Web Content Display

Estadístiques de les resolucions d’accés a la informació pública

Ací pot consultar el seguiment de les resolucions de dret d'accés a la informació pública dirigides a les Conselleries i organismes públics i les remeses al procediment especial.

Les estadístiques es troben recollides per anys i per legislatura. En el document trobarà els següents paràmetres:

  • Nombre de resolucions segons el sentit d'aquesta.
  • Nombre de sol·licituds per matèria.
  • Nombre de sol·licituds per Conselleria segons el sentit de la resolució.
  • Nombre de sol·licituds per organisme públic segons el sentit de la resolució.

També pot consultar les següents mètriques:

  • Nombre de sol·licituds per tipus de document d'identitat de la persona sol·licitant.
  • Nombre de sol·licituds per sexe de la persona sol·licitant.
  • Nombre de sol·licituds que especifiquen el departament, organisme autònom o entitat del sector públic de la Generalitat al qual es dirigeixen.
  • Nombre de sol·licituds que no especifiquen el departament, organisme autònom o entitat del sector públic de la Generalitat al qual es dirigeixen.
  • Nombre de sol·licituds presentades per idioma de comunicació seleccionat.
  • Nombre de sol·licituds presentades per província d'origen de la persona sol·licitant.

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data de creació: setembre 2020
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: novembre 2020
Fonament jurídic: art. 22 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 21 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i Transparència Internacional Espanya (2 de juliol de 2018)