Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 05/07/2019

ACTA DEL CONSELL 05/07/2019

Órgan: Consell

Data: 05/07/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Empresa, Agricultura, Serveis socials, Igualtat, Urbanisme, Habitatge, Universitats, Turisme, Cooperativisme/Economia social, Cultura, Transports, Ports, Formació, Funció Pública, Esports, Pressupost públic, Joventut, Sanitat, Economia, Investigació / Recerca, Comerç, Ocupació - Treball, Política lingüística, Educació, Despesa, , Nomenaments i cessaments ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

5 DE JULIOL DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 5 de juliol de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió extraordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret de provisió de registres de la propietat vacants a la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Acord de cessament de Diego Abaitua Rodríguez i nomenament de Francisco Javier Peñalver Hernández, com a vocals del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària d'Alacant. en representació de l'Administració General de l'Estat.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Xixona per a la implantació d'un centre BTT en 2019, amb una dotació de 40.000,00 € .
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació del Museu del Calçat d'Elda per a la modernització de les instal·lacions, amb una dotació de 120.000,00 €.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 9/19 per obligacions contretes en 2019 per import de 23.081,03 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 18/19 per obligacions contretes en 2019 per import de 51.847,36 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i URBETUR SA per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes, amb una dotació de 860,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i Autobuses La Concepción, Vicente Montés e Hijos SL per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes, amb una dotació de 8.920,00 €.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 27/19 per obligacions contretes entre 2015 i 2018 per import de 216.467,39 € (IVA inclòs) .
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 41/19 per obligacions contretes en 2019 per import de 106.281,25 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 42/19 per obligacions contretes en 2019 per import de 76.278,45 € (IVA inclòs) .
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 43/19 per obligacions contretes en 2019 per import de 106.234,02 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 45/19 per obligacions contretes en 2019 per import de 16.698,00 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 48/19 per obligacions contretes en 2019 per import d'1.023.806,05 € (IVA inclòs) .
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 50/19 per obligacions contretes en 2019 per import de 76.405,55 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 51/19 per obligacions contretes en 2019 per import de 103.229,55 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 53/19 per obligacions contretes en 2019 per import de 51.305,06 € (IVA inclòs).
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament 54/19 per obligacions contretes en 2019, per import de 987.275,06 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'EVHA, l'Ajuntament de Castelló de la Plana i la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització del programa «pisos solidaris».
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Oliva per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del seu nucli antic en 2019 amb una dotació de 319.600,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Oliva per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana i rural del centre històric en 2019 amb una dotació de 218.280,00 €.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'IVIE SA per a la promoció i consolidació de les activitats d'investigació econòmica bàsica i aplicada amb una dotació de 249.290,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per al foment de la investigació sobre la transformació del model econòmic valencià, amb una dotació de 36.000,00 €
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 13/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 10.943,18 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 16/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 87.204,84 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 19/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 27.067,70 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 20/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 56.092,87 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 21/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 66.007,48 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 22/2019 per obligacions contretes en 2019, per import de 15.614,05 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 23/2019 per obligacions contretes en 2019, per import de 823.409,33 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 24/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 900.953,09 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 25/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 70.476,62 (IVA inclòs).
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament 26/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 55.396,86 € (IVA inclòs).
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament 27/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 73.237,23 € (IVA inclòs).
 14. Autorització de l'expedient de rescabalament 28/2019 per obligacions contretes en 2019, per import de 56.092,87 € (IVA inclòs).
 15. Autorització de l'expedient de rescabalament 29/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 38.055,41 € (IVA inclòs).
 16. Autorització de l'expedient de rescabalament 30/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 15.614,05 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 12/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 65.653,08 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 13/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 94.717,26 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 14/2019 per obligacions contretes en 2019, per import de 353.905,71 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Catarroja per al finançament del centre d'educació de persones adultes en 2019 amb una dotació de 152.285,71 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Altea per al finançament del centre d'educació de persones adultes en 2019 amb una dotació de 152.285,71 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Cullera per al finançament del centre d'educació de persones adultes en 2019 amb una dotació de 152.285,74 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Alboraia per al finançament del centre d'educació de persones adultes en 2019 amb una dotació de 152.285,71 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Alfafar per al finançament del centre d'educació de persones adultes en 2019 amb una dotació de 152.285,71 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb la FVMP per al foment del multilingüisme en l'àmbit social amb una dotació de 30.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Persones Sordes de la CV per al foment del multilingüisme en l'àmbit social amb una dotació de 30.000,00 €.
 8. Autorització de subscripció del conveni amb la Creu Roja Espanyola per al foment del multilingüisme en l'àmbit social amb una dotació de 50.000,00 €.
 9. Autorització de subscripció del protocol d'adhesió al conveni de 20/072014 i a la quarta addenda entre el Ministeri d'Educació i Samsung per a l'aplicació del projecte "Samsung Smart School".
 10. Autorització de subscripció del conveni entre l'Institut Valencià de Cultura i la Federació de Teatre Amateur de la CV, per a activitats de funcionament i suport a les associacions de teatre amateur en 2019 amb una dotació de 35.000,00 €.
 11. Autorització de subscripció del conveni entre l'institut Valencià de Cultura i la Associació Valenciana Music Association (Vam!), per a la consolidació de la indústria musical valenciana amb una dotació de 120.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 05/2019 per obligacions contretes entre 2014 i 2018 per import de 50.812.474,49 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de bestreta del 50% de la subvenció directa a la CEV per un import de 369.968,45 €.
 2. Autorització de bestreta del 50% de la subvenció directa a UGT-PV per un import de 200.000,00 €.
 3. Autorització de bestreta del 50% de la subvenció directa a CCOO-PV per un import de 200.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA-SERVEF, el SEPE i el Ministeri d'Educació i Formació Professional d'aprovació del Pla d'Actuació Pluriennal 2019-2022 del Centre de Referència Nacional de Transformació i Instal·lació de fusta i suro en l'àmbit de la formació professional.
 5. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA-SERVEF, el SEPE i el Ministeri d'Educació i Formació Professional de creació del Centre de Referència Nacional en l'àrea professional de fabricació ceràmica de la família professional de vidre i ceràmica en l'àmbit de la formació professional.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb el CSIC relatiu al programa «Foment de l'emprenedoria científica» en 2019 amb una dotació de 10.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització de les activitats del programa «Campus de l'Emprenedoria Innovadora» en 2019 amb una dotació de 75.000,00 €.
 8. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la realització de les activitats del programa «Campus de l'Emprenedoria Innovadora» en 2019 amb una dotació de 70.000,00 €.
 9. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la realització de les activitats del programa «Campus de l'Emprenedoria Innovadora» en 2019 amb una dotació de 70.000,00 €.
 10. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització de les activitats del programa «Campus de l'Emprenedoria Innovadora» en 2019 amb una dotació de 110.000,00 €.
 11. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la realització de les activitats del programa «Campus de l'Emprenedoria Innovadora» en 2019 amb una dotació de 115.000,00 €.
 12. Autorització de subscripció del conveni amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló per a donar suport a l'organització i promoció de la fira comercial "Castelló Vola" amb una dotació de 12.000,00 €.
 13. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació d'Associacions de Dones Rurals PV per al suport a l'emprenedoria en l'àmbit rural en 2019 amb una dotació de 30.000,00 €.
 14. Autorització de subscripció del conveni amb FECOTRANS per al seu finançament en 2019 amb una dotació de 25.000,00 €.
 15. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA - SERVEF i AIDIMME per a la realització d'accions formatives dirigides preferentment a aturats en matèria d'I+d+i en 2019 amb una dotació de 99.992,62 €.
 16. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA- SERVEF i els ajuntaments d'Alzira, Aspe, Benifaió, Benissa, Callosa de Segura, Catral, Cocentaina, Cox, Gata de Gorgos, Nules, Orihuela, Pilar de la Horadada, Redován, Rotglà i Corberà, Santa Pola, Teulada, Torreblanca, Vall d'Alba i Vilamarxant per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la instal·lació del servei PUNT LABORA.
 17. Autorització de l'expedient de rescabalament 04/2019 per obligacions contretes per LABORA-SERVEF en 2019 per import de 30.145,14 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General, per al desenvolupament d'una metodologia per al monitoratge de les superfícies de les explotacions agràries de la CV amb una dotació de 100.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la CV, per al desenvolupament d'un Pla de Comunicació i Modernització amb una dotació de 4.000,00 €.
 3. Auorització de subscripció del conveni amb l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena per al finançament de l'organització de la VII Fira del cava valencià amb una dotació de 4.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb PROAVA, per al finançament de l'organització de l'III Concurs de Vins I II Concurs Oficial de Vins Monovarietals de la CV i la XXX Mostra de Vins, Caves, Licors i XXVIII Aliments Tradicionals de la CV amb una dotació de 9.000,00 €.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/68, per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 151.114,23 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/78 per obligacions contretes en 2019 per import de 25.951,72 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/88 per obligacions contretes en 2019 per import de 26.786,23 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/85 per obligacions contretes en 2019 per import de 15.807,87 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0301/90 per obligacions contretes en 2019 per import de 4.777,08 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/6 per obligacions contretes en 2019 per import de 17.683,48 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2017/29/62 per obligacions contretes en 2018, per import de 12.561,31 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2017/29/92 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 15.683,85 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 19-CVOPVT-29-012-AF-0 per obligacions contretes en 2018 per import de 1.590,00 € (IVA inclòs).
 
FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

 • Decrets de cessament dels alts càrrecs de l'Administració del Consell següents:

 

Mercé Martínez i Llopis, directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència. Antonio Raya Álvarez, director general de Diversitat Funcional. Enric Juan Alcocer, Director general d'Inclusió Social. María Such Palomares, directora general de l´Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. José de Lamo Pastor, director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat. Rosa Josefa Molero Mañes, directora general d'Infància i Adolescència. Isabel Castelló García, directora general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni. Pedro Agustín Pernías Peco, director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Verónica López Ramón, directora general de Justícia. Joaquín Carrión Candel, director general de Centres i Personal Docent. Carmelina Pla Silvestre, directora general d'Eficiència i Règim Econòmic. María Victoria Garrido Manzano, directora general de l'Alta Inspecció Sanitària. Ana María García García, directora general de Salut Pública. Ana María Ávila Peñalver, directora general d´Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat. Maria Empar Martínez Bonafé, directora general d'Indústria i Energia. Cristina Moreno Fernández, directora general de Treball i Benestar Laboral. María Teresa Cháfer Nácher, directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC). Antoni Marzo Pastor, director general de Medi Natural i d´Avaluació Ambiental. Joan Piquer Huerga, director general del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Carlos Domingo Soler, director general d´Obres Públiques, Transport i Mobilitat. Rosa Pardo Marín, directora general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge. Andrés Gomis Fons, director general de Transparència i Participació. Josep Ochoa Monzó, director general de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern. I Antonia Moreno Ruiz, directora general de Cooperació i Solidaritat.

 

 • Decrets de nomenament com a alts càrrecs de l'Administració del Consell de les persones següents:

 

Mireia Llobera Vila, com a secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública.

José Vicente Villar Rivera com a sotssecretari de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Ferran Puchades Vila, director general del Secretariat i de la Portaveu del Consell. Mercé Martínez i Llopis, directora general d'Atenció Primària i Autonomia Personal. Rosa Josefa Molero Mañes, directora general d'Infància i Adolescència. José de Lamo Pastor, director general d'igualtat en la Diversitat. Patricia Ramón Galindo, directora general de Gestió i Organització del Sistema. Ángela Ballester Muñoz, directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona. Elena Azcárraga Monzonís, directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana. Jaume Monfort i Signes, director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica. Isabel Castelló García, directora general del Sector Públic i Patrimoni. Víctor García Tomás, director general d'Infraestructures Educatives. Carmelina Pla Silvestre, directora general de Règim Econòmic i Infraestructures. David Torres García, director general de Desenvolupament Rural. María Teresa Cháfer Nácher, directora general de Política Agrària Comuna (PAC). Francisco Javier Quesada Ferre, director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental. Joan Piquer Huerga, director general de Qualitat i Educació Ambiental. Antonio Vicente García Díez, director general de Transició Ecològica. Rosa Pardo Marín, directora general de Política Territorial i Paisatge. Carmen Bevià Baeza, directora general de Ciència i Investigació. Pilar Ezpeleta Piorno, directora general d'Universitats. Sonia Tirado González directora general d'Innovació. I Pedro Agustín Pernías Peco, director general para l'Avançament de la Societat Digital.

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret d'estructura orgànica bàsica de l'Administració del Consell.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:40 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].