Visor de contenido web

Actas

El artículo 28 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, prevé, en desarrollo de lo que establece el articulo 9.3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, que la publicidad activa de los acuerdos y decisiones del Consell se realizará a través de la publicación de las actas de sus reuniones.

En esta página encontraréis, desde la entrada en vigor del decreto en adelante, las actas de las reuniones y, progresivamente, las actas anteriores al 1 de septiembre de 2017.

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell

Fecha de creación: septiembre 2017

Periodicidad: en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión

Fecha de actualización: de acuerdo con la fecha de realización de las reuniones

Idioma: en la lengua en que se encuentren redactadas


« Atrás

ACTA DEL CONSELL 02/03/2018

ACTA DEL CONSELL 02/03/2018

Órgano: Consell

Fecha: 02/03/2018
Localidad: Castelló de la Plana

Temas: activitat parlamentària; aprovació de comptes; autorització accions judicials; autorització de contractació; cessaments/nomenaments; control financer; conveni; declaració institucional; declaració tramitació urgència; finançament autonòmic; inspecció de serveis; mediació ; rescabalament. ;


Texto:

 ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

2 DE MARÇ DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En Castellò de la Plana, a l'ermita de la Magdalena, el 2 de març de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Carmen Montón Giménez

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

 

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

El president obri la sessió a les 09:54 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

Acords:

 1. Presidència de la Generalitat
 • Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 • Presidència de la Generalitat

Preguntes núm.: 36896 a 36904; 38392, 38552, 37083 a 37090; 37092 a 37096; 37103 a 37105; 37959, 38222; 38304; 38305; 38348 a 38350; 38356; 38372, 38373; 38574 a  38580, 37116 i 37117.

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Preguntes núm.: 37916 a 37920; 38198 a 38201; 38476, 38477, 36940; 36949 a 36951; 36960 a 36967; 36969 a 37082; 37097 a 37102; 37123 a 37240; 37805 a 37819; 37865; 37922 a 37941; 37960; 38006 a 38197; 38228 a 38236; 38529 a 38531; 38566; 38567, 38387, 38388, 37118 i 37119.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

 

Preguntes núm.: 37867 a 37869, 37242, 36952 a 36955; 37106 a 37111; 37821 a 37829; 37961; 37968; 37970 a 37973; 38323 a 38331; 38380; 38376, 38377, 37115; i 38389.

 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Preguntes núm.: 37870, 38559, 36932; 38276 a 38290; 38351 a 38355; 37830 a 37856; i 37962.

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Preguntes núm.: 36905 a 36922; 38398 a 39413, 36941 a 36946; 37862 a 37864; 37866; 37963; 38320 a 38322; 38374; 38375; 38383 a 38386, i 37120 a 37122.

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Preguntes núm.: 38414 a 38421; 37898, 37899, 38535,  38573, 37964, i 37112 a 37114.

 • Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball

Preguntes núm.: 38422, 38423, 37900, 36939, 36956 a 36959; 36968; 38223 a 38227; 38301; 38302; 38518 a 38527; 38532 a 38534; 38381; 38382; 37820; 37857 a 37861; 37942 a 37958; i 37965.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Preguntes núm.: 38572; 38424  a 38475; 37901 a 37915, 38332, 38536, 36947, 37921, 36933; 36934; 38303; 38347; 38511 a 38517; 37966, 38370 i 38371.

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Preguntes núm.: 38393 a 38397; 38540 a 38551; 37871 a 37897, 38358, 37091; 38237 a 38255; 38295: 38296; 38357; 38478 a 38484; 37967; i 37974 a 38005.

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Preguntes núm.: 37969, 38378 i 38379

 

 

 • Autorització per a l'exercici de les accions penals i civils necessàries per a la defensa dels drets de la Generalitat, respecte de les Diligències Prèvies 1297/2016, del Jutjat d'Instrucció núm. 5 de València.
 • Autorització per a susbcriure un conveni entre l'AVT i la Federació Gestora de Gaiates de Castelló, per a la promoció i impuls de les Gaiates de Castelló de la Plana.

 

 1. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Declaració institucional amb motiu del 8 de març:

El fet de viure en una societat en la que predominen una sèrie de rols i estereotips de gènere que produeixen discriminacions de tot tipus cap a les dones fa necessari que continuem la lluita, des de tots els àmbits: polític, econòmic, social, de l'activisme i de la participació, per a aconseguir una societat on la igualtat de dones i homes siga per fi real. Cal fer memòria i recordar el començament d'aquesta lluita, tantes voltes silenciada i invisibilitzada per l'esguard patriarcal. Així, el 8 de març de 1857 centenars de dones es manifestaven per una millor jornada laboral i per a denunciar la diferència salarial entre sexes que, en aquell moment variava entre el 60% i el 70%. Avui, encara són molts els motius que ens fan continuar amb la lluita que van començar les nostres predecessores, agafant el relleu que ens van deixar.

 

Per un treball d'igual valor, les dones estan rebent un 25'4% menys de salari que els homes, el que s'uneix al fet de que només al voltant d'un 19,1% de dones ocupen llocs de responsabilitat a les principals organitzacions empresarials, afectant a la possibilitat de les dones de participar als processos de pressa de decisions. Es fa necessari canviar les regles del joc, basades en els plantejaments patriarcals, iniciant un procés d'empoderament de les dones en tots els àmbits de la pressa de decisions, assolint la seua igualtat, i amb això, el seu reconeixement i dignitat. Lluitant també perquè aquesta lluita global reconega els drets de les dones, de totes i cadascuna, millorant les condiciones de treball i retribucions per a posar fi a la precarització del treball basat en el gènere, i la feminització d'eixa precarietat, reduir l'escletxa en tots els àmbits, i també en aquells sectors on eixa escletxa constitueix una causa de pobresa, tenint en consideració també l'especial situació d'aquelles famílies monomarentals, on la retribució de la dona és l'única fons d'ingressos de la família. L'escletxa salarial constitueix una greu forma de discriminació de gènere, i per tant s'ha d'iniciar accions concretes, per a donar transparència a les retribucions de les treballadores, visibilitzant aquesta discriminació, i adoptant mesures per a la seua eliminació, com una llei que permeta crear el marc normatiu necessari per a assolir aquest objectiu.

 

Tradicionalment, s'ha imposat a les dones el rol de cuidadores i responsables de la llar i les càrregues familiars, açò ens ha dut a que, amb la entrada de les dones al món laboral, hem tingut que adaptar la nostra vida professional a la familiar i personal, tenint que deixar de costat, moltes voltes, oportunitats de millora, àmbits de responsabilitat o renunciar al propi treball. Conseqüentment, el 97% de les reduccions de jornada per cura de filles i fills corresponen a les dones, afectant al seu poder adquisitiu i, per tant, a la seua independència econòmica i social.

 

El treball de cuidadores, típicament feminitzat, és un treball que, quan no és l'activitat professional principal, suposa una doble jornada laboral no remunerada per a totes les dones, un treball essencial i necessari per al sosteniment de la vida i de la societat que, tot i això, es troba invisibilitzat i desvaloritzat pel conjunt de la ciutadania i institucions. La superació dels rols patriarcals exigeix una nova visió de les relacions familiars, on el gènere no determina l'assignació de les funcions de cura a la dona, per això hem de contribuir a una nova cultura de repartiment de les tasques, on els homes compartisquen en condicions d'igualtat aquestes funcions amb les dones. Es tracta de contribuir a enfortir la situació de les dones, lluitant contra totes les causes que la conduïxen a una dependència emocional i econòmica, que l'avoquen a situacions de vulnerabilitat, especialment perilloses en aquells casos que s'emmarquen dins d'una situació de violència de gènere, que té la seua causa en la desigualtat sistèmica, arrelada durant segles, i transmesa, generació a generació, per la cultura patriarcal.

 

L'any 2017, 52 dones van ser assassinades a mans de les seues parelles o ex-parelles, i 8 xiquetes i xiquets van ser víctimes de violència de gènere amb l'objectiu únic d'atacar a les seues mares. A més dels casos més extrems de violència de gènere, les dones som víctimes constants de situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe a tots els àmbits, situacions d'indefensió i moltes voltes emmarcades en àmbits on eixa violència és ja invisible degut a la pròpia interiorització de la desigualtat que comporta de manera perversa el domini patriarcal.

 

Des de les institucions valencianes es treballa dia a dia per a combatre aquests problemes que situen encara avui a les dones en una situació d'inferioritat, i en una situació també d'urgència social, donat els casos de violència per raó de gènere que encara pateixen, cal destacar les accions promogudes en relació al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, i les accions dutes a terme per aquest govern en quant al compliment de les lleis estatal i autonòmica d'igualtat.

 

El Consell és conscient de la necessitat i la urgència de visibilitzar aquestes situacions per a sensibilitzar a la societat valenciana, lluitar contra aquestes formes d'atac permanent contra les dones i contra la igualtat de gènere, com a eix vertebrador de la convivència i la pau social. Per això, la millor manera de manifestar-nos junt a totes les dones el dia 8 de març és donant recolzament a les activitats previstes i a la mobilització duta a terme pel moviment feminista i per les organitzacions sindicals. El 8 de març de 2018 marcarà un abans i un després en la lluita pel reconeixement dels drets de les dones.

 

 • Declaració d'urgència en la tramitació del projecte de decret de desenvolupament de la Llei de Renda Valenciana d'Inclusió.
 • Autorització per a subscriure un conveni entre l'IVAJ i el Consell Valencià de la Joventut per al seu funcionament i inversions.

 

 1. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Acord sobre control financer permanent en substitució de la intervenció prèvia, de determinats expedients relatius a la carrera professional, durant 2018.
 • Acord d'aportació de 191.193.168,27 € a fons propis de SPTCV, SA de deute generat per operacions de crèdit subrogades i pagaments realitzats a través dels mecanismes de finançament de l'Estat.

 

 1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Autorització per a la contractació del servei de realització d'estudis diagnòstics mitjançant ressonància magnètica, per un valor total estimat de 27.300.543,05 € (IVA exclòs).
 • Autorització per a la contractació del servei d'atenció a les persones usuàries; gestió i suport integral informàtic (GPT), per un valor total estimat de 15.029.091,00 € (IVA exclòs).
 • Autorització per a licitació de l'acord marc amb un únic proveïdor per al subministrament de gas natural per als centres depenents de la conselleria, per un valor total estimat de 25.242.314,65 € (IVA exclòs).
 • Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament de Llíria, per a realitzar un programa de promoció, foment i pràctica de l'activitat física.

 

 1. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la UNED per a la realització de pràctiques acadèmiques.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 01/2018 per obligacions contretes pel SERVEF en 2017, per import de 3.331,44 € (IVA inclòs).

 

 1. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Criteri desfavorable a la presa en consideració de la proposició de llei reguladora dels animals domèstics a la Comunitat Valenciana, presentada pel grup parlamentari Ciudadanos.
 1. Conselleria de de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat d'Alacant per al manteniment de la Càtedra de Responsabilitat Social en 2018.

 

 

DECRETS

 1. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Decret de cessament de José Moratal Sastre, com a sottsecretari de la Conselleria.
 • Decret de nomenament  de Josep-Manuel Bernal i Giménez, com a sottsecretari de la Conselleria.

 

 

 

Projectes de llei

 1. Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Projecte de llei, de la Generalitat, de Mediació de la Comunitat Valenciana.

 

 

Informes

 1. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • El conseller informa sobre el Pla de la Inspecció General de Serveis 2018-2019.

 

 

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda incorporar, fora de l'ordre del dia, el següent assumpte:

 

Acords:

 1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Autorització per a la contractació de la concessió del servei de cafeteria del Departament de Salut València-La Fe, per un valor total estimat de 15.808.609,45 € (IVA exclòs).

 

 

ALTRES ACORDS del CONSELL, previstos en l'ordre del dia, constituït com a Junta General d'Accionistes amb caràcter universal d'una empresa del sector públic de la Generalitat

 

 1. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Societat Parcs Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU (SPTCV), adopta els acords següents:

 • Aprovació dels comptes de l'exercici 2016.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:47 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].