un projecte de cooperació universitària per al desenvolupament en 2019, amb una dotació de 130.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització d'un projecte de cooperació universitària per al desenvolupament en 2019, amb una dotació de 130.000,00 €.

DECRETS

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Decret de modificació de denominació d'escoles tècniques superiors de la Universitat Politècnica de València.
 2. Decret de creació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i supressió de centres de la Universidad Católica de València "San Vicente Mártir".
 3. Decret de creació de la Facultat de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials i supressió de centres en la Universidad Católica de València "San Vicente Mártir".
 4. Decret de modificació de la denominació de la Facultat de Filosofia, Antropologia i Treball Social per la de Facultat de Filosofia, Lletres i Humanitats de la Universidad Católica de València "San Vicente Mártir".

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:55 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].