Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 02/08/2019

ACTA DEL CONSELL 02/08/2019

Órgan: Consell

Data: 02/08/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Agricultura, Serveis socials, Igualtat, Assistència jurídica, Tributs, Indústria, Universitats, Turisme, Cultura, Cooperativisme/Economia social, Salut pública, Emergències, Organització GVA, Relacions amb les Corts, Administració local, Transports, Ports, Funció Pública, Formació, Esports, TIC, Pressupost públic, Joventut, Sanitat, Economia, Investigació / Recerca, Comerç, Ocupació - Treball, Educació, Despesa, Nomenaments i cessaments ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

2 D'AGOST DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 2 d'agost de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

 

ABSENTS

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Decret de cessament d'Alberto Torró Molés com a vocal del Consell d'administració de l'Autoritat Portuària de Castelló.
 2. Acord de nomenament de Lorena Fatás Pérez com a vocal, en representació de l'AGE, del Consell d'administració de l'Autoritat Portuària de Castelló.
 3. Acord de cessament de Cristina Rodriguez-Solano Prieto i de nomenament de María Pilar Vazquez Millán com a vocal, en representació de l'AGE, del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat d'Alacant per al finançament de la Càtedra Avant, amb una dotació de 40.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i COCEMFE CV per a l'impuls del turisme accessible a la CV en 2019 amb una dotació de 65.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i PREDIF per a l'organització del I Congrés Internacional "TUR4ALL" de destinacions accessibles de creuers en 2019 amb una dotació de 30.000,00 €.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-07/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 8.569,26 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-14/19 per obligacions contretes en 2019 per import de 3.946,20 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-20/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 6.245,68 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-21/19 per obligacions contretes en 2019 per import de 25.923,68 € (IVA inclòs).

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització a l'Advocacia General de la Generalitat per a exercir l'acció popular en un cas d'agressió masclista a Elx amb resultat de mort.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i Fernanbus SA per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes amb una dotació de 55.870,00 €.
 3.  Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i Vía Reservada SA per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes amb una dotació de 820,00 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 37/2019 per obligacions contretes entre 2015 i 2018 per import de 237.467,38 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 68/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 46.984,41 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Proposta de modificació pressupostària exp. 05.008/19-089

Autorització d'una transferència de crèdit del capítol 5 del programa 612.60 "Despeses diverses" al capítol 4 del programa 221.30 "Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències" per import de 3.140.325,49 € per a la inclusió d'una línia de concessió directa denominada «Ajudes per a pal•liar els danys produïts per les pluges els dies 18,19 i 20 d'octubre de 2018».

 1. Proposta de modificació pressupostària exp. 06.018/19-094

Autorització de transferències de crèdits entre programes i capítols en el pressupost de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per a donar cobertura al pagament d'interessos derivats de sentències per import global d'1.190.000,00 €.

 1. Proposta de modificació pressupostària exp. 11.007/19-063

Autorització d'una transferència de crèdit del capítol 4 a l'1 en el programa 761.10 "Ordenació i promoció comercial" de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per import de 68.799,35 €, i modificació del pressupost del Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 34/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 120.962,06 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 35/2019 per obligacions contretes en 2019 per import d'11.896,44 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 36/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 27.067,70 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni de reciprocitat amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la percepció del complement de carrera administrativa.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat de València-Estudi General per al desenvolupament del títol propi de postgrau d'expert universitari en protecció del patrimoni cultural [1a edició] amb una dotació de 32.400,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat Politècnica de València per a la realització de pràctiques acadèmiques externes per a alumnat de les titulacions de l'escola tècnica superior d'enginyers industrials amb una dotació de 12.600,00 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 15/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 30.795,09 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 17/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 744.029,41 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 19/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 93.185,59 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament AVSRE/10/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 3.311,16 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament AVSRE/13/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 7.976,06 € (iva exempt) .
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament AVSRE/17/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 1.308,48 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció de conveni amb la Federació Valenciana d'Aules de la Tercera Edat per a finançar despeses de funcionament i activitats amb una dotació de 30.000,00 €
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació Max Aub per al foment de l'estudi i la difusió de l'obra i personalitat literària de Max Aub amb una dotació de 25.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Unió Musical de Llíria per al finançament parcial de la impartició de l'ensenyament elemental de música amb una dotació de 150.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació Cultural de la CV Miguel Hernàndez, per a finançar les despeses de funcionament i activitats amb una dotació de 55.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb el Col·legi Oficial de bibliotecaris i documentalistes de la CV per al suport als serveis de biblioteques municipals amb una dotació de 70.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació FULL per al foment del llibre i la lectura en 2019 amb una dotació de 290.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Pilota Valenciana de la CV per a fomentar i donar suport a la pilota valenciana amb una dotació de 336.000,00 €.
 8. Autorització de subscripció del conveni amb l'associació Amics del Colpbol per a l'organització del Jocs Esportius de la CV amb una dotació de 3.000,00 €.
 9. Autorització de subscripció de la pròrroga dels convenis amb ens locals per al desenvolupament de projectes de formació professional dual a la CV.
 10. Autoritzacio de subscripció del conveni entre l'IVC i la Federació de Muixerangues de la CV per a activitats de funcionament de la federació i de suport a les colles de muixerangues en 2019 amb una dotació de 45.000,00 €.

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 07/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 274.685.020,52 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de subscripció del conveni específic per a 2019 al protocol general de col·laboració de 20/09/1999 amb el Ministeri de l'Interior (delegació del govern per al Pla Nacional sobre Drogues).

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de concessió de subvencions en el marc del sistema nacional de garantia juvenil (EMCUJU) a l' Ajuntament de València per import de 3.400.959,97 €, i a l'Ajuntament de Castelló per import d'1.118.500,50 €.
 2. Autorització de concessió de subvencions en el marc del sistema nacional de garantia juvenil (EMPUJU) per a la contractació de persones joves, a l' Ajuntament de València per import de 3.807.585,48 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a actuacions d'economia social i cooperativisme desenvolupades per IUDESCOOP i per la Càtedra de Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya en 2019 amb una dotació de 40.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la CV per al manteniment de l'oficina PATECO i desenvolupament del Pla PATSECOVA en 2019 amb una dotació de 500.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL.

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVACE i la Fundació EOI FSP per al desenvolupament de l'estratègia Indústria Connectada 4.0 amb una dotació de 103.950,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL.

 1. Autorització de concessió de subvencions de l'IVACE als Centres Tecnològics de la CV per al desenvolupament de projectes d'R+D per un import total de 16.395.628,17 €:

AICE - Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques: 1.550.244,71 €; AIDIMME - Institut Tecnològic Metall-Mecànic, Moble, Madera, Embalatge i Afins: 2.408.487,50 €; AIJU - Associació d'Investigació de les Indústries del Joguet, Connexes i Afins: 1.394.062,61 €; AIMPLAS - Associació d'Investigació de Materials Plàstics i Connexes:  2.252.318,39 €; AITEX - Associació d'Investigació de la Indústria Tèxtil: 1.027.374,58 €; IBV - Institut de Biomecànica de València: 2.418.125,00 €; INESCOP - Associació d'Investigació per a la Indústria del Calcer i Connexes: 1.945.274,00 €; ITENE - Institut Tecnològic de l'Embalatge, Transport i Logística: 1.905.314,58 €; i ITI - Institut Tecnològic d'Informàtica: 1.494.426,80 €.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les obres en pistes i camins forestals per a la reparació dels danys ocasionats pel temporal de pluja d'abril de 2019 a la CV per import de 590.742,56 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià, per al suport a la divulgació de la implantació de la PAC i la reforma de l'organització comuna de mercats agrícoles a la CV amb una dotació de 9.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació Provincial d'Agricultors i Ramaders de Castelló, per al suport a la divulgació de la implantació de la PAC i la reforma de l'organització comuna de mercats agrícoles a la CV amb una dotació de 2.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la CV per al suport a la divulgació de la implantació de la PAC i la reforma de l'organització comuna de mercats agrícoles a la CV amb una dotació de 329.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació Valenciana d'Agricultors per al suport a la divulgació de la implantació de la PAC i la reforma de l'organització comuna de mercats agrícoles a la CV amb una dotació de 40.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació Agrària Joves Agricultors Asaja-Alacant, per al suport a la divulgació de la implantació de la PAC i la reforma de l'organització comuna de mercats agrícoles a la CV amb una dotació de 22.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni amb la Unió de Xicotets Agricultors i Ramaders del País Valencià, per al suport a la divulgació de la implantació de la PAC i la reforma de l'organització comuna de mercats agrícoles a la CV amb una dotació de 7.000,00 €.

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/8 per obligacions contretes en 2019 per import de 31.595,20 € (IVA inclòs).

DECRETS

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret de creació de l'Institut d'Educació Secundaria de Benassal, per transformació de la secció de l'IES de la Vall d'Alba.
 2. Decret de creació d'un col·legi d'educació infantil i primària per desglossament del Col·legi d'educació infantil i primària Verge del Miracle a Rafelbunyol.
 3. Decret de concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera en centres educatius públics d'Educació Primària en el curs 2019/2020.

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Decret de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2019/2020.

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA adopta els acords següents:
  • Cessament d'Albert Girona Albuixech i de José Vicente Villar Rivera, i nomenament de Raquel Tamarit Iranzo i d'Eva María Coscollá Grau com a membres del Consell d'Administració, i atorgament de facultats per a executar-ho.
 
FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

 • Decret de cessament de José Manuel Gisbert Querol com a director general de Turisme.
 • Decret de nomenament com a alts càrrecs de l'Administració del Consell de les persones següents:

 

María Fernanda Escribano Botet, directora general de de Promoció Institucional; Jeanette Segarra Sales, directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament; Herick Manuel Campos Arteseros, director general de Turisme; Mercedes Santiago Lozano, directora general de Persones Majors;  Javier Santos Burgos Muñoz director general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària; Nuria Matarredona Desantes, directora general d'Innovació Ecològica en la Construcció; Margarida Castellano Sanz, directora general d'Innovació Educativa i Ordenació; i Celsa Monrós Barahona, directora general del Canvi Climàtic.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:50 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].