alts càrrecs

 • Joan Piquer Huerga

 • Director General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental
 • Data de nomenament: 29/01/2016 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 1. 5ª. 46018. València
 • dgcalidad_ambiental@gva.es
 • 961 208 552

Agenda

Agenda gener
 • La Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental assumeix les funcions en matèria de qualitat ambiental, residus, prevenció i control integrat de la contaminació; qualitat de l'aire i protecció del medi ambient atmosfèric; intervenció administrativa ambiental; lluita contra el canvi climàtic, i la inspecció mediambiental.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.371,19 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 57.371,19 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental Llista completa d'obsequis

  19/12/2018

  Llibre "Yo Julia" Santiago Posteguillo

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: LafargeHolcim

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Biblioteca Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

  18/12/2018

  Caixa bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

  14/12/2018

  Agenda 2019

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sigaus

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

  30/11/2018

  Socarrat commemoratiu música

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llíria

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

  27/09/2018

  Bateria externa Lexon

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AECOC

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

  06/06/2018

  Bossa Reutilitzable amb llibres: "El Pallau de la Generalitat Valenciana", "PSALMUS HUMANUS", "Vida de Cervantes", "Laura y el oso polar"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Director General

  04/06/2018

  Got de ceràmica

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: SIGRE-Medicamento y Medio Ambiente

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Director General

  24/05/2018

  Botella de Vidre

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEMA-Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Director General

  02/05/2018

  Llibres d'Economia Circular: conversió de residus en recursos

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Suez Spain, S.L.

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General

  11/04/2018

  Llibre: Sevilla Almohade. 1248

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta de Andalucía

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General

  02/04/2018

  Revista de les festes de Moros i Cristians de Petrer

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Petrer

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

  26/03/2018

  Llibre: Refinería de Castellón: Energía contigo

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: bp

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General

  20/03/2018

  Planta

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundacio Ecolum

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Despatx de la Direcció General

  13/02/2018

  Figureta decorativa

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoritat Portuaria d'Alacant

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General

  11/01/2018

  Llibre "Perú. Patimoni Cultural i Natural". Editorial Laia.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gas Natural Cegas, S.A.

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

  24/11/2017

  bol artesanal de ciment blanc

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEMEX España

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

  10/11/2017

  Memòria de ses 1res. jornades "Sa Caseta des Moros"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Tàrbena

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General

  27/10/2017

  Llibre El Municipi de Vila-real

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General

  09/06/2017

  Bombons i botella de licor

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVACU

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Director General

  31/05/2017

  corbata

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASPLARSEM

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Director General

  24/05/2017

  estatueta de ceràmica

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Rafal

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: DG del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

  28/04/2017

  Llibre "Moros i Cristians. Petrer 2017"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Petrer

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: D.G. Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

  31/01/2017

  Llibre "30 Anys Reciclant"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola de la Recuperació i el Reciclatge-FER

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

  22/12/2016

  Dos Caixes de Bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial Servicios España

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Casa de la Caritat de València

  21/12/2016

  Caixa amb xocolate i confitures

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: SAV-Societat d'Agricultors de la Vega de València

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Casa de la Caritat de València.

  12/08/2016

  Taulellet ornamental de ceràmica

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Director General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

  12/08/2016

  Llibre "GANDIA Capital de la Safor". Enric Sòria i Francesc Jarque. Monografies Bromera

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

  Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

  Destinació: Director General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos