Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 04/10/2019

ACTA DEL CONSELL 04/10/2019

Órgan: Consell

Data: 04/10/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Relacions amb les Corts, Transports, Serveis socials, Hisenda, Infància i adolescència, Formació, Esports, Igualtat, TIC, Pressupost públic, Seguretat, Assistència jurídica, Sanitat, Habitatge, Medi ambient, Mitjans de comunicació social, Investigació / Recerca, Cultura, Infraestructres, Emergències, Educació, Despesa, Ajudes, subvencions ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

4 D'OCTUBRE DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 4 d'octubre de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Secretari en funcions

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

ASSISTENTS

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

 

 

 

La presidenta en funcions obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Autorització a l'Advocacia General per a prestar assistència jurídica i defensar a personal al servei de la Generalitat en un procés judicial.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 22/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 19.482,13 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 23/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 51.847,36 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització per a la contractació del servei de posada a la disposició de places per a persones majors en centres residencials, amb un valor màxim estimat de 130.664.535,00 (IVA exclòs).
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de València per al desenvolupament d'un programa d'acolliment i atenció a migrants amb una dotació de 220.000,00 €.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 38/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 17.454,48 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 64/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 22.869,00 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 71/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 584.570,00 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 74/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 63.025,20 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 75/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 840.640,45 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 76/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019, per import de 4.254.658,00 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 77/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 7.483.938,76 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 78/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 5.125.278,76 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de la variació de límits expd. VL 10.003/19-014.

S'autoritza l'increment del límit per a comprometre despesa plurianual, en l'anualitat 2021, a càrrec del capítol 2 del programa 411.70 "Inspecció" per a donar cobertura a l'expedient per a la contractació del servei per a la captura de dades dels comunicats mèdics i documents derivats de la prestació d'incapacitat temporal, invalidesa permanent i altres prestacions de la Seguretat Social o derivades de les necessitats del Servei d'Inspecció de Serveis Sanitaris.

 1. Autorització de la modificació pressupostària expd 10.010/19-112

S'autoritza la transferència de crèdits del capítol 2 del programa 412.10 "Centres de salut pública" al capítol 6 del programa 413.10 "Salut pública", per a la inclusió en el seu annex d'inversions reals del projecte ET130 (Elements de transport. Centres de salut comunitària) per a l´adquisició de vehicles destinats a les inspeccions, per import de 100.000,00 €.

 1. Autorització de la modificació pressupostària  expd. 05.009/19-099.

S'autoritza la transferència de crèdit del capítol 7 al 6 del programa 221.30 "Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències", així com la modificació del pressupost de l'AVSRE, per a adquirir diversos vehicles destinats a la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrit a la Comunitat Valenciana, així com donar cobertura a necessitats d'adquisició d'altres vehicles,  per import de 143.767,40 €.

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV i el Col·legi Oficial de Graduats Socials d'Alacant per a la presentació de documents amb transcendència tributària.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV i el Col·legi Oficial de Graduats Socials de Castelló per a la presentació de documents amb transcendència tributària.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV i el Col·legi de Procuradors de Castelló per a la presentació de documents amb transcendència tributària.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV i l'Associació d'Assessors Excel·lents Fiscals i Laborals per a la presentació de documents amb transcendència tributària.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 38/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 15.614,03 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 39/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 11.896,44 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 40/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 56.092,87 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 41/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 40.828,79 (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 42/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 32.201,90 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 43/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 114.358,58 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 44/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 27.067,70 € (IVA inclòs).
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament 45/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 38.055,41 (IVA inclòs).
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament 46/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 255.396,15 (IVA inclòs).
 14. Autorització de l'expedient de rescabalament 47/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 146.461,47 (IVA inclòs).
 15. Autorització de l'expedient de rescabalament 48/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 124.823,76 (IVA inclòs).
 16. Autorització de l'expedient de rescabalament 49/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 45.364,90 € (IVA inclòs).
 17. Autorització de l'expedient de rescabalament 50/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 28.737,50 € (IVA inclòs).
 18. Autorització de l'expedient de rescabalament 51/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 11.896,44 € (IVA inclòs).
 19. Autorització de l'expedient de rescabalament 52/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 31.228,09 (IVA inclòs).
 20. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 2019/ATV/09 per obligacions contretes en 2019, per import de 10.753,89 (IVA inclòs).
 21. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 2019/ATV/10 per obligacions contretes en 2019, per import de 4.068,60 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació de Festers de Jesús Pobre per a l'organització de cursos de formació de consumidors reconeguts com a experts (CRE).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 21/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 6.245,68 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 26/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 6.924,83 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 27/2019 per obligacions contretes en 2019 per import d'1.309.276,28 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 28/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 17.984,77 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 29/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 130.435,55 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 30/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 42.555,17 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 31/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 759.678,55 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 32/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 182.284,23 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 33/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 8.426,60 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 34/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 28.900,93 €.
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament 35/2019 per obligacions contretes en 2019 per un import de 85.779,4 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació Cultural Valenciana de Vela Llatina per a fomentar la vela llatina com a esport autòcton amb una dotació de 5.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i l'Ajuntament de Gandia per a l'organització de la XV edició de "Cortoons Gandia Festival Internacional" en 2019, amb una dotació de 20.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i la Federació de Cors de la CV per a suport a les corals, amb una dotació de 35.000,00 €.
 4. Autorització del expedient de rescabalament 03-57/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 29.661,89 (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-58/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 42.289,50 (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-59/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 94.126,92 (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-60/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 26.483,04 (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-62/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 1.654,34 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-63/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 127.078,39 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/TE00D/24 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 16.225,86 (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/TE00D/25 per obligacions contretes en 2019 per import de 18.923,08 (IVA inclòs).
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/TE00D/29 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 17.267,04 € (IVA inclòs).
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/SG70S/33 per obligacions contretes en 2019 per import de 6.245,68 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de la contractació del servei de bugaderia per als centres dependents de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el Consorci Hospital Provincial de Castelló, i el Consorci Hospital General Universitari de València per un valor màxim estimat de 54.149.795.28 € (IVA exclòs).
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Institut de Salut Carles III i la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana – Institut d'Investigació Sanitària La Fe, per al manteniment del Centre Espanyol per a les cures de salut basades en l'evidència.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI) per a la cessió de la infraestructura de depuració del sistema de Pinedo i col·lector oest.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/131 per obligacions contretes en 2019 per import de 42.663,32 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0301/135 per obligacions contretes en 2019 per import de 2.388,54 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0304/137 per obligacions contretes en 2019 per import de 23.787,17 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0301/149 per obligacions contretes en 2019 per import de 30.360,04 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0301/150 per obligacions contretes en 2019 per import de 20.839,92 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0301/151 per obligacions contretes en 2019 per import de 13.612,24 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0301/152 per obligacions contretes en 2019 per import de 54.968,41 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0301/153 per obligacions contretes en 2019 per import de 17.301,02 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Autorització per a la contractació del manteniment de via en les línies d'FGV a Alacant (exp. 19/069), per un import màxim estimat de 7.413.985,68 € (IVA exclòs).
 2. Autorització a Arcadi España García, Inmaculada Orozco Ripoll i  María Pérez Herrero, conseller i secretàries  autonòmiques del departament, a pertànyer a més de dos consells d'administració o òrgans de govern d'empreses o entitats.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/6 per obligacions contretes en 2019 per import de 21.466,39 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/8 per obligacions contretes en 2019 per import de 13.631,20 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 19-12110-007 per obligacions contretes en 2019 per import de 9.002,40 € (IVA inclòs).

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

PROPOSTA CONJUNTA: PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT; CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents al lloguer d'habitatge a les persones i unitats de convivència residents en els municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret de modificació del Decret 197/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents als municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Decret de creació de la Xarxa valenciana de territoris socialment responsables.

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana SAU (CIEGSA), adopta els acords següents:
  • El cessament de José Villar Rivera i de Jaume Fullana Mestre, i el nomenament de d'Eva María Coscollá Grau i Víctor García i Tomás com a membres del Consell d'Administració; i atorgament de facultats per a executar-lo.

S'ajornen els assumptes següents:

PROJECTES DE DECRET

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Projecte de decret de declaració de Bé d'Interés Cultural, amb la categoria de bé immaterial, el Cant de la Passió d'Orihuela.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta en funcions dóna per finalitzada la sessió a les 09:45 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

La vicepresidenta del Consell : Mónica Oltra Jarque; El conseller secretari, en funcions: Vicent Marzà Ibáñez. [segueixen signatures i rúbriques].