Web Content Display

Declaraciones Institucionales

Aquí puede consultar las últimas declaraciones institucionales del Consell. También puede utilizar el buscador de declaraciones institucionales hechas por el Consell desde el 2006 introduciendo una palabra clave del título o tema de interés.

 

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell
Fecha de creación: marzo 2019
Periodicidad: cada vez que se produzca una modificación
Fecha de actualización: de acuerdo con la última declaración publicada
Fundamento: art. 37.2 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

« Back

Declaració Institucional sobre la defensa dels drets humans del poble palestí

Declaració Institucional sobre la defensa dels drets humans del poble palestí

organo: organo.consell

fecha: 26/10/2018
localidad: VALÈNCIA

temas: Drets humans; cooperació; Palestina ;


texto:

Declaració Institucional sobre la defensa dels drets humans del poble palestí

 

La població palestina a Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est, després de dècades d'ocupació israeliana, pateix la vulneració sistemàtica dels seus drets. Els obstacles per a la subsistència més bàsica condemnen als seus habitants a la pobresa crònica, al sofriment i al desplaçament forçós. La violació dels drets humans en aquests territoris s'ha convertit en una cosa habitual des que Israel els envaïra en 1967 incomplint el Dret Internacional.

Per a donar resposta a aquesta situació, el IV Pla Director de la Cooperació Valenciana 2017-2020 de la Generalitat va incloure als territoris palestins dins de la categoria de "Països i poblacions prioritàries". Com a desenvolupament de IV Pla Director, el Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament, va informar el 19 de desembre de 2017 el Pla d'acció en Cooperació al Desenvolupament i Ajuda Humanitària en els Territoris Palestins i població refugiada, que contempla els objectius operatius i actuacions prioritàries de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament, complementant les accions de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Pròxim (UNRWA), dirigits a l'eradicació de la pobresa, al desenvolupament humà, econòmic i social i a la defensa dels drets fonamentals de la població palestina.

Al gener d'aquest any el govern dels Estats Units va anunciar una retallada de 300 milions de dòlars en la seua aportació a l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Mitjà, reduint-la a 60 milions, la qual cosa ha suposat la finalització de diversos programes d'ajuda per als milions de refugiats i refugiades de Palestina a Jordània, Líban, el territori Palestí ocupat i Síria.

Fa unes setmanes, el govern dels Estats Units ha decidit suspendre de forma permanent les seues contribucions a UNRWA fent molt difícil la viabilitat d'aquesta agència i les seues accions humanitàries.

Per tot això, el Consell:

1. Reitera el seu ferm compromís amb la defensa dels drets humans de la població palestina, condemna les agressions i els atacs indiscriminats dels quals estan sent objecte, i reafirma el seu suport als programes de cooperació internacional al desenvolupament en territoris palestins.

2. Lamenta i rebutja la greu decisió anunciada pel Departament d'Estat dels Estats Units de suspendre totalment la seua contribució al finançament de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Mitjà (UNRWA).

3. Manifesta el seu ferm compromís de donar suport al Mandat de la UNRWA en la prestació de serveis vitals per al benestar, la protecció i el desenvolupament humà en els refugiats palestins.

4. Convoca el pròxim dia 29 d'octubre una reunió extraordinària del Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana, per a, amb caràcter excepcional i per raons humanitàries i d'emergència, assignar finançament a projectes d'ajuda alimentària i nutrició en els Territoris Palestins per a pal·liar els efectes del bloqueig en les zones de Gaza i Cisjordània.