Visualització de contingut web

Subvencions a partits polítics

Segons que preveu l'article 4.d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, queden excloses del seu àmbit d'aplicació les subvencions als grups parlamentaris de les Cambres de les Corts Generals, en els termes previstos en els reglaments del Congrés dels Diputats i del Senat, així com les subvencions als grups parlamentaris de les assemblees autonòmiques i als grups polítics de les corporacions locals, segons establisca la seva normativa pròpia

La Generalitat atorga dos tipus de subvencions a les formacions polítiques:

  1. Subvenció anual no condicionada per atendre despeses de funcionament a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació en les Corts Valencianes.
  2. Subvenció a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació parlamentària per a despeses electorals generades amb motiu d'eleccions a les Corts Valencianes.

 

Enllaç a la taula resum en format reutilitzable

Pie subvenciones a partidos

Font: Servei de Transparència de l'Activitat Pública.

 

Data de creació: juny 2018
Periodicitat: anual
Data d'actualització del text: maig 2018