alts càrrecs

  • José Manuel Gisbert Querol

  • Director General de Turisme
  • Data de nomenament: 28/11/2018 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2. Planta 2. 46018. València
  • gisbert_josque@gva.es
  • 961 209 787

Agenda

Agenda gener
  • Assumix les funcions de control, coordinació i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, així com les competències administratives en l'àmbit normatiu, inspector i sancionador de l'activitat turística.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIRECTOR GABINETE PRESIDENCIA CORTS VALENCIANAS 12/06/2015 02/07/2015 NO
GENERALITAT VALENCIANA ASESOR PRESIDENCIA GENERALITAT 29/07/2015 01/02/2017 NO
GENERALITAT VALENCIANA PROFESOR SECUNDARIA-IES BERENGUER DALMAU-CATARROJA 01/10/1985 28/07/2015 NO
COOPERATIVA CONSUM L'AVENIR SECRETARIO (SIN REMUNERACIÓN) 15/08/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ASESOR PRESIDENCIA GENERALITAT REGIDOR (SIN REMUNERACIÓN) 29/07/2015 31/01/2017 Pública
AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME DIRECTOR DE ESTRATEGIA TERRITORIAL TURÍSTICA 01/02/2017 Pública
CORTS VALENCIANES CAP DE GABINET DEL PRESIDENT DE LES CORTS 12/06/2015 02/07/2015 Pública
GENERALITAT VALENCIANA-IES BERENGUER DALMAU DE CATARROJA PROFESOR DE SECUNDARIA- FILOSOFÍA 03/07/2015 28/07/2015 Pública
CONSUM L'AVENIR DE CINCTORRES SECRETARIO 15/08/2017 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 34.766,73 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 55.478,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 10.000,00 €
Descripció Import
Rendiments del treball 53.496,46 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 7,32 €
cargando datos